Geodetické a kartografické práce

Ing. Aleš WOJNAR – geometr

Ing. Aleš WOJNAR – geometr

Veškeré zeměměřické práce v krátkých dodacích lhůtách a za přijatelné ceny. Specializujeme se především na činnosti v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Geometrický plán pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy a vyznačení věcného břemene. …

Flat and House

Flat and House

Stavební a projekční společnost. Hlavní činnosti: Architektonická činnost – studie novostaveb a rekonstrukcí, návrhy interiérů, dílenské dokumentace nábytků. Projekční činnost – zpracování dokumentací pro stavební povolení, územní řízení, prováděcí ...

MONGEO – geodetické práce

MONGEO – geodetické práce

Kompletní geodetické práce. Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Bodová pole (polohová i výšková). Geometrické plány pro rozdělení pozemku. Geometrické plány pro kolaudace RD. Vytyčení hranic pozemků. Vytyčení stavebních objektů, ...

D1 realitní kancelář s.r.o. – Ing. Michaela Sommerová

D1 realitní kancelář s.r.o. – Ing. Michaela Sommerová

Realitní kancelář poskytuje všechny služby, které s obchodem a realitami souvisí. Ať už se jedná o poradenství, konzultace a kompletní právní služby nebo právní servis spojený s převodem nemovitosti na katastrálním úřadě či družstvu, či vyplnění vašeho ...

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

GEDEX – geodetické služby

GEDEX – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a …

GEO VM, s.r.o.

GEO VM, s.r.o.

Katastr nemovitostí – zajišťujeme široký rozsah geodetických služeb v oblasti katastru nemovitostí. Provádíme vytyčení vlastnické hranice, vyhotovujeme geometrické plány pro zápis do katastru nemovitostí i další podklady pro majitele pozemků. Poskytujeme ...

Archeocentrum

Společnost provádí předstihové a záchranné archeologické výzkumy na lokalitách ohrožených stavební činností a jinými terénními zásahy s cílem záchrany a dokumentace movitých i nemovitých archeologických památek a archeologické výzkumy formou dohledu na území …

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Připravíme projektovou dokumentaci pro novostavbu, rekonstrukci, adaptaci či modernizaci stavby – dokumentaci od úrovně architektonických studií, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, dokumentaci ke stavebnímu povolení až k realizačnímu projektu stavby. …

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Ing. Jaroslav Klimeš

Nabízím geodetické služby: tvorbu mapových podkladů pro projekční činnost, zaměřování inženýrských sítí, zaměřování historických staveb, vytyčování staveb, případně další činnosti dle dohody.

ALVA REAL s.r.o.

ALVA REAL s.r.o.

Realitní činnost – zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí a zajištění financování pro kupující. Prodej nemovitostí zabezpečujeme také prostřednictvím dobrovolných dražeb, kde spolupracujeme se správci konkursních podstat a s bankovními institucemi. ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

GB-geodezie, spol. s r.o.

GB-geodezie, spol. s r.o.

Komplexní práce v oblasti geoinformatiky – od geodezie po GIS. Práce v katastru nemovitostí, vytyčování hranic pozemků, vytyčení hranice, geometrický plán, geometrický plán pro věcné břemeno, zaměření hranice, zaměřeni stavby, mapování, technické mapy, ...

Ing. Jiří Slavata – geodetické práce

Ing. Jiří Slavata – geodetické práce

Nabízím provedení veškerých geodetických prací: účelové mapy velkých měřítek, technické mapy obcí, základní mapy závodů, podklady pro projekty, dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčovací práce, zaměření stavebních objektů, sledování ...

Ing. Tomáš Crlík

Nabízíme geometrické plány, založení a zaměření staveb, rozdělení pozemků, vytyčení hranic, věcná břemena, zaměření podkladu pro projekt.

Hloušek s.r.o.

Inženýrská geodézie. Vytyčování na stavbách. Zaměření dokončených staveb.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

IGM Brno, s.r.o.

Provádíme geodetické práce, vyhotovujeme geometrické plány, vyúčtování vlastnických hranic a mapové podklady pro projektování. Vytyčujeme vlastnické hranice pro katastr nemovitostí. Zabýváme se inženýrskou geodézií.

KVADRANT, spol. s r.o.

Firma provádí inženýrskou geodezii, mapování, geometrické plány, vytýčení hranic, záborové elaboráty, majetkoprávní přípravu staveb, obchod - prodej geodetických a stavebních měřicích přístrojů a pomůcek SOKKIA, STABILA, značkovací barvy SOPPEC.

ADITIS s.r.o.

Tvorba a údržba geografických informačních systémů (GIS), analytická, projekční činnost, programování, technická podpora, komplexní geodetické služby, sběr dat v terénu (IS-elektro, voda) včetně vyhledání podzemního vedení.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

GEOTOP ROSA s.r.o.

GEOTOP ROSA s.r.o.

Nabízíme geodetické práce v katastru nemovitostí, geometrické plány, inženýrskou geodézii, vyhledávání podzemních sítí, termovize, stanovení radonového indexu pozemku, vypracování protokolu EBU, snímkování dronem, vytyčení pozemků, vytyčení staveb, ...

