Odhady a znalecké posudky

Ivana Ráčková

Prodej nemovitosti, koupě, pronájem, odhad hodnoty nemovitosti, konzultace, poradenství v oblasti převodu a investic do nemovitostí, konzultace a poradenství v oblasti technického stavu nemovitostí, statika staveb, projektová činnost ve výstavbě, průkaz ...

Realimetka

Realitní kancelář z Brna. Zajistíme vám bezpečný prodej, koupi či pronájem bytu, rodinného domu, pozemku nebo komerčního prostoru. Zajišťujeme také odhad tržní ceny, homestaging, právní činnost nebo PENB.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Jitka Biernatová

CO VÁM MOHU NABÍDNOUT 1. Zkušenosti z oblasti realit - nákup, prodej, pronájem rodinných domů, bytů, pozemků a jiné - příprava nemovitostí k prohlídkám, k prodeji nebo k předání novému majiteli, včetně úklidu a údržby zvyšující cenu ...

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Zdeněk Myslík

Nabízím znalecké služby v oblasti stavebnictví, oceňování a odhadů nemovitostí. Vypracuji znalecký posudek při převodu nemovitosti, majetkovém vyrovnání, vkladu do účetnictví a dědickém řízení. Pomohu s určováním daní při změně majitele, zjištěním tržní ...

Ing. Zdeňka Hrochová

Vypracovávání znaleckých posudků v oborech ekonomika a stavebnictví za účelem stanovení ceny, při převodu vlastnictví, vypořádání podílového spoluvlastnictví, reklamace a jiných.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Ladislav Kolařík

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí.

Ing. Rostislav Drnovský

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí.

Marcel Grygar

Provádím znalecké odhady. Zaměřuji se na nemovité věci.

Ing. Michaela Hudská

Zpracování tržních i vyhláškových odhadů nemovitostí. Zajišťujeme komplexní služby v oblasti oceňování nemovitostí. Specializujeme se na oblast financováni i stavebnictví. Zajišťujeme hypoteční úvěry nebo úvěry ze stavebního spoření, projektové dokumentace, …

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Ing. Zdeněk Bureš

Provádíme odhady a oceňování nemovitostí, znalecké posudky, cena obvyklá a administrativní, ocenění pro daň z převodu nemovitosti, dědické řízení, dělení SJM a podílového vlastnictví, ocenění nemovitostí pro výkon rozhodnutí, ocenění pro prodej.

Odhadce nemovitostí

Nabízím zpracování odhadů nemovitostí ve výši obvyklé ceny (darování, dědictví, exekuce, rekonstrukce), včetně poradenství ve stavebnictví a služeb s tím spojené.

OTEVŘENO (nonstop)

MUDr. Eva Matějů, Ph.D.

Provádím stanovení odškodnění a ztížení společenského uplatnění po vzniklém poranění dle Metodiky NS (stanovení nemateriální újmy na zdraví), dále dle NV 276/2015 Sb., 277/2015.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Ing. Radoslava Pikulová

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Provádím odhady cen nemovitostí.

Vladimír Bátrla

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, dopravy a strojírenství. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel, strojů, zařízení, zemědělské a manipulační techniky.

František Čuboň

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí.

Aleš Drozd

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na spotřební elektroniku, výpočetní a kancelářskou techniku, nábytek, vybavení a zařízení domácností.

Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.

Nabízím služby znalce v oboru těžby uhlí. Zaměřuji se na hlubinné dobývání ložisek.

Ing. Zdenka Cetlová

Nabízím služby znalce v oboru reklamace oděvů.

Ing. Josef Mottl

Nabízíme oceňování nemovitého majetku.

