Advokátní kanceláře

JUDr. Irena Schejbalová

Nabídka advokátních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Barbora Leiterová, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, rodinné, pracovní a finanční právo.

Mgr. Vladimír Dvořáček

Provoz advokátní kanceláře poskytující služby v oblastech obchodního, rodinného, občanského, pracovního a správního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:30)

JUDr. Pavel Schreiber, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Advokátní kancelář Economy JUDr. Pecl a spol., v.o.s.

Advokátní kancelář Economy JUDr. Pecl a spol., v.o.s.

Poskytujeme komplexní právní služby - občanské, obchodní, pozemkové, pracovní a správní právo. Zajišťujeme zakládání společností, vymáhání pohledávek, zastupování před soudy, sepis smluv, převody nemovitostí, úschovu peněz a ověřování podpisů.

JUDr. Josef Tobiška

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti rodinného práva.

Mgr. Aleš Vymazal

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, bankovního a devizového práva.

JUDr. Zuzana Pechtorová

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.

Mgr. Romana Andělová, advokát

Poskytování právního poradenství a služeb insolvenčního správce.

Mgr. Josef Bartončík, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, rodinné a občanské právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Mgr. Martin Bauer, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, rodinné a trestní právo.

JUDr. Zdeněk Bauer, advokát

Poskytování právních služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, bytového, rodinného, pracovního a obchodního práva.

JUDr. Lenka Benešovská, advokát

Poskytování služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, bankovního a obchodního práva.

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Mach

Poskytování právních služeb se zaměřením na občanské, obchodní a trestní právo.

JUDr. Milena Buřilová, advokát

Poskytování služeb v oblasti generální praxe a občanského práva.

Mgr. Pavel Cikánek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti generální praxe.

Mgr. Radek Coufal

Nabídka právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Steve Georges

Poskytování právních služeb v oblasti obchodního, telekomunikačního, autorského, hospodářského a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Pavel Čupr, Ph.D., advokát

Poskytování služeb v oblasti správního, občanského a obchodního práva.

Mgr. Martina Dobešová

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva.

JUDr. Zdeněk Daňhel, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na autorské, obchodní, občanské a ústavní právo.

JUDr. Ing. Renata Dimitrovová, advokátka

Poskytování služeb v oblasti generální praxe, práva cenných papírů, občanského a obchodního práva.

Dr. JUDr. Ilona Schelleová, advokát

Poskytování právní pomoci v oblasti práva občanského, obchodního, trestního, pracovního, správního a insolvenčního.

Mgr. Petr Dokládal, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, občanské či obchodní právo.

JUDr. Miloš Doležal, advokát

Nabídka služeb advokáta v oblasti obchodního, občanského, bytového a pracovního práva včetně poradenství.

JUDr. Pavel Čapčuch, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní a občanské právo.

JUDr. Ludvík Dytrych

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na správní, obchodní, občanské a stavební právo.

Mgr. Jan Farkač, advokát

Mgr. Jan Farkač, advokát

Advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby ve všech oborech práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)