Advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil & partneři, v.o.s.

Nabídka veškerých služeb advokátní kanceláře v oblastech obchodního, občanského, finančního, rodinného a trestního práva a hospodářské soutěže.

Mgr. Eva Grabarczyková, advokát

Mgr. Eva Grabarczyková, advokát

Nezávislý právník. Advokátní kancelář poskytuje právní služby zahrnující obchodní, finanční, pracovní a občanské právo, převody nemovitostí. Právní poradenství, zastoupení u soudů, sepis smluv, zakládání obchodních společností. Mluvíme AJ a NJ.

VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Nabídka komplexních advokátních služeb. Vedle klasických služeb z oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního, trestního, správního, ústavního práva, práva duševního vlastnictví, práva sociálního zabezpečení a jiných dalších právních odvětví ...

CREDIT MANAGEMENT, a.s.

Zajišťujeme komplexní služby při správě a vymáhání pohledávek (mimosoud, soud, exekuce). Pořádáme zajímavé semináře a školení pro jednotlivce i firmy. Poskytujeme služby a poradenství v oblasti veřejných zakázek pro zadavatele i dodavatele.

JUDr. Magda Janovcová, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti trestního, občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva.

Mgr. et Mgr. Eva Florianová, advokátka a soudní tlumočnice pro jazyk anglický

Nabízím advokátní služby v oblasti občanského, obchodního, trestního, rodinného, pracovního, dopravního či správního práva. Poskytuji nejenom profesionální odbornost, ale i flexibilní, individuální přístup a soustavné osobní poradenství. Zajišťuji poradenskou …

JUDr. Jitka Rosenbachová, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a insolvenčního práva včetně daní i poplatků.

JUDr. Zlatava Davidová, CSc., advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

CZERWENKA & PARTNER, v.o.s.

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na poskytování komplexních právních služeb pro podnikatele.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Jiří Švec

Nabídka právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Mgr. Radslav Janeček

Nabídka sepisování smluv, zakládání společností a zastupování před soudy.

JUDr. Běla Sedláčková

Poskytování advokátních služeb v oblasti rodinného, trestního, správního a dědického práva.

JUDr. Milan Zábrž, advokát

Advokátní kancelář se zabývá trestním, obchodním, občanským, rodinným a pracovním právem.

Mgr. Dagmar Vaverková, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, insolvenční, trestní a obchodní právo. Zastupování u soudu.

JUDr. Filip Horák

Nabídka advokátních služeb v oblasti korporačního a mezinárodního práva.

JUDr. Eva Nováková

Poskytování právního poradenství se zaměřením na obchodní, občanské, pracovní, rodinné a trestní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Vladimíra Odehnalová

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, majetkové a rodinné právo a pohledávky.

JUDr. Milan Staněk

Poskytování advokátních služeb se specializací na trestní právo.

JUDr. Miloslav Petržela

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti trestního práva.

JUDr. Lenka Vojáčková

Nabídka právní pomoci v různých oblastech práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Františka Svobodová, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva.

JUDr. Ivana Lorenzová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, insolvence, občanského, obchodního a rodinného práva.

JUDr. Antonín Foukal, advokátní kancelář

Poskytování služeb v oblasti občanského, obchodního, trestního a rodinného práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Tomáš Fuchs

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní, daňové, insolvenční a stavební právo.

JUDr. Pavel Malina, advokát

Poskytování služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, pracovního, trestního a obchodního práva.

JUDr. Miroslav Kučera

Nabídka služeb advokátní kanceláře zaměřené na oblasti práva souvisejícího s podnikáním.

JUDr. Pavel Holub

Provozování advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, finanční, rodinné a trestní právo.

JUDr. František Frkal, advokát

Poskytování právních služeb pro fyzické a právnické osoby v oblastech občanského, obchodního, správního i trestního práva.

JUDr. Evžen Voleš

Nabídka advokátních služeb v oblasti generální praxe.

JUDr. Miroslav Košťál, advokát

Poskytování advokátních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, pracovní a rodinné právo.

JUDr. Jiří Ptáček, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti konkurzu a vyrovnání, dražeb, obchodního i občanského práva.

JUDr. Jaroslav Kopa

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, živnostenského a bytového práva.

Mgr. Tomáš Gartšík, advokát

Poskytování právních služeb se specializací na obchodní právo. Zajišťování dluhového poradenství.

JUDr. Zita Krásná, advokátka

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva.

JUDr. Marie Petráčková, advokátka

Provoz advokátní kanceláře. Poskytování poradenství i služeb v oblasti obchodního, občanského, živnostenského a pracovního práva.

JUDr. Ing. Ivan Rott, advokát

Nabídka právních služeb a pomoci podle zákona o advokacii. Vymáhání pohledávek, zastoupení v řízení před soudy či správními orgány.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Zdeněk Hrouzek, advokátní kancelář

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na oblast obchodního, trestního, autorského, občanského, rodinného a pracovního práva.

JUDr. Vladimír Bulinský

Poskytování právních služeb se zaměřením na soukromé a obchodní mezinárodní právo, pojišťovací právo a právo z přepravy.

JUDr. Michal Bortel, advokát

Poskytuji právní služby v oblasti občanského, trestního, obchodního a správního práva, ústavní stížnosti a Evropského soudu pro lidská práva.

JUDr. Daniel Burget, advokát

Nabídka právního poradenství a zastoupení ve všech odvětvích práva.