Náboženské organizace

Přidat / editovat záznam

Info-Brno.cz Instituce a organizace Náboženství a církve

Buddhismus

Hinduismus

Islám

Křesťanství

Židovské instituce

Související kategorie

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno


Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně - www.baptistebrno.cz

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Brno - Veveří, Smetanova 758/20 + pobočky (2) - +420 734 681 590 , +420 515 549 780

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně - neslyšících - www.bjbneslysicich.cz.

Sbor shromažďuje neslyšící křesťany z celé České republiky s cílem dosáhnout růstu v Kristu, kázat evangelium a získávat učedníky. Naši bratři a naše sestry vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána (Krále). Spolupracujeme také s bratry a sestrami z celého ...

Brno - Staré Brno, Hybešova 278/37 + pobočky (28) - +420 777 306 240, +420 777 599 679

Klášter kapucínů Brno - www.kapucini.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Brno-město, Kapucínské náměstí 303/5 + pobočky (7) - +420 511 140 053, +420 511 145 796

Obec křesťanů v České republice - www.obec-krestanu.cz

Snaha o obnovu křesťanského náboženského života způsobem přiměřeným duchovní situaci dnešního světa. Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Brno - Líšeň, Jírova 2191/1 + pobočky (3) - +420 539 011 615

Slovo života Brno, o.s. - www.slovozivota.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Staré Brno, Nové sady 601/37 + pobočky (7) - +420 775 570 691, +420 777 570 692

Diecézní charita Brno - www.brno.charita.cz

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Brno - Veveří, Žižkova 504/3 + pobočky (6) - +420 545 210 672

Diecézní charita Brno - www.dchb.charita.cz

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9 - +420 538 700 950, +420 545 426 610

Schönstattské hnutí - www.schoenstatt.cz/cms

Péče o výchovu a pastoraci rodin, dětí i mládeže.

Brno - Židenice, Viniční 461/69 + pobočky (9) - +420 604 356 532

Biskupství brněnské - www.biskupstvi.cz

Zabýváme se sdružováním farností v regionu Jižní Moravy. Poskytneme Vám přehled jak farností a děkanství, ale i konání nedělních bohoslužeb, církevních akcí a aktualit.

Brno - Brno-město, Petrov 269/8 + pobočky (6) - +420 533 033 111

Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi - www.sestry-nppm.cz

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o děti a nemocné.

Brno - Veveří, Veveří 316/58 + pobočky (3) - +420 515 546 662

Ars-Vita - www.arsvita.cz

Pořádání přednášek spojených s projekcí diafonických pořadů. Organizování výstav meditativních obrazů.

Brno - Líšeň, Scheinerova 1466/16 + pobočky (2) - +420 603 717 948, +420 737 911 074

Náboženská společnost českých unitářů - www.unitaria.cz

Vytváření duchovního domova a poskytování péče i pomoci. Pořádání vzdělávacích kurzů pro děti a dospělé.

Brno - Ponava, Staňkova 557/18a + pobočky (4) - +420 545 221 600, +420 549 210 854

BETÁNIE - křesťanská pomoc - www.betanie.eu

Poskytujeme ošetřovatelskou péči a pečovatelské služby v domácnostech, pobytové služby v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem.

Brno - Brno-město, Joštova 141/7 (I.poschodí) - +420 603 796 816 , +420 542 217 406

Nadační fond Koinonia - www.koinonia.wz.cz

Podílíme se na šíření křesťanství a biblického poselství, včetně provozování bohoslužeb a biblických hodin.

Brno - Staré Brno, Křížová 105/4 - +420 543 249 538

Společnost pro rozvoj biblických studií

Snaha o prohlubování studia Bible, její hlubší poznání a porozumění.

Brno - Starý Lískovec, U hřiště 229/9 + pobočka - +420 547 356 535

Armáda spásy v ČR - www.armadaspasy.cz

Církevní a charitativní činnost.

Brno - Zábrdovice, Körnerova 221/1 + pobočky (26) - +420 773 770 238

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno - Střední - brno-stredni.casd.cz

Poskytování pomoci, podpory a společenských vazeb na cestě duchovního i osobního růstu.

Brno - Ponava, Střední 394/10 - +420 775 789 001, +420 775 789 040

Apoštolská církev, sbor Brno - www.ac-vm.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Židenice, Životského 101/10 + pobočky (5) - +420 739 584 243, +420 739 600 006

Česká kongregace sester dominikánek - www.dominikanky.cz

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Poskytování ubytování studentkám vysokým škol v Domově sv. Zdislavy. Sestry spolupracují s Radiem Proglas a Diecézní komisí pro zasvěcený život brněnské diecéze. Poskytují duchovní doprovázení snoubencům a ...

Brno - Veveří, Veveří 469/27 + pobočky (5) - +420 605 255 857

Brněnská tisková misie, o.s. - www.btm.cz

Provoz neziskové společnosti, která se zabývá tiskem a distribucí křesťanských misijních materiálů. Zpracování letáčků, 3D produktů či brožur.