OTEVŘENO (Zavírá v 19:30)

Michal Pochop

Nabídka geodetických prací pro katastr nemovitostí. Zaměření podkladů pro projekty, polohopisná a výškopisná měření.

GEOPOZ, s.r.o.

Zajištění geodetických prací.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

GEOGRAD s.r.o.

GEOGRAD s.r.o.

Nabízíme kompletní sortiment geodetických prací. Služby v oblasti inženýrské geodézie a mapování a geodetické podklady pro pozemkové úpravy. Vyhotovíme geometrické plány včetně konzultační a poradenské činnosti. V neposlední řadě také pasportizace staveb, ...

XGEO

Nabízíme geodetické práce levně a kvalitně. Geometrické plány na zápis práv do katastru nemovitostí, inženýrská geodézie, stavební geodézie. Pasportizace stavebních objektů.

HRDLIČKA spol.s r.o.

Jsme soukromá geodetická firma. Nabízíme komplexní geodetické služby, od základního zaměřování přes mapování a tvorbu geometrických plánů až po důlně měřické práce. Naše řešení využívá odborná i široká veřejnost, státní i soukromé podniky a státní i veřejná …

ISK, spol. s r.o.

Nabízíme geodetické práce: geometrické plány, vytýčení hranic pozemků, zaměření a vytýčení staveb, věcná břemena. Zajistíme sepsání smluv včetně vkladu na KÚ. V inženýrské geodezii zajistíme polohopis, výškopis, mapy závodů, inženýrské sítě, jeřábové dráhy.

GEODROM s.r.o.

Zabýváme se zaměřením skutečného provedení staveb i podkladů pro projekt. Provádíme vytyčování na stavbách, nivelace, laserové skenovaní a mobilní mapování.

Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.

Nabízím kompletní geodetické práce jako je vyhotovení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic a stavebních objektů, tvorba účelových map.

GEFOS, a.s.

Poskytujeme komplexní služby v oboru geodézie a fotogrammetrie. Nabízíme projekci pozemních staveb, statiku, požárně bezpečnostní řešení. Zajišťujeme prodej a servis geodetických a fotogrammetrických přístrojů. Zabýváme se 3D laserovým skenováním, metrologií …

GEODIS BRNO, spol. s r.o.

GEODIS je přední evropská společnost v oblasti geodézie, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země. Využíváme nejmodernější techniky v oblasti leteckého snímkování, pozemního měření a zpracování satelitních snímků, abychom našim klientům dodávali ...

Geocart CZ a.s.

Práce v oblasti inženýrské geodézie, katastru nemovitostí a pozemkových úprav.

DD plus, v.o.s.

Provádíme geodetické práce, účelové mapování, zaměření skutečného provedení staveb, geometrické plány a vytyčení hranic pozemků.

Sihaya, spol. s r.o.

Geologický, geofyzikální a korozní průzkum pro inženýrskou geologii, hydrogeologii a ekologii. Měření otřesu a měření mocnosti nánosů rybničních sedimentů, bludné proudy.

Gaussis, s.r.o.

Poskytování zeměměřičských prací zejména v oblasti inženýrské geodézie. Provozování skutečného zaměření staveb, zhotovování mapových podkladů pro projekty, zaměřování sítí dle požadavků správců, zpracování geometrických plánů.

Ageris, s.r.o.

Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, geodetická činnost, vodohospodářské stavby.

Ing. Milan Kuruc

Nabízí geodetické práce, zaměření staveb, vytyčování hranic pozemků, tvorbu účelových map a geometrických plánů a poradenství v oboru.

Ing. Tomáš Šváb - Gefis

Geodetické práce v katastru nemovitostí, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány, pozemní fotogrammetrie a zaměřování podkladových situací.

PK Geo, s.r.o.

PK Geo, s.r.o.

Nabídka geodetických a kartografických prací.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Jan Weber Centrum, s.r.o.

Nabízíme vyhotovení digitálních map, vytyčení staveb, dokumentaci skutečného provedení, výkon odpovědného geodeta a zaměření inženýrských sítí.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

INSET, s.r.o.

Provádění geologického, geofyzikálního, korozního i stavebního průzkumu, diagnostiky či zkoušek stavebních konstrukcí.

GEO profi, spol. s r.o.

Vytyčování staveb. Měření a zjišťování deformací staveb i terénu. Vypracovávání digitálních technických map měst a obcí.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

T-MAPY, spol. s r.o.

Poskytujeme návrhy i projektování v oblasti GIS, zpracování dat či tvorbu digitálních kartografických produktů.

AGEREK, s.r.o.

AGEREK, s.r.o.

Zhotovujeme geometrické plány, vytyčení pozemku či objektu. Provádíme zaměření mapových podkladů pro projekční činnost a další geodetické práce.

DWK GEO, spol. s r.o.

Nabídka služeb v oblasti geodetických prací a pozemkových úprav.

GISIT, s.r.o.

Vývoj a nasazení informačních a geografických systémů.