Advokáti a notáři

Mgr. Lucie Bartlová, DiS, advokátka

Poskytování služeb v oblasti generální advokátní praxe, trestního, rodinného, občanského a obchodního práva, smlouvy, rozvodu, dětí, katastru nemovitostí. Nabídka úschovy peněz.

REAL SMART

Jsme tým profesionálních makléřů zabývající se prodejem, pronájmem a výkupem nemovitostí - bytů, domů, pozemků, chat, chalup, obchodních prostor, garáží a kanceláří. Zajistíme právní servis, finanční poradenství (hypotéky, úvěry, půjčky a pojištění). Vyřešíme …

Mgr. Romana Derková, advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti veřejných zakázek. Zaměřuji se na obchodní a správní právo, jednání s ústředními orgány státní správy v oblasti sjednocování výkladové praxe. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Mgr. Viktor Procházka

Nabízíme služby advokátní kanceláře. Zabýváme se daňovým, farmaceutickým, finančním, insolvenčním, občanským, pracovním, rodinným a jiným právem. Zajišťujeme veřejné zakázky a výběrová řízení, restrukturalizace a generální praxe.

Mgr. Michal Večeřa, advokát

Nabízím advokátní služby a služby insolvenčního správce. Zaměřuji se na občanské, obchodní, insolvenční a přestupkové právo. Provádím vymáhání pohledávek a zaměřuji se na autorské či počítačové právo.

Mgr. Alena Štěpánková, advokátka

Nabízím právní služby se zaměřením na občanské, bytové i obchodní právo, rozvody a společné jmění manželů. Advokátní služby poskytuji také v anglickém jazyce. Dále se zabývám zadáváním veřejných zakázek, nemovitostmi, vymáháním pohledávek, rodinným a ...

Mgr. Jakub Šotník, advokát

Poskytuji právní služby v českém, anglickém i německém jazyce.

Mgr. Tomáš Matějík

Nabízím advokátní služby v oblasti občanského, bytového, obchodního, rodinného, správního a pracovního práva. Dále se specializuji na společné jmění manželů. Zastupuji své klienty v řízení před soudy a v rozvodových řízeních. Zajišťuji zpracování smluv, ...

Fair Tenders, s.r.o.

Jsme specialisté na veřejné zakázky. Zabýváme se přípravou a organizací zadávacích řízení, zpracováním nabídek, lektorskou činností a poradenstvím zadavatelům a dodavatelům veřejných zakázek. Jednáme férově, poctivě a s respektem. Závazky a povinnosti plníme …

Mgr. Milan Zábrž, advokátní kancelář

Nabízím právní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na lidská práva a svobody a správní právo. Rovněž se zabývám agendou pohledávek a to jak její správou, tak i vymáháním. Poskytuji právní poradenství.

Advokátní kancelář Čermák

Advokátní kancelář s více jak 25letou tradicí nabízí dostupné právní služby v blízkosti centra města. Poskytujeme právní zastoupení v soudním i mimosoudním řízení a sepis a úpravy smluv. Advokáti a právníci naší kanceláře se specializují na právo občanské, ...

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

JUDr. Filip Mochnáč, advokát

Poskytuji všeobecné právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, správní a právo nemovitostní. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zajišťuji zpracování smluv a jejich posouzení …

JUDr. Jaroslav Tesák, Ph.D., LL.M., advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské a obchodní právo, ochranu hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, rozvody a společné jmění manželů.

Mgr. Helena Darmovzalová, advokát

Poskytuji právní služby v oblasti bytového a obchodního práva. Zaměřuji se na exekuce, daně a poplatky. Provozuji generální praxi. Služby poskytuji rovněž v anglickém jazyce. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i ...

Mgr. Marek Šimka

Poskytuji komplexní právní služby se zaměřením na autorské, občanské, obchodní, telekomunikační právo. Dále se zabývám problematikou duševního vlastnictví, e-commerce nebo franchisingu. Zajišťuji právní poradenství, sepisování smluv, advokátní úschovy a ...

Mgr. Tomáš Petyovský, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové, finanční, obchodní, pracovní a cizinecké právo. Veškeré advokázní služby nabízím také v anglickém a francouzském jazyce.

Mgr. Regina Komárková, advokátka

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na bytové, občanské, obchodní, trestní, cizinecké, stavební, insolvenční a zdravotnické právo. Zajišťujeme právní servis obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy.

Mandát & Partneři, s.r.o.

Nezávislá poradenská a konzultační kancelář. Pomoc klientům poškozených nezákonným postupem pojišťovny, krácením nebo nevyplacením pojistného plnění.

JUDr. Miloš Hoff, advokát

Poskytujeme služby v oblasti konkursu a vyrovnání či trestního, občanského a zdravotnického práva.

