Advokátní kanceláře

Mgr. Daniela Bidmonová, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové a obchodní právo, obchodní společnosti a exekuce. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zajišťuji zpracování smluv a jejich posouzení. Služby ...

Mgr. Dita Seménková, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní a evropské právo a zadávání veřejných zakázek. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zajišťuji zpracování smluv a jejich posouzení. Služby poskytuji v ...

Mgr. Dominika Biela, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, bytové, trestní a rodinné právo.

Mgr. Filip Slavík, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní, občanské a správní právo, obchodní společnosti a družstva. Služby poskytuji rovněž v anglickém jazyce.

Mgr. Hana Vašicová, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní, občanské a trestní právo, rozvody a společné jmění manželů.

Mgr. Helena Lehká, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní, rodinné a správní právo. Nabízím zastupování klientů ve sporných řízeních před civilními soudy a dalšími státními orgány, sepis žalobních návrhů a sepis, posouzení a připomínkování veškerých …

Mgr. Hugo Hubený, advokát

Poskytuji právní služby v rozsahu generální praxe. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní a správní právo. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Mgr. Ing. Milan Horák, advokát

Poskytuji všestrannou právní pomoc a poradenství v oblastech občanského, insolvenčního, trestního a přestupkového práva. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Služby poskytuji i v anglickém, německé a ruském ...

Mgr. Ivana Keresteši, advokát

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech. …

Mgr. Jitka Ivičičová, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní, insolvenční, pracovní, správní a živnostenské právo. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zajišťuji zpracování smluv a jejich posouzení. Služby ...

Mgr. Katarína Hájková, advokátka

Poskytuji právní služby v českém i anglickém jazyce. Zaměřuji se na obchodní, občanské, trestní a správní právo či generální praxi.

Mgr. Klára Belkovová, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, pracovní a přestupkové právo či rozhodčí řízení. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zajišťuji zpracování smluv a jejich posouzení, právní …

Mgr. Marcel Moštěk, advokát

Poskytuji právní služby v českém i anglickém jazyce. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní, pracovní a rodinné právo. Zabývám se rozvody a společným jměním manželů, exkucemi a výkonným rozhodnutím.

Mgr. Marek Lhotský, advokát

Právní služby a poradenství v oblasti rodinného, občanského, pracovního a obchodního práva.

Mgr. Marina Musilová, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, dědické, obchodní, pracovní, trestní a správní právo.

Mgr. Martin Hromek, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, přestupkové a korporátní právo, rozvody, společné jmění manželů a exekuce.

Mgr. Martina Polášková, advokátka

Poskytuji právní služby v oblasti občanského a trestního práva. Zaměřuji se na rozvody a společné jmění manželů, řízení o určení otcovství, vymáhání dlužných pohledávek, zastupování klientů v soudních řízeních souvisejících s občanským právem i řešení dalších …

JUDr. Michael Mann, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní, občanské, trestní a pracovní právo. Služby poskytuji také v anglickém a německém jazyce.

Mgr. Naďa Benková, advokát

Poskytuji právní služby v oblasti občanského a obchodního práva. Zaměřuji se na rozvody, společné jmění manželů a obchodní společnosti.

Mgr. Radim Sedláček, advokát

Poskytuji právní služby v českém, anglickém a německém jazyce. Zaměřuji se na obchodní, občanské, rodinné, insolvenční, trestní a pracovní právo. V trestním řízení zastupuji klienty obviněné ze spáchání trestných činů. V insolvenčním řízení zastupuji věřitele …

Mgr. Renata Kittnerová, advokátní kancelář

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové, insolvenční, pracovní a pozemkové právo.

Mgr. Tomáš Bařina, advokát

Poskytuji právní služby. Specializuji se na občanské, obchodní, pracovní, správní i trestní právo a vymáhání pohledávek. Nabízím sepisování a rozbor smluv a zastupování klientů před soudy.

Advokátní kancelář Mgr. Martina Blahová

Nabízím advokátní služby a právní poradenství se zaměřením na občanské, obchodní, bytové a rodinné právo. Dále se specializuji na exekuce, výkon rozhodnutí, rozvody nebo společné jmění manželů. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných ...

JUDr. Ing. Luboš Mahdoň, advokátní kancelář

Nabízím právní služby v oblasti rodinného, obchodního a trestního práva. Zastupuji před soudy. Poskytuji poradenství při převodech nemovitostí, rozvodech, sousedských sporech a autorizacích smluv. Zaměřuji se také na vymáhání pohledávek, rušení ...

