Inženýrské služby

Projekční kancelář Šenkyřík

Zajišťujeme projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost ve všech oblastech stavebnictví, poradenskou činnost. Zpracování architektonických studií a investičních záměrů, vizualizace navržených řešení, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, ...

stavbybrno1.cz s.r.o.

Stavební práce většího i menšího rozsahu, rekonstrukce, rychlé opravy, rychlé přestavby, modernizace bytů. Možnost servisních prací i v nočních hodinách. Zahrnuje obklady, dlažby, omítky, zdění, koupelny, bazény, montáže a dodávky kuchyní, izolace, stropní ...

Mgr. David Šotkovský

Specializuji se na zajišťování elektronického zpracovávání a podávání intrastatového hlášení. Nabízíme také poradenství v celní legislativě či zpracování celních dokumentů.

Ing. Soňa Ševčíková

Komplexní služby v rámci inženýrské činnosti pro všechny stupně projektové přípravy dopravních a pozemních staveb.

STAVOS Engineering s.r.o.

Projekty rodinných a bytových domů: setkání s investorem nad vizí projektu, zpracování cenové kalkulace na projekt včetně zajištění povolení stavby, studie domu, projektová dokumentace, vyřízení stavebního povolení, autorský dozor při realizaci ...

AFRY CZ s.r.o.

Jsme novým lídrem českého a slovenského trhu v oblasti poskytování inovativních expertních, inženýrských a projekčních služeb. Naší předností jsou skvělí lidé, inovativní přístup a otevřená komunikace. Jsme AFRY CZ. Nic neskrýváme, poznejte nás zblízka.

EXACT ING, s.r.o.

Komplexní služby v průběhu přípravy, výstavby a uvádění staveb do provozu, včetně úkonů související s majetkoprávními vztahy k pozemkům a stavbám. Nabízíme služby zejména v oblasti: vyřízení územního rozhodnutí, vyřízení ohlášení stavby, vyřízení ...

CHETENG Engineering, s.r.o.

Zpracování ropy a zemního plynu, chemická a petrochemická výroba, dělení vzduchu.

ENGIE Services a.s.

Projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, automatizace, facility management, technické a energetické služby.

HOLEŠINSKÝ s.r.o. - VÝROBA VZT POTRUBÍ

Naše firma zajišťuje kompletní dodávky a montáže vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, a to komfortních i průmyslových. Máme vlastní projekci a jsme schopni zpracovat projekt dle přání zákazníka. Vyrábíme potrubí a vzduchotechnické prvky z ...

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Architektonické studio má mezinárodní zkušenosti v oborech architektura, projekce i inženýrská činnost. Naši architekti Vám nabídnou služby na míru a vyladí Váš projekt do naprosté dokonalosti. Začneme architektonickou studií, pokračujeme projekty pro ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

HiPLAN s.r.o.

Dceřiná společnost firmy HiARCH spol. s r.o. Vznikla na základě stále větší potřeby „dotáhnout“ projektový návrh stavby do její realizace. Primární činností je realizace pozemních staveb. Firma si neklade za cíl konkurovat velkým stavebním společnostem, ...

Ing. Kamil Broďák

Ing. Kamil Broďák

Revize elektroinstalací, hromosvodů, elektrických strojů, spotřebičů a ručního nářadí Brno, Blansko, Vyškov, Boskovice a okolí. Kontrola, posouzení, zjištění závad na elektrických zařízeních a systémech ochrany před bleskem s možností případných úprav a ...

OPUS BONUM s.r.o.

Nabízíme inženýrské a konzultační služby v oblasti výstavby a dokončení interiérů. Zajistíme Vám servis pro Vaši investiční výstavbu. Pomáháme rovněž s hledáním architekta a zajistíme komunikaci s úřady.

STAVCON, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou činnost v investiční výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování a poskytování služeb v oblasti BOZP. Zajistíme poradenskou činnost, znalecké posudky, stavební průzkumy, posuzování staveb a další.

