Advokáti a notáři

JUDr. Jitka Malásková

Nabídka právních služeb samostatné advokátky.

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

Komplexní právní služby pro realitní kanceláře. Ochrana osobních údajů. Občanské právo. Korporátní právo a M & A. Duševní vlastnictví. Pohledávky. Softwarové právo. Sporná agenda. Farmaceutické právo.

OTEVŘENO (nonstop)

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jiří Hora

Advokátní kancelář Jiřího Hory poskytuje svým klientům komplexní právní služby v rozsahu téměř celého právního řádu České republiky, a to formou právních konzultací a porad, sepisováním smluv, podání, právních rozborů a jiných listin právního charakteru, ...

S-GROUND, s.r.o.

Jsme společnost, jejíž hlavní činnost spočívá v zajištění komplexní správy komerčních nemovitostí pro klienty z celé České Republiky. V oboru pracujeme více než osm roků. Zajišťujeme: Převzetí nemovitosti. Zajištění nájemců, včetně sepsání a ...

Attila Financial s.r.o.

Pomáháme lidem, kteří mají problém s dluhy. Příprava insolventním řízením, ušetříme Vám až desítky tisíc. Nabízíme půjčky a hypotéky a to vše bez poplatků.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

JUDr. Radoslav Dostál - advokát

Poskytujeme kompletní právní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva. Působíme jako rozhodci. Spolupracujeme s realitními, znaleckými a auditorskými firmami. Na trhu právních služeb máme dlouholetou tradici.

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. & JUDr. Ilona Schelleová, Dr. Ad

Advokátní kancelář nabízející právní služby. Zkušený právník i advokát Vám poskytne právní poradenství. Jsme specialisté na rodinné právo, rozvod, dědictví, trestní a obchodní právo, pohledávky, pracovní, správní i mezinárodní právo. Rozhodčí řízení.

Mgr. Tomáš Rašovský, advokát

Poskytujeme komplexní, kvalifikované právní služby na úrovni. Právo korporátní a obchodních společností, kompletní smluvní agenda v oblasti závazkových vztahů. Pracovní právo, právo sociálního zabezpečení, rodinné právo a správa pohledávek.

Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil & partneři, v.o.s.

Nabídka veškerých služeb advokátní kanceláře v oblastech obchodního, občanského, finančního, rodinného a trestního práva a hospodářské soutěže.

Mgr. Eva Grabarczyková, advokát

Nezávislý právník. Advokátní kancelář poskytuje právní služby zahrnující obchodní, finanční, pracovní a občanské právo, převody nemovitostí. Právní poradenství, zastoupení u soudů, sepis smluv, zakládání obchodních společností. Mluvíme AJ a NJ.

Mgr. Petr Hromek, advokátní kancelář

Advokátní služby nabízíme jak firmám, tak jednotlivcům. Firmy a podnikatelé – založení firmy, směrnice, řády, dokumenty, úřady, vymáhání, zaměstnanci. Právo pro jednotlivce – rozvod, svěření do péče, spor se zaměstnavatelem, smlouvy o nájmu, ...

JUDr. Martina Skřivánková

Advokát poskytuje komplexní právní služby z oblasti občanského a obchodního práva, právní poradenství, sepisování smluv, zastupování na soudech, stavební právo či převody nemovitostí.

OKmoney, s.r.o.

OKmoney je společností zabývající se především řešením finančních problémů klientů. Řešíme oddlužení nemovitostí, exekuce, dražby, půjčky a majetkové vypořádání manželů. Naší hlavní předností je především rychlost, s jakou jsme schopni konkrétní případ řešit.

B E L L consulting s.r.o.

Poskytujeme tyto služby - vedení účetnictví, daňové poradenství, audit. Daně, finance, mzdy a personalistika, právní služby, finanční poradenství - Brno.

CREDIT MANAGEMENT, a.s.

Zajišťujeme komplexní služby při správě a vymáhání pohledávek (mimosoud, soud, exekuce). Pořádáme zajímavé semináře a školení pro jednotlivce i firmy. Poskytujeme služby a poradenství v oblasti veřejných zakázek pro zadavatele i dodavatele.

JUDr. Milan Prokeš, advokát

Advokátní služby především v oboru práva občanského, obchodního, směnečného a trestního, právní poradenství.

JUDr. Magda Janovcová, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti trestního, občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva.

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o.

Všestranná a profesionální právní pomoc s důrazem na občanské právo, obchodní právo, trestní právo, správní, pracovní a rodinné právo. Jsme právními zástupci několika realitních společností, přičemž naše advokátní kancelář tak patří k předním specialistům v …

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Mgr. et Mgr. Eva Florianová, advokátka a soudní tlumočnice pro jazyk anglický

Nabízím advokátní služby v oblasti občanského, obchodního, trestního, rodinného, pracovního, dopravního či správního práva. Poskytuji nejenom profesionální odbornost, ale i flexibilní, individuální přístup a soustavné osobní poradenství. Zajišťuji poradenskou …

JUDr. Jitka Rosenbachová, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a insolvenčního práva včetně daní i poplatků.

JUDr. Zlatava Davidová, CSc., advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

Vaše nároky.cz, SE

Zajišťujeme získání finanční odškodnění, na které má občan nárok v případě, že se stal obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí a státu – vše pro Vás bez nákladů, stresu a administrativy s tím spojených.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

CZERWENKA & PARTNER, v.o.s.

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na poskytování komplexních právních služeb pro podnikatele.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Mgr. Radslav Janeček

Nabídka sepisování smluv, zakládání společností a zastupování před soudy.

JUDr. Běla Sedláčková

Poskytování advokátních služeb v oblasti rodinného, trestního, správního a dědického práva.

JUDr. Milan Zábrž, advokát

Advokátní kancelář se zabývá trestním, obchodním, občanským, rodinným a pracovním právem.

Mgr. Dagmar Vaverková, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, insolvenční, trestní a obchodní právo. Zastupování u soudu.

JUDr. Milan Šmidrkal

Nabídka služeb notářské kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Blanka Holá

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na bytové, obchodní, občanské a rodinné právo.

JUDr. Pavel Procházka, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní právo.

JUDr. Jaroslav Šidlo, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, trestní, rodinné a bytové právo.

Sdružení rozhodců, a.s.

Sdružení rozhodců se zabývá organizací a realizací rozhodčího řízení, které je plnohodnotnou alternativou k soudnímu procesu, pomáhá věřitelům proti dlužníkům. Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodnutí, které má účinky pravomocného soudního rozsudku.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Milan Staněk

Poskytování advokátních služeb se specializací na trestní právo.

JUDr. Miloslav Petržela

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti trestního práva.

JUDr. Kateřina Pavlíková, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti insolvenčního, obchodního, pracovního, stavebního a zemědělského práva.

JUDr. Lenka Vojáčková

Nabídka právní pomoci v různých oblastech práva.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Františka Svobodová, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva.

JUDr. Ivana Lorenzová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, insolvence, občanského, obchodního a rodinného práva.

JUDr. Antonín Foukal, advokátní kancelář

Poskytování služeb v oblasti občanského, obchodního, trestního a rodinného práva.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Tomáš Fuchs

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní, daňové, insolvenční a stavební právo.

JUDr. Pavel Malina, advokát

Poskytování služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, pracovního, trestního a obchodního práva.

JUDr. Miroslav Kučera

Nabídka služeb advokátní kanceláře zaměřené na oblasti práva souvisejícího s podnikáním.

JUDr. Pavel Holub

Provozování advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, finanční, rodinné a trestní právo.