Odhady a posudky v oboru chemie

EXWIN consult, s.r.o.

Zpracování DOPV a jiná poradenská činnost v oblasti nebezpečí výbuchu průmyslových prachů, plynů a par kapalin v provozech: Zpracování protokolů o určení vnějších vlivů dle platných norem, kontrola stávajících protokolů. Posouzení a hodnocení rizik ...

RNDr. Miroslav Brázda

Nabízím služby odhadce v oblasti povrchových úprav a koroze kovů.

RNDr. Petr Žaloudík, CSc.

Poskytování služeb odhadce v oboru chemického inženýrství.

Ing. Jaroslav Kalous

Nabízím služby znalce v oblasti chemie. Zabývám se hydroseparací.

Ing. Pavel Vinarský

Nabízím služby znalce v oblasti chemie. Zabývám se vlastností plastů, svařováním, posuzováním trubních systémů a podobně.