Ekonomika, finance, právo

Mgr. Roman Verešpej, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, občanské a obchodní právo.

JUDr. Margita Dostálová, advokátka

Poskytování advokátních služeb v oblasti generální praxe.

JUDr. Miluše Drápalová, advokátka

Poskytování právních služeb se zaměřením na obchodní, insolvenční, rodinné, pracovní a trestní právo či nekalé soutěže.

JUDr. Marcela Andrýsková, advokát

Poskytování advokátních služeb se zaměřením na obchodní, pracovní, občanské a trestní právo.

Ing. Vladislav Wicherek

Nabídka služeb soudního znalce v oboru ekonomika a stavebnictví, oceňování nemovitostí, vady a poruchy staveb.

Mgr. Zuzana Matulová, advokátka

Poskytování služeb advokátní kanceláře v oblasti trestního práva.

JUDr. Roman Hais, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní a obchodní právo.

Mgr. Pavel Cikánek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti generální praxe.

Mgr. Radek Coufal

Nabídka právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Steve Georges

Poskytování právních služeb v oblasti obchodního, telekomunikačního, autorského, hospodářského a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Pavel Čupr, Ph.D., advokát

Poskytování služeb v oblasti správního, občanského a obchodního práva.

Mgr. Martina Dobešová

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva.

JUDr. Zdeněk Daňhel, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na autorské, obchodní, občanské a ústavní právo.

JUDr. Ing. Renata Dimitrovová, advokátka

Poskytování služeb v oblasti generální praxe, práva cenných papírů, občanského a obchodního práva.

Dr. JUDr. Ilona Schelleová, advokát

Poskytování právní pomoci v oblasti práva občanského, obchodního, trestního, pracovního, správního a insolvenčního.

Mgr. Petr Dokládal, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, občanské či obchodní právo.

JUDr. Miloš Doležal, advokát

Nabídka služeb advokáta v oblasti obchodního, občanského, bytového a pracovního práva včetně poradenství.

JUDr. Pavel Čapčuch, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní a občanské právo.

JUDr. Ludvík Dytrych

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na správní, obchodní, občanské a stavební právo.

Advokátní kancelář - JUDr. Michal Elzer

Nabídka služeb advokáta v oblasti vymáhání pohledávek, obchodním, občanském, pracovním, trestním, rodinném, správním právu na celém území ČR. Naše služby nabízíme i v jazyce anglickém, německém, italském. Nová pobočka. Ověřování podpisů.

Mgr. Jan Farkač, advokát

Advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby ve všech oborech práva.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Mgr. PhDr. Petr Fojtíček, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, obchodní, trestní a insolvenční právo.

Mgr. Hana Krutilová, advokátka

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na bytové, občanské, obchodní a trestní právo.

Chamr & Partners

Nabízíme prodej ready-made společností s r.o. a prodej nových akciových společností, zakládání nových společností a poboček firem v Polsku, na Slovensku. Zakládání a prodej evropských společností Societas Europaea. Zajistíme rychlý zápis firmy do OR.

NETTOTAX, s.r.o.

Nabídka účetních služeb a daňového poradenství.

Cert. č. 001788 Ing. Jan Kašpar

Účetní poradce nabízí veškeré účetní služby včetně poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

ev. č. 3200 Ing. Zbyněk Chmelař

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ČEMAN S.K., s.r.o.

Nabídka zakládání společností a registrací na úřadech, zpracování účetnictví, daňové evidence, personalistiky a mezd.

Luděk Hrda

Nabídka vedení účetnictví, zpracování mezd pro malé a střední firmy a daňových přiznání.

ev. č. 4321 Ing. Dana Babková

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 4322 Ing. Michaela Baranyková

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 4383 Ing. Martina Urbanová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

JV-EKOS, spol. s r.o.

Poskytujeme služby v oboru účetnictví.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)