Advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Klvačová

Advokátní kancelář Klvačová

Naše advokátní kancelář s více než 10 letou zkušeností v oblasti práva a justičního prostředí poskytuje právní služby v civilním právu (převody nemovitostí, firemní právo, občanské právo) a v trestním právu (zejm. obhajobu). Kancelář byla založena v roce 2005 …

Mgr. Iva Říhová – advokátní kancelář

Poskytujeme kvalitní právní služby na vysoce profesionální úrovni v oblasti mezinárodních rozvodů, svěření nezletilých dětí do péče nebo majetkových vypořádání. Zároveň poskytujeme i komplexní služby z oboru občanského, rodinného, pracovního, obchodního, ...

Advokátní kancelář Čermák

Advokátní kancelář s více jak 25letou tradicí nabízí dostupné právní služby v blízkosti centra města. Poskytujeme právní zastoupení v soudním i mimosoudním řízení a sepis a úpravy smluv. Advokáti a právníci naší kanceláře se specializují na právo občanské, ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Regina Komárková, advokátka

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na bytové, občanské, obchodní, trestní, cizinecké, stavební, insolvenční a zdravotnické právo. Zajišťujeme právní servis obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy.

Advokátní kancelář Křížka Kuckirová Legal

Všechna právní odvětví. Pevné ceny, které znáte předem. Jsme dynamickou advokátní kanceláří poskytující široké spektrum právních služeb. Sídlí v Brně, ale právní služby poskytuje pro celou Českou republiku.

Mgr. Dana Lasáková, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní a stavební právo, rozvody a společné mění manželů. Nabízím sepsání smluv, listin a rozborů včetně podání a účast při jednání se státními úřady. Nabízím právní poradenství v českém i v německém jazyce.

RokBezPokut

Zajišťujeme ochranu před pokutami, body a ztrátou řidičského průkazu. Řešíme vybodování, starší i závažné přestupky a trestné činy. Jedná se o zakázané parkování, nepovolené předjíždění, technický stav vozu, překročení rychlosti a další. Nabízíme služby ...

Mgr. Petr Šedivý - notář

Mgr. Petr Šedivý - notář

Poskytuji notářské služby a právní pomoc, zakládání obchodních společností, valné hromady, vykonatelné notářské zápisy jako exekuční titul, závěti, převody nemovitostí, manželské a předmanželské smlouvy, zástavní smlouvy, úschovy pro zajištění dluhu, převody …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Advokátní kancelář BKCH - Bartek • Kolář • Chocholová

Poskytujeme komplexní právní služby podnikatelským subjektům, právnických i fyzickým osobám v oblastech výkonu a rozhodnutí exekuce, nemovitostí, obchodního, insolvenčního, trestního, správního, pracovního, rodinného a občanského práva. Nabízíme právní ...

JUDr. Beáta Koukalová, advokátka

Jsem advokátkou se specializací na právo nemovitostí, na občanské právo, obchodní právo, správní a přestupkové právo, pracovní právo, trestní právo a vymáhání pohledávek. Právní služby však poskytuji i v dalších oblastech práva. Sídlo mé advokátní kanceláře …

Advokátní kancelář Mgr. JANA ŠTĚPNIČKOVÁ STRACHOVÁ

Poskytujeme služby ve všech oblastech civilního a správního práva. Naší specialitou je právo obchodních společností, realitní právo a právo rodinné. Naše služby poskytujeme též v jazyce anglickém a německém.

Mgr. Martin Strýček, advokát

Advokátní kancelář se zaměřením na převody nemovitostí, občanské, obchodní, trestní a rodinné právo. Zajišťujeme zastupování před soudy a státními orgány, obhajobu v trestním řízení, poskytování právních porad, vyhotovování a připomínkování smluv všeho druhu, …

Mgr. IVETA PETŘEKOVÁ, advokát

Právní služby v oblasti občanského práva, pracovního práva, obchodního práva, práva insolvenčního, práva směnečného, zpracování smluv, dohod a jiných dokumentů. Nabízíme komplexní právní poradenství včetně právní analýzy dané věci a navržení pro klienta ...

Mgr. Petr Pernica, advokát

Nabízím advokátní služby. Specializuji se na občanské právo, obchodní právo a veřejné zakázky. Poskytuji právní poradenství.

Mgr. Jakub Reitschmied, advokátní kancelář

Poskytuji právní služby generální advokátní praxe se zaměřením na právo občanské, trestní, obchodní a rodinné. Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

ZUZANA CANDIGLIOTA, advokátka

Zabývám se především ochranou osobnosti, zdravotnickým právem, správním právem, ústavním právem a lidskými právy a svobodami včetně zastupování před Evropským soudem pro lidská práva. Spolupracuji s Ligou lidských práv.

Mgr. Aleš Mrázek, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na dražby, občanské, obchodní, insolvenční či živnostenské právo.

Mgr. David Rašovský, advokát

Poskytuji právní pomoc a poradenství v oblasti generální praxe, občanského, obchodního, trestního, rodinného a správního práva. Pomohu s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům. Zastupuji v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních ...

Mgr. et Mgr. Andrea Kuchařová, advokátka

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních sporech. Služby nabízím i v anglickém jazyce. Právní …

Mgr. Eva Rajsiglová, advokátka

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové, insolvenční, rozvodové, rodinné či pracovní právo.

