Výroba písku a štěrku

AGRO Brno - Tuřany, a.s.

Těžba a prodej štěrkopísků i zásypových materiálů.

Českomoravský štěrk, a.s.

Výroba a prodej těženého i drceného kameniva. Nabízíme trvalou ukládku zejména výkopové zeminy, kamení a vybraných druhů odpadů.