Geodetické a kartografické práce

Bez geologie a geodezie se dnes nelze obejít

Současný svět je nekonečně složitým a komplexním prostředím. K zajištění fungování společnosti je zapotřebí obrovské spousty informací a vědomostí na obecné i individuální úrovni.
www.atlasfirem.info/novinka-143-geodezie-geologie.html

Ing. Aleš WOJNAR – geometr

Veškeré zeměměřické práce v krátkých dodacích lhůtách a za přijatelné ceny. Specializujeme se především na činnosti v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Geometrický plán pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy a vyznačení věcného břemene. …

Michal Černohorský

Nabízíme veškeré geodetické práce, geometrické plány všech druhů, vytyčení hranic pozemků, vytyčení staveb, zaměření inženýrských sítí, účelové mapování.

Brzy zavírá (15:30)

GEO VM, s.r.o.

Nabídka činností v oblasti katastru nemovitostí i inženýrské geodézie. Vyhotovíme geometrické plány, vytyčíme vlastnické hranice, vypracujeme výškopisné podklady pro projekty, zaměříme skutečné provedení staveb, inženýrské sítě, práce v katastru ...

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

GEDEX – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a …

OTEVŘENO (nonstop)

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Projekční kancelář zajišťuje projektovou dokumentaci, stavební dozor, zaměření staveb. Také jsem schopný za Vás vyřídit stavební povolení, nebo zajišťuji pomoc při výběrovém řízení na dodavatele. Znalost a orientace v projektové dokumentaci, použití ...

Hejnice 37 +

Geodrilling, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Vrtané studny, polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

Komplexní služby v oblasti geodézie s profesionálním přístupem za pomoci nejmodernějšího vybavení. Mezi naše zákazníky patří stavební firmy, pozemkové úřady, města, obce, projekční kanceláře, ale i široká veřejnost. Geometrické plány: Zaměření ...

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

D1 realitní kancelář s.r.o. – Ing. Michaela Sommerová

D1 realitní kancelář s.r.o. poskytuje všechny služby, které s obchodem a realitami souvisí. Ať už se jedná o poradenství, konzultace a kompletní právní služby nebo právní servis spojený s převodem nemovitosti na katastrálním úřadě či družstvu, či vyplnění ...

Geodetická kancelář Semily

Provádíme veškeré geodetické práce: vyhotovování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, zpracování mapových podkladů, spolupráce s katastrem nemovitostí, zapracování změn vnějšího obvodu budovy, změny hranic pozemku, zaměření ...

ALVA REAL s.r.o.

Realitní činnost – zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí a zajištění financování pro kupující. Prodej nemovitostí zabezpečujeme také prostřednictvím dobrovolných dražeb, kde spolupracujeme se správci konkursních podstat a s bankovními institucemi. ...

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Ing. Jaroslav Klimeš

Nabízím geodetické služby: tvorbu mapových podkladů pro projekční činnost, zaměřování inženýrských sítí, zaměřování historických staveb, vytyčování staveb, případně další činnosti dle dohody.

GB-geodezie, spol. s r.o.

Komplexní práce v oblasti geoinformatiky – od geodezie po GIS. Práce v katastru nemovitostí, vytyčování hranic pozemků, vytyčení hranice, geometrický plán, geometrický plán pro věcné břemeno, zaměření hranice, zaměřeni stavby, mapování, technické mapy, ...

ESKO-MAX s.r.o. – realitní kancelář

Naše realitní kancelář nabízí k prodeji rodinné domy, byty, komerční objekty. Dodáme kompletní realitní služby na profesionální úrovni, včetně právního poradenství. Zajistíme Vám inzerci, reklamu, prezentaci na internetu, prohlídky ...

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Ing. Jiří Slavata – geodetické práce

Nabízím provedení veškerých geodetických prací: účelové mapy velkých měřítek, technické mapy obcí, základní mapy závodů, podklady pro projekty, dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčovací práce, zaměření stavebních objektů, sledování ...

Ageris, s.r.o.

Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, geodetická činnost, vodohospodářské stavby.

Gaussis, s.r.o.

Poskytování zeměměřičských prací zejména v oblasti inženýrské geodézie. Provozování skutečného zaměření staveb, zhotovování mapových podkladů pro projekty, zaměřování sítí dle požadavků správců, zpracování geometrických plánů.

ADITIS s.r.o.

Tvorba a údržba geografických informačních systémů (GIS), analytická, projekční činnost, programování, technická podpora, komplexní geodetické služby, sběr dat v terénu (IS-elektro, voda) včetně vyhledání podzemního vedení.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

IGM Brno, s.r.o.

Provádíme geodetické práce, vyhotovujeme geometrické plány, vyúčtování vlastnických hranic a mapové podklady pro projektování. Vytyčujeme vlastnické hranice pro katastr nemovitostí. Zabýváme se inženýrskou geodézií.

Hloušek s.r.o.

Inženýrská geodézie. Vytyčování na stavbách. Zaměření dokončených staveb.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Sihaya, spol. s r.o.

Geologický, geofyzikální a korozní průzkum pro inženýrskou geologii, hydrogeologii a ekologii. Měření otřesu a měření mocnosti nánosů rybničních sedimentů, bludné proudy.

