Geodetické a kartografické práce

Bez geologie a geodezie se dnes nelze obejít

Současný svět je nekonečně složitým a komplexním prostředím. K zajištění fungování společnosti je zapotřebí obrovské spousty informací a vědomostí na obecné i individuální úrovni.
www.atlasfirem.info/novinka-143-geodezie-geologie.html

Ing. Aleš WOJNAR – geometr

Ing. Aleš WOJNAR – geometr

Veškeré zeměměřické práce v krátkých dodacích lhůtách a za přijatelné ceny. Specializujeme se především na činnosti v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Geometrický plán pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy a vyznačení věcného břemene. …

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

GEDEX – geodetické služby

GEDEX – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a …

OTEVŘENO (nonstop)

GEO VM, s.r.o.

GEO VM, s.r.o.

Nabídka činností v oblasti katastru nemovitostí i inženýrské geodézie. Vyhotovíme geometrické plány, vytyčíme vlastnické hranice, vypracujeme výškopisné podklady pro projekty, zaměříme skutečné provedení staveb, inženýrské sítě, práce v katastru nemovitostí, …

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Projekční kancelář zajišťuje projektovou dokumentaci, stavební dozor, zaměření staveb. Také jsem schopný za Vás vyřídit stavební povolení, nebo zajišťuji pomoc při výběrovém řízení na dodavatele. Znalost a orientace v projektové dokumentaci, použití ...

Hejnice 37 +
GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

Komplexní služby v oblasti geodézie s profesionálním přístupem za pomoci nejmodernějšího vybavení. Mezi naše zákazníky patří stavební firmy, pozemkové úřady, města, obce, projekční kanceláře, ale i široká veřejnost. Geometrické plány: Zaměření ...

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

D1 realitní kancelář s.r.o. – Ing. Michaela Sommerová

D1 realitní kancelář s.r.o. – Ing. Michaela Sommerová

D1 realitní kancelář s.r.o. poskytuje všechny služby, které s obchodem a realitami souvisí. Ať už se jedná o poradenství, konzultace a kompletní právní služby nebo právní servis spojený s převodem nemovitosti na katastrálním úřadě či družstvu, či vyplnění ...

Geodrilling, s.r.o.

Geodrilling, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Vrtané studny, polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

Geodetická kancelář Semily – Ing. Jan Král

Geodetická kancelář Semily – Ing. Jan Král

Veškeré geodetické práce: vyhotovování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, zpracování mapových podkladů, spolupráce s katastrem nemovitostí, zapracování změn vnějšího obvodu budovy, změny hranic pozemku, zaměření inženýrských ...

ALVA REAL s.r.o.

ALVA REAL s.r.o.

Realitní činnost – zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí a zajištění financování pro kupující. Prodej nemovitostí zabezpečujeme také prostřednictvím dobrovolných dražeb, kde spolupracujeme se správci konkursních podstat a s bankovními institucemi. ...

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

GB-geodezie, spol. s r.o.

GB-geodezie, spol. s r.o.

Komplexní práce v oblasti geoinformatiky – od geodezie po GIS. Práce v katastru nemovitostí, vytyčování hranic pozemků, vytyčení hranice, geometrický plán, geometrický plán pro věcné břemeno, zaměření hranice, zaměřeni stavby, mapování, technické mapy, ...

Ing. Jiří Slavata – geodetické práce

Ing. Jiří Slavata – geodetické práce

Nabízím provedení veškerých geodetických prací: účelové mapy velkých měřítek, technické mapy obcí, základní mapy závodů, podklady pro projekty, dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčovací práce, zaměření stavebních objektů, sledování ...

ESKO-MAX s.r.o. – realitní kancelář

ESKO-MAX s.r.o. – realitní kancelář

Naše realitní kancelář nabízí k prodeji rodinné domy, byty, komerční objekty. Dodáme kompletní realitní služby na profesionální úrovni, včetně právního poradenství. Zajistíme Vám inzerci, reklamu, prezentaci na internetu, prohlídky ...

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Ing. Jaroslav Klimeš

Nabízím geodetické služby: tvorbu mapových podkladů pro projekční činnost, zaměřování inženýrských sítí, zaměřování historických staveb, vytyčování staveb, případně další činnosti dle dohody.

Ing. Tomáš Crlík

Nabízíme geometrické plány, založení a zaměření staveb, rozdělení pozemků, vytyčení hranic, věcná břemena, zaměření podkladu pro projekt.

Hloušek s.r.o.

Inženýrská geodézie. Vytyčování na stavbách. Zaměření dokončených staveb.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

IGM Brno, s.r.o.

Provádíme geodetické práce, vyhotovujeme geometrické plány, vyúčtování vlastnických hranic a mapové podklady pro projektování. Vytyčujeme vlastnické hranice pro katastr nemovitostí. Zabýváme se inženýrskou geodézií.

ADITIS s.r.o.

Tvorba a údržba geografických informačních systémů (GIS), analytická, projekční činnost, programování, technická podpora, komplexní geodetické služby, sběr dat v terénu (IS-elektro, voda) včetně vyhledání podzemního vedení.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

GEOTOP ROSA s.r.o.

GEOTOP ROSA s.r.o.

