Odhady a znalecké posudky

Přemysl Frieb

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen movitostí.

Evžen Dvořák

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

František Kugler

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Jaroslav Krátký

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. František Majer

Provádím znalecké odhady. Zaměřuji se na nemovité věci.

Ladislav Kupka

Provádím znalecké odhady. Zaměřuji se na nemovité věci.

Ing. Jiří Pivrnec

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na oceňování nemovitostí včetně obytných a vodních staveb.

Ing. Josef Martinů

Provádím znalecké odhady. Zaměřuji se na nemovité věci.

Ing. Jaroslav Škorpil

Provádím znalecké odhady. Zaměřuji se na nemovité věci.

Ing. Šárka Švancarová

Provádím znalecké odhady. Zaměřuji se na nemovité věci.

Jan Celta

Provádím oceňování věcí movitých, technologií, strojů a zařízení, automobilů.

Ing. Roman Lukáš

Provádím znalecké odhady. Zaměřuji se na nemovité věci.

Ing. Josef Imrich

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování motorových vozidel a zemědělských strojů.

Ing. Miroslav Reichstäter

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

RNDr. Pavel Trpák

Provádím odhady cen chráněných částí přírody.

Ing. Miroslav Sedlář

Nabízím služby znalce v oboru těžby uhlí. Zaměřuji se na důlní měřičství a vlivy poddolování.

Stanislav Sedláček

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí.

Mgr. Vlastimil Toužimský

Nabízím služby znalce v oboru kriminalistická biologie.

Ing. Václav Hlaváček

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství. Specializuji se na oceňování traktorů a veškerých zemědělských strojů.

doc. Ing. Leonard Hobst, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí a staveb.

Ing. Filip Tobolka

Provádím odhady cen lesních pozemků a porostů a škod na nich.

Miloš Samson

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Ing. Jindřich Hochman

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializujeme se na oceňování nemovitostí.

Ivan Rychecký

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí.

Mgr. Miloš Švanda

Nabízím služby znalce v oboru písmoznalectví.

Ing. Jindřich Holík

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí a staveb.

Zdeněk Rozehnal

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky a ochrany přírody. Zaměřuji se na odhady cen odpadů, ochranu přírody, životního prostředí a odpadové hospodářství.

Miroslav Albrecht

Nabízím odhady cen nemovitostí.

Ing. Aleš Pajgrt, MBA, Ph.D.

Nabízím služby znalce v oblasti elektroniky, elektrotechniky a výpočetní techniky.

Josef Ryzec

Nabízím služby znalce v oboru polygrafie.

Ing. Lubomír Kadlec

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a zemědělství. Specializuji se na oceňování včelstva a včelařského zařízení.

Karel Novotný

Nabízím služby znalce v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví a dřevozpracujícím průmyslu.

Jaromír Rebec

Nabízím služby znalce v oblasti elektrické zabezpečovací a nástrahové zařízení.

Josef Nevěčný

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen lesních pozemků, porostů a škod na nich způsobených.

Ing. Josef Kavan

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování lesních porostů a půdy.

RNDr. Martina Putzová, Ph.D.

Nabízím služby znalce v oboru molekulární genetika a DNA diagnostika.

Ing. František Kavina

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Radka Procházková

Nabízím odhady cen nemovitostí.

Ing. Josef Klement

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování trvalých porostů a pozemků.

Ing. Vladimír Baše

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na oceňování motorových vozidel.

Bleha & partneři

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na oceňování podniků.