Tisková zpráva

Přidat / editovat záznam

Vytápějte ekologicky, ušetříte!

Ekologie a ekologické smýšlení v současné době proniká do mnoha sfér lidského života. Ochrana přírody patří k nejdiskutova­nějším soudobým konceptům, které se týkají společnosti jako celku i každého jednotlivce zvlášť. Přestože na celosvětové úrovni tohoto problému, kam spadá například vznik průmyslových zplodin nebo jaderný odpad, toho jednotlivec mnoho nezmůže, na individuální úrovni svého osobního života člověk rozhoduje o svém chování k přírodě sám a může alespoň touto cestou přispět k ochraně životního prostředí.

Jedním z významných kroků v cestě za moderním, ekologickým způsobem života je rozhodnutí o způsobu vytápění našeho domova. Skutečně revolučním mezníkem v této sféře jsou kondenzační kotle, které pracují na velmi jednoduchém principu.
V kouři neboli spalinách, které vznikají při hoření zemního plynu, je ukryto velké množství tepelné energie. Kondenzační kotle toto latentní teplo umí využívat. Ochlazením spalin dochází ke kondenzaci vodní páry a zároveň k uvolnění tepelné energie. Toto teplo pak kondenzační kotel využívá k ohřevu topné vody.

Kondenzační kotel tak znamená jednak finanční úsporu, jednak také šetří životní prostředí tím, že využívá spaliny, které konvenční plynové kotle vypouští do ovzduší.

Zajišťujeme podlahové topení (podlahové vytápění), které se vyplatí až 20% úsporou Vaší energie.

Přímo geniální myšlenku, jak získat tepelnou energii zcela zdarma a navíc opět šetřit přírodu, přinesla do oblasti vytápění tepelná čerpadla. Tato čerpadla dokáží „nasát“ a přetvořit tepelnou energii a použít ji k ohřevu teplé a topné vody v domě, to vše pouze za minimální spotřeby energie sloužící k pohonu motoru.

Tepelná čerpadla existují buď v podobě vzduch-voda, kdy zařízení čerpá teplo z okolního vzduchu, anebo v podobě země-voda, kdy je zdrojem tepla půda. Bonusem tepelných čerpadel země-voda je možnost jejich využití k chlazení v letních měsících.

Technologický pokrok v oblasti vytápění dokazuje, že žít ekologicky je nejen lidské, ale především chytré.