Brno - Veveří, Smetanova 347/9 - +420 545 224 253, +420 736 528 787

Moravskoslezská křesťanská akademie - www.mska.biz

Pořádání přednášek, navazování a rozvíjení kontaktů, spolupráce s vysokými školami v oblasti křesťanství.

Brno - Veveří, Smetanova 756/14 - +420 537 021 342

Židovská obec Brno - www.zob.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1922/3 + pobočka - +420 544 509 606, +420 544 509 622

Konvent Hospitálského řádu svatého Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně - www.milosrdni.cz

Provozujeme mužský řeholní řád. Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání.

Brno - Štýřice, Vídeňská 228/7 + pobočka - +420 608 745 700 , +420 543 165 319

Křesťanské sbory - www.krestanskesbory.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Židenice, Šámalova 3915/15a + pobočky (3) - +420 549 256 365

Pravoslavná církevní obec v Brně - www.pravoslavbrno.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Brno-město, Úvoz 58/62 - +420 542 214 030

Farnost Evangelické církve metodistické v Brně - www.volny.cz/ecm.brno

Farnost pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Brno - Kohoutovice, Myslivní 704/51 - +420 777 634 227

Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Brno - Staré Brno, Mendlovo náměstí 157/1 - +420 543 424 010

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty, Brno - Bystrc - www.faby.cz

Pořádání bohoslužeb, výuka náboženství, provoz farní knihovny.

Brno - Bystrc, náměstí 28. dubna 130/8 - +420 546 220 389

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Lískovec - www.farnostliskovec.cz

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Poskytujeme výuka náboženství. Provozujeme chrámový a dětský sbor, klub dětí a maminek či klub seniorů a tatínků.

Brno - Starý Lískovec, Elišky Přemyslovny 454/27 - +420 547 246 575

Sbor Církve bratrské v Brně - Betanie - www.betanie.cz

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Zahrnuje společenské akce, besídky, aktivity pro mládež i dospělé.

Brno - Štýřice, Kamenná 170/1 + pobočka - +420 736 779 216

Sbor Církve bratrské v Brně - www.cbbrno.webnode.cz

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Brno - Veveří, Kounicova 272/15 + pobočka - +420 604 219 445 , +420 530 342 302

Sbor Církve bratrské v Brně - Královopolská - www.cb.cz/brno.kralovopolska

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání, nedělních besídek a pravidelných aktivit.

Brno - Žabovřesky, Královopolská 810/74 + pobočka - +420 608 116 565 , +420 511 111 044

Kongregace Sester Učednic Božského Mistra - www.pddm.sweb.cz

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Brno - Stránice, Wolkrova 584/8 - +420 543 240 192

Islámská nadace v Brně - www.brno.muslim.cz

Naplňování potřeb praktikujících muslimů. Provoz islámského centra či mešity.

Brno - Štýřice, Vídeňská 819/38a - +420 543 243 352

Farní obec Starokatolické církve v Brně - www.starokatolici-brno.org

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Brno - Štýřice, Strž 556/3 - +420 605 831 999

Brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické - www.brnensky-seniorat.evangnet.cz

Provoz společenství sborů Českobratrské církve evangelické v oblasti jižní Moravy.

Brno - Brno-město, Opletalova 600/6 - +420 776 216 072 , +420 542 211 453

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně - Židenicích - www.zidenice.evangnet.cz

Pořádání bohoslužeb, biblických hodin a různých setkání.

Brno - Židenice, Jílkova 1655/74 + pobočka - +420 732 806 622 , +420 530 324 052

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně - Husovicích - www.ccehusovice.cz

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Brno - Husovice, Netušilova 720/26 - +420 545 212 420, +420 548 525 680

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně II - www.brno-ii.evangnet.cz

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Zaměřujeme se na víru, lásku a naději. Patříme ke Kristově církvi.

Brno - Veveří, Lidická 719/79 - +420 541 212 469, +420 541 233 859

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno - Západ - brnozapad.casd.cz

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Brno - Lesná, Okružní 823/21 - +420 775 789 040

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno - Olomoucká - www.casdbrnol.cz

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Brno - Černovice, Olomoucká 642/43 - +420 775 789 034

Sbor Křesťanské společenství Brno - www.ksbrno.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Kohoutovice, Pavlovská 510/7 - +420 777 572 766

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Brně - Líšni

Nabídka programů pro děti a mládež.

Brno - Líšeň, Horníkova 2533/34a - +420 776 848 700 , +420 544 230 542

Provincie bratří františkánů - www.ofm.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Husovice, Vranovská 766/103 + pobočky (6) - +420 545 576 475

Provincie Řádu minoritů v ČR - www.minorite.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Brno-město, Minoritská 469/1 - +420 608 888 270 , +420 511 119 048

Konvent minoritů v Brně - www.brno.minorite.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v chrámě postaveném při minoritském klášteře v historickém centru Brna.

Brno - Brno-město, Minoritská 469/1 - +420 511 119 048

Strana:  | 1 | 2 | | »»