Ekonomika, finance, právo

ev. č. 4440 Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Jana Foltínová

Nabídka zpracování mezd pro malé, střední a velké firmy.

Richard Samson

Nabídka služeb pojišťovacího agenta se zaměřením na komplexní pojistné portfolio od životního pojištění až po pojištění průmyslu.

O.W.L., s.r.o.

Poskytujeme sídlo společnosti, krátkodobý pronájem a virtuální kancelář na prestižní adrese v centru města, office centrum IBC.

Igor Žiška

Nabídka služeb dražební a realitní kanceláře.

Petr Divácký

Zprostředkování hypotečních a spotřebitelských úvěrů i úvěrů ze stavebního spoření. Nabídka refinancování.

Věra Konečná

Zprostředkování pojistných produktů České pojišťovny.

GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

Individuální řešení pojištění a risk managementu. Zabezpečujeme pojistnou ochranu nejen samotné společnosti ale chrání také jejich zaměstnance, majetek a finance.

Jan Strádal

Specializujeme se na pojištění podnikatelských rizik, nemovitostí a domácností, životního pojištění a také havarijního a povinného ručení.

Irena Formánková

Nabízím účetní a daňové poradenství.

Věra Tomanová

Zaměřujeme se na pojištění osob, majetku, motorových vozidel, odpovědnosti i podnikatelských rizik. Zajišťujeme povinné ručení a havarijní pojištění.

Lautier & Partners, s.r.o.

Nabídka služeb makléřské pojišťovací společnosti.

LUFLO Management, s.r.o.

Poskytování finančních, manažerských a obchodních služeb.

Roman Hornych

Poskytujeme pojištění majetku a osob v oblasti penzijního připojištění, povinného ručení, úrazu, životního pojištění, domů, domácností i průmyslu.

Marek Berka

Zaměřujeme se na pojištění osob, majetku, motorových vozidel, odpovědnosti i podnikatelských rizik. Zajišťujeme povinné ručení a havarijní pojištění.

Mgr. Petr Čechura, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva.

Mgr. Bohumila Goold, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, pracovního a trestního práva.

Mgr. Martin Svoboda, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, stavebního a trestního práva.

JUDr. Kamil Mattes, advokát

Nabízíme advokátní služby v oblastech obchodního, občanského, rodinného a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Ing. Oto Domaniža

Nabízíme služby soudního znalce v oboru stavebnictví a odhadce nemovitého majetku.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Mgr. Jiří Koláček, advokát

Poskytování právních služeb, zastupování před soudy a úřady.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Registr rozhodců ČR, s.r.o.

Jsme oficiálním správcem veřejného registru rozhodců působících v České republice. Poskytujeme servisní služby rozhodcům zapsaným v registru.

Mgr. Jiří Táborský

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního a zemědělského práva.

Jaromil Krajča

Nabídka služeb soudního znalce v oboru těžba a geologie. Výzkum hydrogeologie a geologie. Monitorování geofaktorů životního prostředí.

Ing. Jana Hanáková

Tvorba znaleckých posudků v oblasti ekonomiky a tržních odhadů nemovitostí.

JUDr. Zdeňka Horáková, notář

Nabídka služeb notářské kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)

JUDr. Zdeněk Buček, advokát

Nabídka advokátních služeb zaměřených na rodinné, dědické, občanské a pracovní právo.

JUDr. Miloš Macků, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Po 16:00)

Mgr. Bc. Jana Zajíčková, advokátka

Nabízím komplexní právní služby se zaměřením na obchodní, občanské a rodinné právo, převody nemovitostí či zastupování před soudy a správními orgány.

JPB - GROUP, s.r.o.

Nabídka právního poradenství včetně konkursního a insolvenčního řízení, likvidací, vyrovnání či pojistných událostí a dohledávání informací.

JUDr. Tomáš Soukup, BA, advokátní kancelář

Poskytování právních služeb. Sepisování obchodních smluv a zakládání společností. Převod nemovitostí a zastupování před soudy a rozhodci.

Ing. Karel Maňas

Zpracování znaleckých posudků a odhadů strojů, zařízení, motorových vozidel, autoopravárenství a revize likvidací pojistných událostí.

Radomír Brunclík

Nabídka oceňování a znaleckých posudků movitých věcí.

Ing. Aleš Miklík

Nabídka služeb v oblasti oceňování majetku.

Spolek rozhodců, s.r.o.

Provádění rozhodčího řízení ve věcech majetkových sporů.

Mgr. Magdalena Vašinková, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Mgr. Petra Sedláková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného, obchodního, pracovního a trestního práva.