Těžba hornin a nerostů

Bez geologie a geodezie se dnes nelze obejít

Současný svět je nekonečně složitým a komplexním prostředím. K zajištění fungování společnosti je zapotřebí obrovské spousty informací a vědomostí na obecné i individuální úrovni.
www.atlasfirem.info/novinka-143-geodezie-geologie.html

PROLOMY s.r.o.

Zabýváme se těmito činnostmi: těžba hornin nedestruktivními metodami, drcení a třídění hornin, zemní a výkopové práce v těžce-rozpojitelných horninách, demolice objektů, prodej kameniva.

Kalcit, s.r.o.

Těžba, zpracování a komplexní dodávky vápence.

LINDMON, s.r.o.

LINDMON, s.r.o.

Nabídka zemních prací. Těžba hornin hydraulickými kladivy.