Odhady a znalecké posudky

Ing. Milan Macků

Nabídka oceňování vozidel, strojů a zařízení. Dále nabízím půjčování mikrobusů a poskytuji poradenskou činnost.

Ing. Artur Ries, Ph.D.

Vypracování znaleckých posudků a odhadů nemovitostí.

Ing. Jiří Chocholáč

Zpracování znaleckých posudků a odhadů cen nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Ing. Jiří Meduna

Provádíme znalecké posudky o příčinách dopravních nehod, oceňování motorových vozidel a posuzování technického stavu.

Ing. Pavel Frko

Nabídka oceňování nemovitostí a odborného zpracování znaleckých posudků pro převody nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Ing. Luboš Jaroušek

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství včetně posuzování shody, technického poradenství či školení. Tvoříme návody.

Znalecké posudky - Ing. Jánošík

Stanovuji ceny a odhady věcí movitých, výrobních strojů (hydraulické, tvářecí, obráběcí a další), vozidel, oceňování majetku firem a občanů, převod vlastnictví, vypořádání spoluvlastnictví, nepeněžité vklady, majetková újma, dražby a exekuce a další.

doc. MUDr. Zdeňek Gregor, CSc.

Nabídka služeb soudního znalce v oboru všeobecné a cévní chirurgie. Provádění znaleckých posudků pro veřejné a soukromé subjekty.

Jiří Malý

Zpracování znaleckých posudků a odhadů v oboru ekonomika i strojírenství v odvětví motorových či závodních vozidel.

Ing. Oldřich Venclovský

Nabídka služeb soudního znalce v oboru ekonomika a strojírenství.

AB Consult CZ, s.r.o.

Nabízíme služby oceňování majetku pro věci nemovité a podniků včetně odhadů.

Druhá likvidační společnost, s.r.o.

Znalecké posudky soudních znalců, oceňování, zjišťování technického stavu, motorová vozidla, stroje a zařízení, kalkulace a rozpočty oprav. Řešení problémů s vyřízením náhrady za škodu způsobenou třetí osobou. Právní servis.

Ing. Libor Kadla

Soudní znalec pro oceňování movitého majetku.

Ing. Jiří Šmikmátor

Nabízíme služby znalce v oboru stavebnictví.

CAR CONSULT, s.r.o.

Provádíme poradenskou a znaleckou činnost v oboru likvidace pojistných událostí z povinného a havarijního pojištění. Vypracováváme znalecké posudky.

Ing. Josef Pavlovský

Nabídka oceňování nemovitostí, určování tržních cen a zpracování znaleckých posudků.

Ing. Tomáš Foral

Nabídka soudního znalectví v oblasti dendrologie. Poskytování přednášek a kurzů.

ZAVŘENO (Otevírá So 10:00)

Znalecký ústav ECOJUR, spol. s r.o.

Poskytujeme znaleckou činnost v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, oceňování a zařízení podniků.

Ing. Roman Dolák

Vyhotovení znaleckých posudků a odhadů cen movitých věcí pro fyzické i právnické osoby, soudy, policii ČR, orgány státní správy, podnikatele i občany.

Ing. Vladimír Pohanka

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.

Sužby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování zemědělských strojů.

Ing. Milan Hlaváč

Znalec nabízí služby v oblasti ekonomiky a specializuje se na oceňování nemovitostí.

Ing. Jiří Holuša

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování pozemků a trvalých lesních porostů.

Ing. Zora Jarolímová

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí.

Ing. Jitka Kalášková

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí.

Ing. Leoš Kozohorský

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nehmotného majetku.

JUDr. Petr Kroupa

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí.

Mgr. Karel Malana

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování hudebních nástrojů.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.

Služby znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství – specializace na zemědělskou, potravinářskou a zpracovatelskou techniku.

Ing. Karel Ondráček, Ph.D.

Služby znalce v oblasti ekonomiky, specializace na oceňování lesních porostů a půdy.

Ing. Jiří Prostřední

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování potravinářských strojů a zařízení.

Igor Mesenský

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování motorových vozidel.

Ing. Jan Plšek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Josef Cupal

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Lubomír Foral

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování motorových vozidel.

Ing. Ivo Chylek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a zpracování dřeva.

Ing. Miloslava Bartušková

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí a staveb.

Ing. Jana Dudková

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

PhDr. Kateřina Dvořáková

Nabídka služeb soudního znalce v oborech školství, kultura a ekonomika. Odhady se specializací na umění a starožitnosti.

Ing. Jan Krestýn

Soudní znalec v oboru Informační Technologie. Provádím znalecké posudky, oceňování a odhady, poradenství či konzultace.

Lubomír Hora

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování a znalecké posudky motorových vozidel.

MVDr. Ing. Jaroslav Horký

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, potravinářství a zdravotnictví. Zabývám se technologií a hygienou potravy. Oceňuji výpočetní techniku.

Luděk Drobek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

František Doušek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a lesního hospodářství. Specializuji se na oceňování lesních porostů a půdy.

Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.