Odhady a znalecké posudky

Ing. Jan Zámečník

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Libor Zvolský

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Jaroslav Kalous

Nabízím služby znalce v oblasti chemie. Zabývám se hydroseparací.

Ing. Pavel Vinarský

Nabízím služby znalce v oblasti chemie. Zabývám se vlastností plastů, svařováním, posuzováním trubních systémů a podobně.

Zdeněk Balabán

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování motorových, historických vozidel a náhradních dílů.

Ing. Jiří Brázda

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a stavebnictví. Specializuji se na oceňování nemovitostí a obytných i průmyslových staveb.

Ing.Vladimír Číhal

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, keramiky, skla a stavebnictví. Specializuji se na oceňování průmyslových pecí.

Ing. Jindřich Dušek, Ph.D.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování výrobních strojů, zařízení a systémů.

Ing. Jaroslav Foltánek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Antonín Fráňa

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Jaroslav Grégr

Nabízím služby znalce v oblasti dopravy, ekonomiky a strojírenství. Provádím technické posudky o příčinách dopravních nehod. Zpracovávám ceny a odhady motorových vozidel.

Prof. Ing. Jan Křen, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a zemědělství. Specializuji se na posuzování škod způsobených chybami v pěstebních technologií polních plodin.

Ing. Zdeněk Kubař

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování elektroniky a výpočetní techniky.

Ing. Pavel Kudlík

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování cenných papírů.

FORLI, s.r.o.

Nabídka služeb znalců a odhadců movitého majetku, finančního i ekonomického poradenství a reklamních i marketingových služeb.

Ing. Jiří Kostečka

Provádění znaleckých posudků v oboru akustiky, denního osvětlení a proslunění.

DIVYP Brno, s.r.o.

Nabízíme služby soudního znalce v oboru stavebnictví. Provádíme diagnostiku stavebních konstrukcí a stavební dozor.

ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o.

Nabízíme komplexní činnost ve vztahu k realitám, podnikům a jinému majetku formou znaleckých posudků, stanovisek i odborných posouzení.

doc. Ing. Josef Šupák, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Stanislav Vilímek, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování zemních strojů.

Zdeněk Mahelka

Nabídka služeb v oblasti ekonomiky. Specializace na oceňování movitých věcí.

Ing. Hana Bartoňová arch.

Nabízím služby znalce v oblasti stavebnictví, ekonomiky a bezpečnosti práce. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Fogaš Igor, Ak. mal.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, školství a kultury. Specializuji se na oceňování konzervátorské a restaurátorské práce.

Ing. Jiří Hrotek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování lesních porostů a půdy.

Doc. Ing. Antonín Kolář, CSc.

Nabízím služby v oblasti oceňování a odhadů nemovitostí. Vypracuji znalecký posudek při převodu nemovitosti, majetkovém vyrovnání, vkladu do účetnictví a dědickém řízení. Pomohu s určováním daní při změně majitele, zjištěním tržní hodnoty či výchozí cenu pro …

Ing. Milan Krejčí

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Miloslav Krejčí

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, strojírenství a dopravy. Provádím technické posudky o příčinách leteckých nehod. Specializuji se na oceňování motorových vozidel.

Ing. Milan Pernica

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Vítězslav Šildberger

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Oldřich Šugl

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování cenných papírů a akcií.

Bc. Tomáš Tisovský

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování hmotného investičního majetku a zásob.

Ing. Jiří Zahradníček

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování lesních porostů a půdy.

PhDr. Ivo Helán

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Václav Krejčí

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Mgr. Viktor Legát

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování podniků a nehmotného majetku. Vypracuji odborné a znalecké posudky, zajistím ocenění, analýzu stavu a využití, smluvní vztahy při změně majitele nebo koupi. Posoudím kvalitu, technický ...

Ing. Bohumil Příkazský

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Milan Sopoušek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Realimetka

Realitní kancelář z Brna. Zajistíme vám bezpečný prodej, koupi či pronájem bytu, rodinného domu, pozemku nebo komerčního prostoru. Zajišťujeme také odhad tržní ceny, homestaging, právní činnost nebo PENB.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Ing. Jiří Finstrle

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, dopravy a strojírenství. Posuzuji dopravní nehody.

Ing. Dana Siblíková

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Bc. Petr Sitko

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí, palné a chladné zbraně, militária.

Doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování energetických zařízení.

Ing. Oldřiška Soppeová

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.