Ekonomika, finance, právo

Doc. MVDr. Ondřej Zapletal, CSc.

Nabídka služeb soudního znalce v oboru zemědělství, odvětví veterinářství, veterinární farmakologie a toxikologie.

Ing. Mihnea Gheorghiu CSc.

Vypracování a podání přihlášek vynálezů, užitných a průmyslových vzorů a ochranných známek. Řešení sporů v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

OTEVŘENO (Zavírá 12:45)

Ing. Petr Pirochta

Nabídka služeb soudního znalectví v oboru ekonomika se specializací na odhady nemovitostí.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Ing. Martin Bakeš

Nabízíme vypracování znaleckých posudků v oborech strojírenství a ekonomiky, stanovení cen a provádíme odhady věcí movitých.

Mgr. Petr Juráň, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře s všeobecným právním zaměřením. Sepisování smluv on-line.

CZECHLAND SECURITY

Podpora v oblasti dodržování zákonů.

OTEVŘENO (nonstop)

JUDr. Jiří Veselý, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře.

Josef Tesař

Nabídka služeb soudního znalce v oboru ekonomika, zoologické preparáty a myslivecké trofeje evropské i cizokrajné zvěře.

Ing. Ivana Rerková

Nabídka služeb v oblasti oceňování nemovitostí.

Ing. Zbyněk Rerko

Nabídka služeb v oblasti oceňování nemovitostí.

Ing. arch. Vladimír Malásek

Nabízíme služby v oblasti oceňování majetku.

OTEVŘENO (nonstop)

iDOM.zn, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti oceňování věcí movitých, nemovitých a podniků, znalecké a inženýrské činnosti ve stavebnictví i technické dozory stavebníků.

JUDr. Martina Mikolajczyková

JUDr. Martina Mikolajczyková

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, rodinné a trestní právo a zakládání obchodních společností.

Ing. Josef Pavlovský

Nabídka oceňování nemovitostí, určování tržních cen a zpracování znaleckých posudků.

JUDr. Vilém Fránek

Poskytování advokátních služeb.

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

JUDr. Ilona Schöberová

Poskytování advokátních služeb v oblasti rodinného, trestního a občanského práva.

JUDr. Josef Vašulka, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva.

JUDr. Jaroslav Celnar

Poskytování advokátních služeb a právního poradenství.

Ing. Emil Řehula, CSc.

Tvoříme znalecké posudky včetně odhadů cen nemovitostí.

JUDr. Olga Hubená, advokát

Nabídka advokátních služeb a především v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného právo, poradenství s převody nemovitostí.

JUDr. Miroslav Keršner

Nabídka právnických služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva.

Ing. Petr Mazal

Odhady nemovitostí pro Česká spořitelna a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a. s., Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., Equabank, a.s., Fio, J&T, Sberbank CZ, a. s., GE Money Bank, a. s. a Expobank, a. s.

JUDr. Jiří Ronek

Nabídka právních služeb.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

JUDr. Boris Čechovský

Nabídka advokátní činnosti a ekonomického poradenství.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

JUDr. Miloš Švrček

Nabídka advokátních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Jaroslav Poredský

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

Mgr. Vladimír Valášek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti rodinného, obchodního, občanského, pracovního a trestního práva.

Spolek rozhodců, s.r.o.

Provádění rozhodčího řízení ve věcech majetkových sporů.

JUDr. Kamil Mattes, advokát

Nabízíme advokátní služby v oblastech obchodního, občanského, rodinného a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Ing. Oto Domaniža

Nabízíme služby soudního znalce v oboru stavebnictví a odhadce nemovitého majetku.

Brzy zavírá (12:00)