New Home Invest s.r.o.

New Home Invest s.r.o.

Nabízíme kompletní dodávku technologií pro váš dům, byt nebo kancelář. Elektroinstalace, rekuperace, klimatizace, kamerové systémy, zabezpečovací systémy, fotovoltaické elektrárny, rekonstrukce elektroinstalací nejen v Brně, ale po celém Jihomoravském kraji.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

HOCHTIEF CZ a. s.

Stavební firma s českým a mezinárodním know-how. Realizujeme technologicky náročné projekty v oblasti pozemního i dopravního stavitelství. Na český a slovenský trh přinášíme nejmodernější technologické postupy v oblastech výstavby, inženýringu i nových ...

Ing. Filip Haška – VHS projekce

Provádíme projekční a inženýrské práce pro vodohospodářské a dopravní stavby.

Ing. Pavel Míchal

Architektonické a inženýrské služby, architektonické návrhy a studie, urbanistické studie, projekty pro územní a stavební řízení, prováděcí projekty, technický dozor investora, odborná stanoviska, stavebně technické průzkumy, realizace staveb, inženýrská ...

Linio Plan, s.r.o.

Nabízíme komplexní poradenství v oblasti silničního stavitelství, stavby betonových mostů, rekonstrukce stávajících mostních objektů a projekce opěrných a zárubních zdí.

Ing. arch. Karel Bařinka

Zaměřuji se na autorizaci pro pozemní stavby, územní plánování, interiérovou tvorbu, scénické stavby, zahradní a krajinářskou tvorbu. Zajišťuji studii, projektovou dokumentaci, autorské dozory a zajištění staveb na klíč. Realizuji stavby na bydlení, rekreaci, …

Ing. Dušan Slaný

Provádím projekce veškerých vnitřních i venkovních rozvodů do 22kV od průmyslových objektů a občanské vybavenosti po rodinné domy.

IDEALBAU s.r.o.

IDEALBAU s.r.o.

Zabýváme se poradenstvím v oblasti pozemního stavitelství včetně zpracování projektové dokumentace v oblasti revitalizace bytových domů.

Inženýrská.cz - Jan Odložilík

Nabízíme inženýrskou činnost ve stavebnictví, technický dozor investora a vyřízení nejen územního a stavebního povolení. Dále se zabýváme projektováním různých typů pozemních staveb, rodinných a bytových domů. Zajišťujeme studie, 3D modely a realistické ...

PK SSZ Obrdlík

Projektování technologie světelného signalizačního zařízení SSZ či světelné signalizace křižovatek a přechodů.

CHEMCOMEX, a.s.

Příprava staveb, projektování, inženýrská činnost, investiční výstavba, informatika, geologický průzkum, vrtné a sanační práce. Nabídka služeb v oblasti v oblasti jaderné i klasické energetiky, teplárenství, chemického a petrochemického průmyslu.

Compas automatizace, spol. s r.o.

Průmyslová automatizace, výrobní informační systémy MES, dodávky techniky Siemens, kompletní dodávky elektrických zařízení, projekty elektro.

GeoTec-GS, a.s.

Zajišťujeme komplexní služby v geologii a geotechnice. Realizace inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumů, geotechnického dozoru a zkoušek, geotechnického monitoringu staveb. Poskytujeme dodavatelské služby, expertní poradenství, odborné ...

RTP, spol. s r.o.

Provádíme projektovou činnost pro měření, regulace, elektroinstalace a montáže v investiční výstavbě. Dodáváme zařízení pro měření a regulace včetně dokumentace. Tvorba aplikačního SW průmyslových automatů a vizualizačních centrál. Outsourcing, ISO.