Ing.Jaroslav Škvarna

Stavební zaměření budov, fotogrammetrie, digitalizace projektové dokumentace, dokumentace pro správu budov, digitální model terénu, dokumentace památek.

DD plus, v.o.s.

Provádíme geodetické práce, účelové mapování, zaměření skutečného provedení staveb, geometrické plány a vytyčení hranic pozemků.

Geocart CZ a.s.

Práce v oblasti inženýrské geodézie, katastru nemovitostí a pozemkových úprav.

GEODIS BRNO, spol. s r.o.

GEODIS je přední evropská společnost v oblasti geodézie, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země. Využíváme nejmodernější techniky v oblasti leteckého snímkování, pozemního měření a zpracování satelitních snímků, abychom našim klientům dodávali ...

GEOTOP ROSA s.r.o.

Geodet Brno. Nabízíme geodetické práce v katastru nemovitostí, geometrické plány, inženýrskou geodézii, vyhledávání podzemních sítí, termovize, stanovení radonového indexu pozemku, vypracování protokolu EBU, snímkování dronem, vytyčení pozemků, vytyčení ...

T-MAPY, spol. s r.o.

Poskytujeme návrhy i projektování v oblasti GIS, zpracování dat či tvorbu digitálních kartografických produktů.

GEO profi, spol. s r.o.

Vytyčování staveb. Měření a zjišťování deformací staveb i terénu. Vypracovávání digitálních technických map měst a obcí.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

INSET, s.r.o.

Provádění geologického, geofyzikálního, korozního i stavebního průzkumu, diagnostiky či zkoušek stavebních konstrukcí.

Jan Weber Centrum, s.r.o.

Nabízíme vyhotovení digitálních map, vytyčení staveb, dokumentaci skutečného provedení, výkon odpovědného geodeta a zaměření inženýrských sítí.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

PK Geo, s.r.o.

Nabídka geodetických a kartografických prací.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Ing. Tomáš Šváb - Gefis

Geodetické práce v katastru nemovitostí, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány, pozemní fotogrammetrie a zaměřování podkladových situací.

Ing. Milan Kuruc

Nabízí geodetické práce, zaměření staveb, vytyčování hranic pozemků, tvorbu účelových map a geometrických plánů a poradenství v oboru.

Ing. Leoš Brkl

Nabídka vyhotovení geometrických plánů, vytýčení vlastnických hranic, staveb a zaměření podkladů pro projektovou činnost.

GEO75, s.r.o.

Dodáváme geodetické práce v katastru nemovitostí a inženýrské geodézii. Provádíme geometrické plány, dělení pozemků, věcná břemena, vytyčení hranic, vytyčení a zaměření staveb, podklady pro projekční činnost, GIS, inženýrské sítě, jeřábové dráhy.

GISIT, s.r.o.

Vývoj a nasazení informačních a geografických systémů.

DWK GEO, spol. s r.o.

Nabídka služeb v oblasti geodetických prací a pozemkových úprav.

AGEREK, s.r.o.

Zhotovujeme geometrické plány, vytyčení pozemku či objektu. Provádíme zaměření mapových podkladů pro projekční činnost a další geodetické práce.

ISK, spol. s r.o.

Nabízíme geodetické práce: geometrické plány, vytýčení hranic pozemků, zaměření a vytýčení staveb, věcná břemena. Zajistíme sepsání smluv včetně vkladu na KÚ. V inženýrské geodezii zajistíme polohopis, výškopis, mapy závodů, inženýrské sítě, jeřábové dráhy.

HRDLIČKA spol.s r.o.

Jsme soukromá geodetická firma. Nabízíme komplexní geodetické služby, od základního zaměřování přes mapování a tvorbu geometrických plánů až po důlně měřické práce. Naše řešení využívá odborná i široká veřejnost, státní i soukromé podniky a státní i veřejná …

XGEO

Nabízíme geodetické práce levně a kvalitně. Geometrické plány na zápis práv do katastru nemovitostí, inženýrská geodézie, stavební geodézie. Pasportizace stavebních objektů.

GEOGRAD, s.r.o.

Nabízíme kompletní sortiment geodetických prací, služby v oblasti inženýrské geodézie a mapování a geodetické podklady pro pozemkové úpravy.

STEREOPHOTO, s.r.o.

Provádíme digitální mapování území. Vyhodnocujeme fasády historických objektů.

Ing. Marcel Sedláček

Tvoříme geometrické plány. Provádíme tématické mapování a vytyčování hranic.

TOPGEOSYS s.r.o.

Společnost TOPGEOSYS s.r.o. je novým autorizovaným dealerem japonské firmy TOPCON CORPORATION pro Českou republiku pro obchodní značky TOPCON a SOKKIA. Naše hlavní aktivity jsou proto spojeny s prodejem, podporou a servisem geodetických přístrojů, stavebních …

Ing. Tomáš Crlík

Nabízíme geometrické plány, založení a zaměření staveb, rozdělení pozemků, vytyčení hranic, věcná břemena, zaměření podkladu pro projekt.