Mgr. Petr Šedivý - notář

Poskytuji notářské služby a právní pomoc, zakládání obchodních společností, valné hromady, vykonatelné notářské zápisy jako exekuční titul, závěti, převody nemovitostí, manželské a předmanželské smlouvy, zástavní smlouvy, úschovy pro zajištění dluhu, převody …

Brzy otevírá (08:00)

Advokátní kancelář BKCH - Bartek • Kolář • Chocholová

Poskytujeme komplexní právní služby podnikatelským subjektům, právnických i fyzickým osobám v oblastech výkonu a rozhodnutí exekuce, nemovitostí, obchodního, insolvenčního, trestního, správního, pracovního, rodinného a občanského práva. Nabízíme právní ...

JUDr. Beáta Koukalová, advokátka

Jsem advokátkou se specializací na právo nemovitostí, na občanské právo, obchodní právo, správní a přestupkové právo, pracovní právo, trestní právo a vymáhání pohledávek. Právní služby však poskytuji i v dalších oblastech práva. Sídlo mé advokátní kanceláře …

Advokátní kancelář Mgr. JANA ŠTĚPNIČKOVÁ STRACHOVÁ

Poskytujeme služby ve všech oblastech civilního a správního práva. Naší specialitou je právo obchodních společností, realitní právo a právo rodinné. Naše služby poskytujeme též v jazyce anglickém a německém.

Mgr. Martin Strýček, advokát

Advokátní kancelář se zaměřením na převody nemovitostí, občanské, obchodní, trestní a rodinné právo. Zajišťujeme zastupování před soudy a státními orgány, obhajobu v trestním řízení, poskytování právních porad, vyhotovování a připomínkování smluv všeho druhu, …

Mgr. IVETA PETŘEKOVÁ, advokát

Právní služby v oblasti občanského práva, pracovního práva, obchodního práva, práva insolvenčního, práva směnečného, zpracování smluv, dohod a jiných dokumentů. Nabízíme komplexní právní poradenství včetně právní analýzy dané věci a navržení pro klienta ...

Mgr. Petr Pernica, advokát

Nabízím advokátní služby. Specializuji se na občanské právo, obchodní právo a veřejné zakázky. Poskytuji právní poradenství.

Mgr. Jakub Reitschmied, advokátní kancelář

Poskytuji právní služby generální advokátní praxe se zaměřením na právo občanské, trestní, obchodní a rodinné. Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce.

Brzy otevírá (08:00)

ZUZANA CANDIGLIOTA, advokátka

Zabývám se především ochranou osobnosti, zdravotnickým právem, správním právem, ústavním právem a lidskými právy a svobodami včetně zastupování před Evropským soudem pro lidská práva. Spolupracuji s Ligou lidských práv.

Mgr. Aleš Mrázek, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na dražby, občanské, obchodní, insolvenční či živnostenské právo.

Mgr. David Rašovský, advokát

Poskytuji právní pomoc a poradenství v oblasti generální praxe, občanského, obchodního, trestního, rodinného a správního práva. Pomohu s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům. Zastupuji v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních ...

Mgr. et Mgr. Andrea Kuchařová, advokátka

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních sporech. Služby nabízím i v anglickém jazyce. Právní …

Mgr. Eva Rajsiglová, advokátka

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové, insolvenční, rozvodové, rodinné či pracovní právo.

Mgr. René Zgažar, advokátní kancelář

Advokátní kancelář poskytuje právní služby se zaměřením na občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní právo. Nabízíme zastupování před soudy, právní poradenství, sepis a kontroly smluv, převody nemovitostí a další právní služby. Rychle, profesionálně a s …

Mgr. Vendula Kraslová, advokát

Poskytuji právní služby zejména v právu občanském, rodinném, pracovním, trestním a obchodním, a to i online na dálku. Poradím si však i s jinými oblastmi práva, tudíž se na mne neváhejte obrátit, potřebujete-li právní pomoc. Jsem tu pro Vás.

Advokátní kancelář Křížka Kuckirová Legal

Všechna právní odvětví. Pevné ceny, které znáte předem. Jsme dynamickou advokátní kanceláří poskytující široké spektrum právních služeb. Sídlí v Brně, ale právní služby poskytuje pro celou Českou republiku.

DOMING REALITY, a.s.

Zabýváme se zprostředkováním nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí včetně kompletního servisu. Poskytujeme právní servis, poradenskou činnost, vyřízení půjčky či hypotéky a zařízení vkladu do katastru nemovitostí.

Mgr. Iva Podskalská, advokátní kancelář

Poskytuji právní služby. Specializuji se na občanské právo, dražby, výkon rozhodnutí a exekuce. Zaměřuji se i na oblast civilního práva, spotřebitelských úvěrů a vymáhání pohledávek. Nabízím právní poradenství v českém i v německém jazyce.