http://www.info-brno.cz/eldo

Obchodní akademie

Tisk | Přidat / editovat záznam

Obchodní akademie ELDO, o.p.s.

Nabízíme tyto formy studia:
  • Ekonomické lyceum (denní studium a studium podle individuálního vzdělávacího plánu – IVP),
  • Pedagogické lyceum (denní studium a studium podle individuálního vzdělávacího plánu – IVP),
  • Management sportu (denní studium podle individuálního vzdělávacího plánu - IVP),
  • Obchodní akademii (denní, dálkové studium a studium podle individuálního vzdělávacího plánu – IVP).
Denní studium je určeno žákům základních škol s ukončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky přijímacího řízení.
Naše škola dává možnost mimo jiné i denního studia pro žáky s typickými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie (platné pouze pro studijní obor obchodní akademie). Žáci jsou svými pedagogy nenásilně vedeni k rozvoji logického myšlení a k samostatnosti při řešení zadaných problémů. U žáků s poruchami učení, kteří mají ukončené základní vzdělání, vyžadujeme i vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.

Dálkové studium je určeno uchazečům s ukončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. (Studium je pětileté, zakončené maturitní zkouškou.)

Individuální vzdělávací plán je určen žákům – sportovcům (platné pouze pro studijní obor obchodní akademie), ve výjimečných případech povoluje ředitel školy IVP i pro žáky se zdravotními problémy.

Výuka pro všechny žáky je vedena tak, aby výklad učiva byl zajímavý. Každý vyučující má za povinnost posilovat sebevědomí žáků, s důrazem na rozvíjení jejich schopnosti soustředit se a aplikovat získané vědomosti v praxi.

Studijní obory:
  • 4leté denní studium: 63–41–M/004 Obchodní akademie, zakončené maturitní zkouškou.
  • 5leté dálkové studium: 63–41–M/004 Obchodní akademie, zakončené maturitní zkouškou.
  • 4leté denní studium: 78–42–M/002 Ekonomické lyceum, zakončené maturitní zkouškou.
  • 4leté denní studium: 78–42–M/003 Pedagogické lyceum, zakončené maturitní zkouškou.
  • 4leté denní studium: 63-41-M/02 Management sportu,
zakončené maturitní zkouškou.
Bližší informace naleznete na www stránkách školy.
Web:
http://www.skolyjh.cz/oa/
http://www.skolyjh.cz/
Adresa:
Střední 552/59
602 00 Brno - Ponava
Jihomoravský kraj / okres Brno-město
Telefon:
+420 541 219 802, +420 541 219 844
E-mail:

Pobočky:

Fakturační údaje:Obory činnosti:

Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o.

Střední 552/59
602 00 Brno

IČO: 60729937
DIČ: CZ60729937

Rok založení: 1993

Obory činnosti:

Obchodní akademie ELDO, o.p.s.