Odhady a znalecké posudky

Ing. Ivan Jelínek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, kybernetiky a kriminalistiky.

Ing. Josef Kavan

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování lesních porostů a půdy.

Ing. Radek Knoflíček

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, strojírenství a dopravy. Provádím technické posudky o příčinách leteckých nehod. Specializuji se na oceňování motorových vozidel.

PhDr. Marie Dohnalová

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Karel Abraham

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a stavebnictví. Specializuji se na oceňování nemovitostí, podniků a staveb.

Prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, strojírenství a dopravy. Provádím technické posudky o příčinách leteckých nehod. Specializuji se na oceňování motorových vozidel.

JUDr. Zdeněk Svoboda

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Josef Kotrnec

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a vodního hospodářství. Specializuji se na oceňování trvalých porostů a pozemků.

Ing. Mojmír Kramný

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Jaroslav Kuběna

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování spotřební a zahraniční elektroniky.

Ing. Vladimír Kupský

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a zemědělství. Socializuji se na oceňování lesních porostů a půdy.

PhDr. Marcela Macharáčková

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování výtvarného umění a starožitností.

Ing. Zdeněk Maláník

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, kriminalistiky a sportu. Specializuji se na oceňování zbraní.

Ing. Pavel Malimánek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování podniků, strojů a zařízení.

Ing. Dana Siblíková

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Jan Oplatek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování cenných papírů.

Ing. Roman Šiler

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Mgr. Petr Šmacho

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování zbraní.

doc. Ing. Josef Šupák, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. František Marčík

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Miloš Marša

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství. Specializuji se na oceňování obráběcích strojů, dopravních prostředků a podobně.

Čestmír Martinek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Libor Matějka

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Michal Meluzín

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování sportovních potřeb a materiálu.

Ing.arch. Radim Mikš

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, čistoty ovzduší a ochrany přírody.

Ing. Zdeňka Musilová

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování trvalých porostů a pozemků.

Ing. Jiří Otruba

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Jan Patočka

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

RNDr. Jan Petrovský

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Vladimír Pilát

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Tomáš Pohl

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Socializuji se na oceňování lesních porostů a půdy.

Ing. Václav Potěšil

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Miroslav Ptáček, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Vedu účetní evidenci.

doc. Ing. Karel Rais, CSc. MBA.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Vladimír Rýznar

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Petra Rýznarová

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Petr Sedlák, Ph.D.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a stavebnictví.

Vlastimil Schildberger

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Stanislav Schopf

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

doc. Ing. Leonard Hobst, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí a staveb.

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Jindřich Holík

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí a staveb.

Ing. Jan Heisler

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

PhDr. Jana Svobodová

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování starožitností.

Ing. Miroslav Široký

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí a movitých věcí.

Prof. Ing. Jiří Švejcar , CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, hutnictví a strojírenství. Specializuji se na oceňování laboratorních přístrojů.

Ing. René Turek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Luboš Úradníček

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a ochrany přírody. Specializuji se na oceňování dřevin a jejich výsadeb.

Ing. Jiří Vaďura

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Vedu účetní evidenci.