REGIONÁLNÍ PORADENSKÁ AGENTURA - GRANTY, DOTACE

REGIONÁLNÍ PORADENSKÁ AGENTURA - GRANTY, DOTACE

Nabízíme služby v oblasti regionálního rozvoje. Zabýváme se poradenstvím spojeným se získáváním finančních prostředků z programů EU a programů financovaných z českých veřejných zdrojů. Mezi naše hlavní činnosti patří grantové poradenství, optimalizace ...

OK mont - STM, spol. s r.o.

Dodávky a montáže ocelových konstrukcí, zámečnické práce, výroba a montáž celoprosklených hliníkových konstrukcí systému Wicona a Schüco, dodávky a montáže skládaných a sendvičových obvodových plášťů, projektování a inženýrská činnost.

Pöyry Environment, a.s.

Technické a inženýrské služby pro vodohospodářskou výstavbu - vodárenství, kanalizace, čistírny odpadních vod, úprava a revitalizace vodních toků, vakové jezy, vodní nádrže, vodní elektrárny.

Atelier A S, spol. s r.o.

Nabízíme projektování a spolupráci při realizaci veřejných, občanských a zdravotnických staveb.

Ekoengineering, a.s.

Komplexní inženýrské práce v oboru energetika od přípravných studií po dodávky staveb na klíč.

Erding, a.s.

Příprava a realizace projektů pozemního stavitelství a tepelné energetiky, obchodní činnost v oboru předizolovaného potrubí, provoz tepelných zdrojů.

GEN TEC, s.r.o.

Montáže technologických zařízení, výroba zařízení pro úpravu a čištění odpadních vod, výstavba inženýrských sítí, občanských a ekologických staveb.

Expolight s.r.o.

Firma nabízí: revize elektroinstalací výpočet energetické náročnosti stavby (tedy celková potřebná spotřeba el. energie) všechna standardní svítidla, inteligentní světla, scénická světla (moderní a velmi nenáročná na spotřebu) výroba ...

C top, s.r.o.

Dodávka a montáž zdravotechniky a vytápěcích zařízení včetně plynoinstalace a souvisejících inženýrských činností.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.

Nabídka služeb v oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu.

IMOS Brno, a.s.

Firma se zabývá pozemním stavitelstvím, vodohospodářskými a ekologickými stavbami a projektovou činností.

Bárta stavební společnost, s.r.o.

Nabídka inženýrských služeb v oblasti stavebnictví. Provádění pozemních staveb.

LuSo plus, s. r. o.

Nabízíme Vám vypracování stavební projektové dokumentace, zajištění veškerých administrativních úkonů a bezproblémové provedení samotné stavby na celém území České republiky.

THERMOPLUS, s.r.o.

Na základě odborných znalostí a zkušeností nabízíme: inženýrskou a projekční činnost, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, vedení, dohled a dozory ve výstavbě – odborný dozor, autorský dozor, technický dozor, služby správcům, provozovatelům a …

EGÚ Brno, a.s.

Poskytování vědeckovýzkumných, inženýrských, konzultačních a realizačních služeb v oblasti výroby, dopravy a akumulace elektrické energie a tepla, zvyšování spolehlivosti a kvality jejich dodávek a racionalizace jejich užití. Výzkum, vývoj, výroba, ...

Brnoinvest, spol. s r.o.

Nabídka inženýrských služeb, územního a stavebního řízení. Inženýrská činnost v investiční výstavbě. Administrativa veřejných zakázek a TDI.

PEBACO Brno, s.r.o.

Dodávky a servis zemědělských a chladírenských strojů a technologií. Mechanizace a služby: Chladící zařízení ULO sklady a technologie Třídící haly a zařízení Sklízecí stroje a rosiče Postřikovače Vysokozdvižné vozíky Inženýring a ...

BUILDSYS, a.s.

Dodavatel systémů měření a regulace na klíč.

Pharm Partners s.r.o.

Nabídka projektového řízení, projekční činnosti, konzultací, auditů, farmaceutiky, chemie, biochemie, procesního inženýrství a realizace projektů.