Znalci a odhadci věcí movitých

Pavel Novotný – Ladění a opravy klavírů

Ladění klavírů, opravy klavírů, koncertní ladění podle požadavků umělců, opravy mechanik, asistence při výběru staršího pianina anebo křídla, domluva nákupu nového nástroje přímo u výrobce, kompletní renovace klávesnice, kompletní čištění a ...

Ing. Bohumil Voznica

Nabídka služeb v oblasti oceňování a posuzování výrobních strojů a zařízení, zařízení kanceláří a domácností, veškerý movitý majetek. On-line znalecký výstup a obchod s použitými stroji i zařízeními.

Milan Karpíšek – soudní znalec

Soudní znalec v oboru ekonomiky provádějící odhady cen a posuzování technického stavu motorových vozidel. Poradenství při koupi nebo prodeji vozidla.

PhDr. Karel Jaroš, soudní znalec

Provádíme oceňování obrazů, kreseb, soch, historických fotografií, starožitného nábytku a výtvarných děl. Poskytujeme konzultace o cenách pro aukce a prodej u nás i v zahraničí.

Ing. Robert Kulda

Znalecké posudky v oblasti oceňování vozidel, stavebních, lesních a dalších pracovních strojů a strojních technologií.

PROKONZULTA, a.s.

PROKONZULTA, a.s.

Specializujeme se na organizování a kompletní realizaci veřejných dražeb. Realizujeme veřejné dražby, aukce, výběrová řízení. Zajistíme i právní a daňovou podporu a poradenství, služby soudních znalců a odhadců.

Znalecká kancelář – Ing. Jiří Lysák

Služby soudního znalce v ekonomickém oboru. Podnikání v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a oceňování firem. Znalecké posudky, tržní oceňování majetku, nepeněžitých vkladů a podílů. Poradenská činnost ve stavebnictví. Zprostředkování prodeje a ...

Mgr. Karel Malana

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování hudebních nástrojů.

Zdeněk Balabán

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování motorových, historických vozidel a náhradních dílů.

doc. Ing. Josef Šupák, CSc.

Služby znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství – oceňování movitých věcí, všeobecné i těžké strojírenství.

Zdeněk Mahelka

Nabídka služeb v oblasti ekonomiky. Specializace na oceňování movitých věcí.

Ing. Jaroslav Opat

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování motorových vozidel.

Ing. Jana Pavlová - statik

Jsem statik znalec oboru statika a dynamika staveb, autorizovaný inženýr - region Brno. Zpracuji znalecký posudek a posouzení objektů jako historické stavby, rodinný dům, konstrukce zdi, zakládání, stavební konstrukce. Statika a dynamika budov.

STAVEXIS - ZNALECKÝ ÚSTAV

STAVEXIS - ZNALECKÝ ÚSTAV

Soudní znalectví – znalecké posudky z oborů: ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné a průmyslové – vady a poruchy, tepelná technika. Též tržní oceňování movitého a nemovitého majetku, stavebně …

Ing. Zdeněk Jelínek

Nabídka znaleckých posudků na výpočetní, kancelářskou, lékařskou a laboratorní techniku.

Ing. Milan Macků

Ing. Milan Macků

Nabídka oceňování vozidel, strojů a zařízení. Dále nabízím půjčování mikrobusů a poskytuji poradenskou činnost.

Ing. Luboš Jaroušek

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství včetně posuzování shody, technického poradenství či školení. Tvoříme návody.

Znalecké posudky - Ing. Jánošík

Znalecké posudky - Ing. Jánošík

Stanovuji ceny a odhady věcí movitých, výrobních strojů (hydraulické, tvářecí, obráběcí a další), vozidel, oceňování majetku firem a občanů, převod vlastnictví, vypořádání spoluvlastnictví, nepeněžité vklady, majetková újma, dražby a exekuce a další.

PhDr. Kateřina Dvořáková

Nabídka služeb soudního znalce v oborech školství, kultura a ekonomika. Odhady se specializací na umění a starožitnosti.

Ing. Roman Dolák

Vyhotovení znaleckých posudků a odhadů cen movitých věcí pro fyzické i právnické osoby, soudy, policii ČR, orgány státní správy, podnikatele i občany.

Ing. Jiří Prostřední

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování potravinářských strojů a zařízení.

JUDr. Zdeněk Svoboda

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

PhDr. Marie Dohnalová

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Jan Heisler

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Radek Knoflíček

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, strojírenství a dopravy. Provádím technické posudky o příčinách leteckých nehod. Specializuji se na oceňování motorových vozidel.

Jaroslav Kuběna

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování spotřební a zahraniční elektroniky.

PhDr. Marcela Macharáčková

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování výtvarného umění a starožitností.

Ing. Pavel Malimánek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování podniků, strojů a zařízení.

Ing. Michal Meluzín

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování sportovních potřeb a materiálu.

RNDr. Jan Petrovský

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Vladimír Pilát

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

doc. Ing. Karel Rais, CSc. MBA.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Vlastimil Schildberger

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Stanislav Schopf

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Bc. Petr Sitko

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí, palné a chladné zbraně, militária.

Doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování energetických zařízení.

PhDr. Jana Svobodová

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování starožitností.

Ing. Miroslav Široký

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí a movitých věcí.

Ing. Jindřich Dušek, Ph.D.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování výrobních strojů, zařízení a systémů.

Ing. Miroslav Horký

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování a posuzování technického stavu motorových vozidel.

Ing. Zdeněk Kubař

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování elektroniky a výpočetní techniky.

Ing. Karel Nestrojil

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování motorových vozidel.

Ing. Roman Šiler

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Stanislav Vilímek, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování zemních strojů.