Advokátní kanceláře

Mgr. Jakub Šotník, advokát

Poskytuji právní služby v českém, anglickém i německém jazyce.

Mgr. Tomáš Matějík

Nabízím advokátní služby v oblasti občanského, bytového, obchodního, rodinného, správního a pracovního práva. Dále se specializuji na společné jmění manželů. Zastupuji své klienty v řízení před soudy a v rozvodových řízeních. Zajišťuji zpracování smluv, ...

Fair Tenders, s.r.o.

Jsme specialisté na veřejné zakázky. Zabýváme se přípravou a organizací zadávacích řízení, zpracováním nabídek, lektorskou činností a poradenstvím zadavatelům a dodavatelům veřejných zakázek. Jednáme férově, poctivě a s respektem. Závazky a povinnosti plníme …

Mgr. Milan Zábrž, advokátní kancelář

Nabízím právní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na lidská práva a svobody a správní právo. Rovněž se zabývám agendou pohledávek a to jak její správou, tak i vymáháním. Poskytuji právní poradenství.

JUDr. Filip Mochnáč, advokát

Poskytuji všeobecné právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, správní a právo nemovitostní. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zajišťuji zpracování smluv a jejich posouzení …

JUDr. Jaroslav Tesák, Ph.D., LL.M., advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské a obchodní právo, ochranu hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, rozvody a společné jmění manželů.

Mgr. Helena Darmovzalová, advokát

Poskytuji právní služby v oblasti bytového a obchodního práva. Zaměřuji se na exekuce, daně a poplatky. Provozuji generální praxi. Služby poskytuji rovněž v anglickém jazyce. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i ...

Mgr. Marek Šimka

Poskytuji komplexní právní služby se zaměřením na autorské, občanské, obchodní, telekomunikační právo. Dále se zabývám problematikou duševního vlastnictví, e-commerce nebo franchisingu. Zajišťuji právní poradenství, sepisování smluv, advokátní úschovy a ...

Mgr. Tomáš Petyovský, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové, finanční, obchodní, pracovní a cizinecké právo. Veškeré advokázní služby nabízím také v anglickém a francouzském jazyce.