Ekonomika, finance, právo

Mgr. Vladimír Dvořáček

Provoz advokátní kanceláře poskytující služby v oblastech obchodního, rodinného, občanského, pracovního a správního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:30)

ProFaG Ivančice, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti oceňování majetku. Kontrola a autorizace projektové dokumentace, výkon stavebního a investičního dozoru.

JUDr. Marie Bartáková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Luděk Měřínský

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

JUDr. Jarmila Červínková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Eva Čierniková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. Marta Ilievová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Přemysl Kalous

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Pavel Schreiber, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Notář - JUDr. Alice Sedláková

Poskytování notářských a právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. Martin Bauer, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, rodinné a trestní právo.

JUDr. Ivana Lorenzová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, insolvence, občanského, obchodního a rodinného práva.

JUDr. Antonín Foukal, advokátní kancelář

Poskytování služeb v oblasti občanského, obchodního, trestního a rodinného práva.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Tomáš Fuchs

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní, daňové, insolvenční a stavební právo.

Ing. Přemysl Prudil

Nabízíme znalecké posudky a odhady v oblasti nemovitostí.

JUDr. Pavel Malina, advokát

Poskytování služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, pracovního, trestního a obchodního práva.

JUDr. Miroslav Kučera

Nabídka služeb advokátní kanceláře zaměřené na oblasti práva souvisejícího s podnikáním.

JUDr. Pavel Holub

Provozování advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, finanční, rodinné a trestní právo.

Ing. Jaroslav Kolísko

Nabízíme služby soudního znalce. Provádíme odhady motorových vozidel, revize zdvihacích zařízení, školení jeřábníků a vazačů.

JUDr. Josef Tobiška

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti rodinného práva.

Mgr. Aleš Vymazal

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, bankovního a devizového práva.

JUDr. Zuzana Pechtorová

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.

Mgr. Roman Ambrož, advokát

Poskytování služeb v oblasti generální praxe.

Mgr. Romana Andělová, advokát

Poskytování právního poradenství a služeb insolvenčního správce.

Mgr. Josef Bartončík, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, rodinné a občanské právo.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Ing. Radim Boček

Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytujeme ekonomické poradenství.

Nosislav, Nivka 396 +

Ladislav Špeta

Nabízíme zpracování účetnictví a mzdových agend.

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:00)

Ing. Milan Jandák

Vedení účetnictví a poskytování daňového poradenství.

BIANCHI & PARTNERS, s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti účetního a daňového poradenství.

Eva Buchtová

Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy.

AUDITOR, spol. s r.o.

Nabídka auditorských a účetních služeb. Poskytování finančního a daňového poradenství.

JUDr. Zlatava Davidová, CSc., advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

Anochin Roters & Kollegen, s.r.o.

Nabízíme daňové a finanční poradenství, účetní audit, kontrolu účetní uzávěrky a vedení mzdového účetnictví.

ev. č. 3104 Pavla Zavadilová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 1162 Ing. Miroslava Sedláčková

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.