PhDr. Ivo Helán

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Václav Šaník

Nabízím znalecké služby v oblasti ekonomiky. Provádím odhady cen movitých věcí, drahých kovů a kamenů. Vypracuji znalecký posudek, pomohu se zjištěním tržní hodnoty či výchozí ceny. Jsem nápomocen při trestních stíháních, převodech majetku, uplatnění nároků …

Ing. Miloslav Skalák

Poskytuji služby znalce v oblasti strojírenství a ekonomiky. Nabízím odhady cen motorových vozidel, podniků, strojů a strojního zařízení.

Ing. Václav Krejčí

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Mgr. Viktor Legát

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování podniků a nehmotného majetku. Vypracuji odborné a znalecké posudky, zajistím ocenění, analýzu stavu a využití, smluvní vztahy při změně majitele nebo koupi. Posoudím kvalitu, technický ...

Ing. Vladimír Horák - znalecká kancelář

Nabízím vypracování znaleckých posudků a odhadů se zaměřením na oceňování akcií, obchodních a vypořádacích podílů v obchodních společnostech, podniků, obchodních závodů, nepeněžitých vkladů, pohledávek, know-how, ochranných známek a majetkových práv. ...

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Ing. Bohumil Příkazský

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Milan Sopoušek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Eva Táborská

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na oceňování nemovitostí.

iPOSUDEK.CZ, Martin Svoboda

Znalecké posudky a odhady nemovitostí, motorových vozidel a movitého majetku. Posudky jsou zpracovávány pro fyzické osoby, firmy, notáře i orgány veřejné moci.

Mgr. Simona Cimmer

Posudky v oboru ekonomika oceňování věcí movitých a starožitností. Dále řešíme kancelářský nábytek a vybavení domácnosti, oceňování vybavení podniků a firem, stanovení výše nájmů nebytových prostor pro daňové účely, stroje a strojní zařízení, skladové zásoby, …

Reality Daňková

Nabízím široké spektrum služeb v oblasti realit, kde vám mohu nabídnout své zkušenosti z mnohaleté praxe realitního makléře.

Jaroslava Konupková

Zajistíme Vám ocenění nemovitosti: tzv. „tržní cenu“, tj. stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti a tzv. „administrativní cenu" pro daňové účely, inspekci nemovitostí: při nákupu, při změnách během výstavby, při převzetí nemovitosti. Doplňkové služby - ...

WOODEXPERT s.r.o.

Specializujeme se na odborné technické posudky oken, dveří, podlah, nábytku, stavebních a konstrukčních prvků na bázi dřeva. Pod naší značkou jsou poskytovány služby znalců, techniků, odborníků ve svých profesích, specialistů a badatelů z Česka, Slovenska a …

Lucie Majerová Matysová

Odhad ceny vaší nemovitosti zdarma. Dosáhněte průměrně až o 300tis. vyšší ceny, než kdybyste hádali cenu sami. Do několika hodin získáte přesnou analýzu a profesionálně určenou prodejní cenu vaši nemovitosti. Se správně stanovenou prodejní cenou vaši ...

Hana Gaďůrková

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí.

ORIS PLUS spol.s r.o. – oddělení Realitní servis

Komplexní služby v oblasti realit. Zprostředkování nákupu a prodeje všech typů nemovitostí, domů, bytů, pozemků a pronájmů. Naše společnost zajišťuje právní služby a znalecké odhady. Dále pro naše klienty zprostředkujeme výhodné financování, hypoteční úvěry a …

Ing. Zdeněk Černý

Nabízím služby znalce v oborech ekonomika a stavebnictví. Specializuji se na ceny a odhady nemovitostí.

Ing. Tomáš Rybín

Nabízím služby znalce v oblasti stavebnictví. Specializuji se na obytné a průmyslové stavby.

Ing. Hana Bartoňová arch.

Nabízím služby znalce v oblasti stavebnictví, ekonomiky a bezpečnosti práce. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. arch. Hana Blahůšková

Soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Josef Szczurek

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí. Zabývám se vlivy důlní činnosti na stavby.

Fogaš Igor, Ak. mal.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, školství a kultury. Specializuji se na oceňování konzervátorské a restaurátorské práce.