Mgr. René Zgažar, advokátní kancelář

Advokátní kancelář poskytuje právní služby se zaměřením na občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní právo. Nabízíme zastupování před soudy, právní poradenství, sepis a kontroly smluv, převody nemovitostí a další právní služby. Rychle, profesionálně a s …

JUDr. Jan Mandát, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na dopravní a hospodářské trestné činy, občanské, trestní i přestupkové právo. Poskytuji pomoc s podáváním žalob a stížností. Zajišťuji zpracování smluv, právní úschovu nebo zastupování před soudy. Praxi vykonávám i v ...

JUDr. Zdeněk Odehnal, advokát

Specializuji se na trestní, přestupkové a pracovní právo. Zastupuji individuální účastníky pracovněprávních sporů i v řízeních před soudem. Zabývám se problematikou dopravních přestupků. Poskytuji komplexní poradenství zaměstnavatelům.

JUDr. Zuzana Kristiánová

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní, občanské a stavební právo, ochranu průmyslového a duševního vlastnictví.

Mgr. Marta Podsedníková

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech.

Mgr. Michaela Vrbková, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby a právní poradenství se zaměřením na občanské, obchodní, insolvenční a pracovní právo. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zajišťuji zpracování smluv a jejich posouzení, ...

Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát

Nabízím advokátní služby a právní poradenství se zaměřením na občanské, obchodní a pracovní právo. Dále se specializuji na veřejné zakázky a ochranu hospodářské soutěže. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním ...

Mgr. Lucie Panáčková, advokátka

Poskytuji právní služby v oblasti generální praxe. Mojí specializací je zejména právo občanské, právo obchodních společností, správní právo, veřejné zakázky a zajišťování komplexního právního servisu pro společenství vlastníků jednotek. Nabízím právní ...

Mgr. Marcela Balátová, advokátka

Nabízím advokátní služby a právní poradenství se zaměřením na občanské, obchodní a rodinné právo. Poskytuji pomoc s podáváním žalob soudům, správním orgánům a zpracováním smluv či žádostí.

JUDr. Vladimír Muzikář, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na občanské, bankovní, obchodní a směnečné právo. Specializuji se na kapitálové trhy a investice. Zakládám, likviduji obchodní společnosti a družstva. Zastupuji klienty v oblasti bankovnictví, leasingu, ...

JUDr. Viktor Štěpán, advokátní kancelář

Právní služby v oblasti ústavního, občanského, obchodního, pracovního, správního a trestního práva. Zvláštní zaměření na právo nemovitostí, náhrada škody, rodinné a medicínské právo, insolvence, právo na ochranu osobnosti, autorské právo a právo v oblasti ...

Petr Oliva, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti developingu, transakcí s nemovitostmi, obchodních smluv a vedení soudních sporů.

JUDr. Petr Navrátil, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti generální praxe. Poskytuji právní poradenství i v anglickém a ruském jazyce.

Mgr. Jan Andrášek, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti občanského a obchodního práva.

Mgr. Veronika Hýblová, advokátka

Poskytuji právní služby v oblasti práva rodinného, občanského, obchodního, správního a trestního. Služby nabízím i v českém, anglickém a slovenském jazyce.

Mgr. Hana Enžlová, advokátka

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, bytové a nemovitostní právo. Zajišťujeme rozvody a společné jmění manželů. Zajišťujeme právní servis obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy. Nabídka ...

Mgr. Sabina Ellerová, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, mezinárodní či rodinné právo.

Advokátní kancelář Brno - JUDr. Dudová

Nabídka služeb advokátní kanceláře. Specializuji se na občanské právo, lidská práva a svobody, rozvody, společné jmění manželů, správní právo, stavební právo, pozemkové právo, lesní právo, vodní právo, právo životního prostředí a další. Poskytuji právní ...

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Jiří Němec

Nabídka služeb advokátní kanceláře. Zaměřuji se na občanské právo, bytové právo včetně vlastnictví, nájmu, SVJ, dědické právo, obchodní právo i obchodních společností a družstev, insolvenční právo, rozvody, společné jmění manželů.

JUDr. Milan Dobeš, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na občanské, obchodní a trestní právo. Provádím rozvody, společné jmění manželů, výkon rozhodnutí i exekuce. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. ...

Mgr. Petr Čechlovský, advokátní kancelář

Poskytuji všestrannou právní pomoc a poradenství v oblastech občanského, obchodního, trestního a správního práva. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, ...

Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti e-commerce. Zaměřuji se na občanské, evropské, mezinárodní, obchodní, přepravní a italské právo.

JUDr. Klára Rybáková, advokátka

Poskytuji komplexní právní služby se zaměřením na občanské a obchodní právo. Zabývám se také rozvody a společným jměním manželů. Zajišťuji právní servis obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy. Nabízím právní ...

JUDr. Jarmila Nedoma, advokátka

Zaměřuji se na právo občanské a obchodní. Právními tématy jsou věci nemovité (nájemní smlouva, agenda společenství vlastníků jednotek, převody věcí nemovitých a mnoho dalších) a obchodní smlouvy (smlouva o dílo, kupní smlouva a mnoho dalších). Právní služby …

Mgr. Adéla Turečková, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní a rodinné právo včetně výchovy, výživného, rozvodů a společného jmění manželů, dále exekuce, obchodní společnosti. Poskytuji právní poradenství i v německém jazyce.

Mgr. Alžběta Bartoňková, advokátka

Poskytuji právní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na občanské, bytové a obchodní právo, dále právo obchodních společností, družstev. Poskytuji právní poradenství i v anglickém jazyce.

Mgr. Daniel Sekanina, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, bytové a insolvenční právo. Řeším výkon rozhodnutí, exekuce. Nabízím právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.