Nabízíme geodetické práce v katastru nemovitostí, geometrické plány, inženýrskou geodézii, vyhledávání podzemních sítí, termovize, stanovení radonového indexu pozemku, vypracování protokolu EBU, snímkování dronem, vytyčení pozemků, vytyčení staveb, ...

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

GEODIS PRAHA s.r.o.

Geodeticko-obchodní společnost poskytující služby v oblasti fotogrammetrie a geodézie a zabývající se distribucí geodetické, laserové, lékařské techniky a rovnež distribucí technologií a materiálů pro výrobu reklamy.

Michal Pochop

Nabídka geodetických prací pro katastr nemovitostí. Zaměření podkladů pro projekty, polohopisná a výškopisná měření.

GEOPOZ, s.r.o.

Zajištění geodetických prací.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

XGEO

Nabízíme geodetické práce levně a kvalitně. Geometrické plány na zápis práv do katastru nemovitostí, inženýrská geodézie, stavební geodézie. Pasportizace stavebních objektů.

HRDLIČKA spol.s r.o.

Jsme soukromá geodetická firma. Nabízíme komplexní geodetické služby, od základního zaměřování přes mapování a tvorbu geometrických plánů až po důlně měřické práce. Naše řešení využívá odborná i široká veřejnost, státní i soukromé podniky a státní i veřejná …

ISK, spol. s r.o.

Nabízíme geodetické práce: geometrické plány, vytýčení hranic pozemků, zaměření a vytýčení staveb, věcná břemena. Zajistíme sepsání smluv včetně vkladu na KÚ. V inženýrské geodezii zajistíme polohopis, výškopis, mapy závodů, inženýrské sítě, jeřábové dráhy.

GEODROM s.r.o.

Zabýváme se zaměřením skutečného provedení staveb i podkladů pro projekt. Provádíme vytyčování na stavbách, nivelace, laserové skenovaní a mobilní mapování.

Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.

Nabízím kompletní geodetické práce jako je vyhotovení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic a stavebních objektů, tvorba účelových map.

GEODIS BRNO, spol. s r.o.

GEODIS je přední evropská společnost v oblasti geodézie, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země. Využíváme nejmodernější techniky v oblasti leteckého snímkování, pozemního měření a zpracování satelitních snímků, abychom našim klientům dodávali ...

Geocart CZ a.s.

Práce v oblasti inženýrské geodézie, katastru nemovitostí a pozemkových úprav.

DD plus, v.o.s.

Provádíme geodetické práce, účelové mapování, zaměření skutečného provedení staveb, geometrické plány a vytyčení hranic pozemků.

Ing.Jaroslav Škvarna

Stavební zaměření budov, fotogrammetrie, digitalizace projektové dokumentace, dokumentace pro správu budov, digitální model terénu, dokumentace památek.

Sihaya, spol. s r.o.

Geologický, geofyzikální a korozní průzkum pro inženýrskou geologii, hydrogeologii a ekologii. Měření otřesu a měření mocnosti nánosů rybničních sedimentů, bludné proudy.

Gaussis, s.r.o.

Poskytování zeměměřičských prací zejména v oblasti inženýrské geodézie. Provozování skutečného zaměření staveb, zhotovování mapových podkladů pro projekty, zaměřování sítí dle požadavků správců, zpracování geometrických plánů.

Ageris, s.r.o.

Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, geodetická činnost, vodohospodářské stavby.

Ing. Milan Kuruc

Nabízí geodetické práce, zaměření staveb, vytyčování hranic pozemků, tvorbu účelových map a geometrických plánů a poradenství v oboru.

Ing. Tomáš Šváb - Gefis

Geodetické práce v katastru nemovitostí, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány, pozemní fotogrammetrie a zaměřování podkladových situací.

PK Geo, s.r.o.

PK Geo, s.r.o.

Nabídka geodetických a kartografických prací.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Jan Weber Centrum, s.r.o.

Nabízíme vyhotovení digitálních map, vytyčení staveb, dokumentaci skutečného provedení, výkon odpovědného geodeta a zaměření inženýrských sítí.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

INSET, s.r.o.

Provádění geologického, geofyzikálního, korozního i stavebního průzkumu, diagnostiky či zkoušek stavebních konstrukcí.

GEO profi, spol. s r.o.

Vytyčování staveb. Měření a zjišťování deformací staveb i terénu. Vypracovávání digitálních technických map měst a obcí.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

T-MAPY, spol. s r.o.

Poskytujeme návrhy i projektování v oblasti GIS, zpracování dat či tvorbu digitálních kartografických produktů.

AGEREK, s.r.o.

AGEREK, s.r.o.

Zhotovujeme geometrické plány, vytyčení pozemku či objektu. Provádíme zaměření mapových podkladů pro projekční činnost a další geodetické práce.

DWK GEO, spol. s r.o.

Nabídka služeb v oblasti geodetických prací a pozemkových úprav.

GISIT, s.r.o.

Vývoj a nasazení informačních a geografických systémů.

GEO75, s.r.o.

GEO75, s.r.o.

Dodáváme geodetické práce v katastru nemovitostí a inženýrské geodézii. Provádíme geometrické plány, dělení pozemků, věcná břemena, vytyčení hranic, vytyčení a zaměření staveb, podklady pro projekční činnost, GIS, inženýrské sítě, jeřábové dráhy.