Odhady a znalecké posudky

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.

Nabízím služby znalce v oboru ekologie bezobratlých živočichů a jejich krajinné vazby.

Ing. Iveta Skuherská

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky a stavebnictví. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí, obytné i průmyslové stavby.

Ing. Lukáš Roubal

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen movitostí, strojů, zařízení, vozidel, zemědělské a manipulační techniky.

Ing. Jiří Hrabec

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Jiří Hrotek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování lesních porostů a půdy.

Mgr. Jiřina Straková

Nabízím služby znalce v oboru písmoznalectví se specializací na ruční písmo.

Ing. Lenka Ondráčková

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí.

Blahoš Foldyna

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Vlastimil Žuja

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na oceňování nemovitostí za účelem prodeje, koupi, soudních sporů, dědického a darovacího řízení. Zabývám se vypořádáním spoluvlastnictví u manželů. Provádím odhady cen věcných břemen.

Ing. Antonín Bretšnajdr

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky a stavebnictví. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí, obytné i průmyslové stavby.

Ing. Roman Dobiáš

Nabízím odhady se specializací na výpočetní techniku. Zaměřuji se na zkoumání hardwaru počítačů, softwarového vybavení a dat, analýzu obsahů mobilních telefonů, paměťových a SIM karet a bezpečnost informačních systému. Vypracuji znalecký posudek a pomáhám při …

Ing. Oldřich Schindler

Nabízím služby znalce v oboru strojírenství. Zaměřuji se na odhady cen strojů a zařízení. Vypracuji odborné a znalecké posudky, zajistím ocenění, analýzu stavu a využití, smluvní vztahy při servisu, koupi. Posoudím kvalitu, technický stav a zajistím odborné …

Ing. Marie Košíčková

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování trvalých porostů a pozemků.

Ing. Karel Bělohlávek

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen lesních pozemků, porostů a škod na nich způsobených.

Ing. Václav Tůma

Nabízím znalecké služby v oblasti stavebnictví a oceňování a odhadů nemovitostí. Vypracuji znalecký posudek při převodu nemovitosti, majetkovém vyrovnání, vkladu do účetnictví a dědickém řízení. Pomohu s určováním daní při změně majitele, zjištěním tržní ...

Libor Mácha

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky, energetiky a techniky. Zaměřuji se na odhady nákladů v oblasti vytápění, provoz kotlů a tlakových nádob. Vypracuji znalecký posudek, pomohu se zjištěním tržní hodnoty či výchozí ceny. Jsem nápomocen při trestních ...

Ing. Zbyněk Hanuš

Nabízím služby znalce v oborech energetika, hutnictví a strojírenství. Specializuji se na životnost částí energetických zařízení a stanovení příčin poruch. Zabývám se hutními výrobky a polotovary.

Jiří Čikl

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství. Specializuji se na oceňování motorových vozidel.

Ing. Karel Diviš

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, strojírenství a dopravy. Provádím technické posudky o dopravních nehodách. Specializuji se na oceňování movitých věcí. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel. Vypracuji odborné a znalecké posudky pro všechny ...

Antonín Filip

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na mzdy a účetní evidenci.

Ing. Stanislav Bartoš

Nabízím služby znalce v oborech likvidace hlavních důlních děl, mechanika hornin a horských tlaků.

Vlastimil Trubka

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel a zemědělských strojů.

Ing. Vladimír Fajt

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování lesních půdních fondů.

Václav Bušek

Nabízím služby znalce v oborech výroba a dietetika hospodářských zvířat.

Ing. Miroslav Filkuka

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Vilém Stiborský

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky, silniční dopravy a strojírenství. Zaměřuji se na odhady cen a technický stav motorových vozidel.

PhDr. Miloslav Vlk

Provádím oceňování uměleckých děl.

Ing. Jan Havránek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí a staveb. Zaměřuji se na obytné, průmyslové a zemědělské stavby.

Ing. Zdeněk Helešic

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí a staveb.

Ing. Milan Rojčík

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Ing. Tomáš Rochla

Nabízím služby znalce v oboru městské a silniční dopravy. Zpracovávám technické posudky o příčinách silničních nehod.

Eva Přibylová

Nabízím služby znalce v oboru potravinářství. Zaměřuji se na cukrovarnictví, konzervování potravin, pálené lihoviny, maso, nealkoholické nápoje, pekařství, pivovarnictví a další.

Marcela Götzingerová

Nabízím služby znalce v oblasti vodního hospodářství. Zaměřuji se na čistotu vody.