Mgr. Jiří Helán

Poskytuji služby v oblasti práva pracovního, bytového a nemovitostního pro makléře i veřejnost, právního servisu podnikatelů či zakládání obchodních společností. Zpracovávám zadávací dokumentaci u veřejných zakázek včetně organizace zadávacího či výběrového …

JUDr. Martina Skřivánková

Advokát poskytuje komplexní právní služby z oblasti občanského a obchodního práva, právní poradenství, sepisování smluv, zastupování na soudech, stavební právo či převody nemovitostí.

OKmoney, s.r.o.

OKmoney, s.r.o.

OKmoney je společností zabývající se především řešením finančních problémů klientů. Řešíme oddlužení nemovitostí, exekuce, dražby, půjčky a majetkové vypořádání manželů. Naší hlavní předností je především rychlost, s jakou jsme schopni konkrétní případ řešit.

B E L L consulting s.r.o.

Poskytujeme tyto služby - vedení účetnictví, daňové poradenství, audit. Daně, finance, mzdy a personalistika, právní služby, finanční poradenství - Brno.

JUDr. Bohumil Záleský

Právní služby se zaměřením na univerzální právo.

JUDr. Jiří Spousta

Advokátní kancelář zaměřená zejména na obchodní a občanské právo, poskytující trvalé zastupování firem a společností, zastupování v soudních sporech, zakládání obchodních společností, provádění změn v těchto společnostech a řešení sporů společníků.

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bönisch

Advokátní kancelář zaměřená na obchodní a občanské právo, vymáhání pohledávek, směnky, zakládání a změny společností. Dále zajišťujeme převody nemovitostí, prohlášení vlastníka, rozvod, majetkové vypořádání, SJM, náhrady škody a trestní obhajoba.

Meridea, s.r.o.

Meridea, s.r.o.

Zabýváme se vedením jednoduchého, podvojného účetnictví, mezd malých organizací, daňovým a účetním poradenství a zastupováním před úřady. Daňový poradce bude za vás hlídat lhůty vašich daňových přiznání protože za vás bude komunikovat s finančními úřady …

Škampa a spol., s.r.o.

Škampa a spol., s.r.o.

Audit & daňové poradenství: Specializujeme se zejména: - Daň z příjmu právnických i fyzických osob - Daň z přidané hodnoty - Účetní poradenství - Zastupování klientů v daňovém řízení - Audity Služby advokátní kanceláře: - Právní …

Advokátní kancelář Kestlová & Rotterová

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek, dále práva rodinného, občanského, převodu nemovitostí, jakož i práva trestního.

JUDr. Miroslav Pokorný

Poskytování právního poradenství v oblasti obchodního a obchodního mezinárodního práva a ochrany průmyslového a duševního vlastnictví.

JUDr. Vlasta Vršková

Nabídka služeb v oblasti práva obchodního, občanského a z přepravy.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

JUDr. Jaroslav Brož

Poskytování služeb v oblasti právního poradenství.

JUDr. Ludmila Gregorová

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského a dědického práva.

Mgr. David Hájek

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.

JUDr. Tomáš Hrdlička

Poskytujeme služby v oblasti generální praxe.

JUDr. Dušan Kučera

Zaměřujeme se na poskytování služeb v oblasti generální praxe, trestního, občanského a obchodního práva.

JUDr. Tamara Kolísková

Nabídka komplexních právních služeb, dále právní poradenství, právní zastoupení v soudních sporech i při mimosoudních jednáních pro firmy i občany. Právo občanské, rodinné, obchodní, pracovní a insolvenční. Převody nemovitostí, byty, nájmy, úschovy, rozvody, …

JUDr. Lenka Hrdličková

Poskytování služeb advokátní kanceláře.

JUDr. Jaroslav Svoboda

Poskytování právních služeb nejen podnikatelským subjektům.

JUDr. Jitka Malásková

Nabídka právních služeb samostatné advokátky.

JUDr. Radoslav Dostál - advokát

JUDr. Radoslav Dostál - advokát

Poskytujeme kompletní právní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva. Působíme jako rozhodci. Spolupracujeme s realitními, znaleckými a auditorskými firmami. Na trhu právních služeb máme dlouholetou tradici.

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. & JUDr. Ilona Schelleová, Dr. Ad

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. & JUDr. Ilona Schelleová, Dr. Ad

Advokátní kancelář nabízející právní služby. Zkušený právník i advokát Vám poskytne právní poradenství. Jsme specialisté na rodinné právo, rozvod, dědictví, trestní a obchodní právo, pohledávky, pracovní, správní i mezinárodní právo. Rozhodčí řízení.

Mgr. Tomáš Rašovský, advokát

Mgr. Tomáš Rašovský, advokát

Poskytujeme komplexní, kvalifikované právní služby na úrovni. Právo korporátní a obchodních společností, kompletní smluvní agenda v oblasti závazkových vztahů. Pracovní právo, právo sociálního zabezpečení, rodinné právo a správa pohledávek.