Advokáti a notáři

JUDr. František Frkal, advokát

Poskytování právních služeb pro fyzické a právnické osoby v oblastech občanského, obchodního, správního i trestního práva.

JUDr. Evžen Voleš

Nabídka advokátních služeb v oblasti generální praxe.

PwC Česká republika

Poskytujeme auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 163 000 pracovníků ve 151 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu ...

Mgr. Iva Florianová

Specializujeme se na poskytování právních služeb v oblasti práva obchodního, rodinného a trestního práva, práva obchodních společností a družstev, převody nemovitostí a bytové právo.

VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Nabídka komplexních advokátních služeb. Vedle klasických služeb z oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního, trestního, správního, ústavního práva, práva duševního vlastnictví, práva sociálního zabezpečení a jiných dalších právních odvětví ...

JUDr. Zita Krásná, advokátka

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva.

JUDr. Marie Petráčková, advokátka

Provoz advokátní kanceláře. Poskytování poradenství i služeb v oblasti obchodního, občanského, živnostenského a pracovního práva.

JUDr. Ing. Ivan Rott, advokát

Nabídka právních služeb a pomoci podle zákona o advokacii. Vymáhání pohledávek, zastoupení v řízení před soudy či správními orgány.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Zdeněk Hrouzek, advokátní kancelář

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na oblast obchodního, trestního, autorského, občanského, rodinného a pracovního práva.

JUDr. Vladimír Bulinský

Poskytování právních služeb se zaměřením na soukromé a obchodní mezinárodní právo, pojišťovací právo a právo z přepravy.

JUDr. Michal Bortel, advokát

Poskytuji právní služby v oblasti občanského, trestního, obchodního a správního práva, ústavní stížnosti a Evropského soudu pro lidská práva.

JUDr. Daniel Burget, advokát

Nabídka právního poradenství a zastoupení ve všech odvětvích práva.

JUDr. Irena Schejbalová

Nabídka advokátních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Mgr. Barbora Leiterová, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, rodinné, pracovní a finanční právo.

Mgr. Vladimír Dvořáček

Provoz advokátní kanceláře poskytující služby v oblastech obchodního, rodinného, občanského, pracovního a správního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:30)

JUDr. Marie Bartáková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Jarmila Červínková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Eva Čierniková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Miloš Doležal, advokát

Nabídka služeb advokáta v oblasti obchodního, občanského, bytového a pracovního práva včetně poradenství.

JUDr. Pavel Čapčuch, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní a občanské právo.

JUDr. Ludvík Dytrych

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na správní, obchodní, občanské a stavební právo.

Mgr. Tomáš Gartšík, advokát

Poskytování právních služeb se specializací na obchodní právo. Zajišťování dluhového poradenství.

JUDr. Josef Tobiška

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti rodinného práva.

Mgr. Aleš Vymazal

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, bankovního a devizového práva.

JUDr. Zuzana Pechtorová

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.

Mgr. Roman Ambrož, advokát

Poskytování služeb v oblasti generální praxe.

Mgr. Romana Andělová, advokát

Poskytování právního poradenství a služeb insolvenčního správce.

Mgr. Josef Bartončík, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, rodinné a občanské právo.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Mgr. Martin Bauer, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, rodinné a trestní právo.

JUDr. Zdeněk Bauer, advokát

Poskytování právních služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, bytového, rodinného, pracovního a obchodního práva.

JUDr. Miroslav Košťál, advokát

Poskytování advokátních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, pracovní a rodinné právo.

JUDr. Jiří Ptáček, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti konkurzu a vyrovnání, dražeb, obchodního i občanského práva.

JUDr. Jaroslav Kopa

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, živnostenského a bytového práva.