Poradenství v oblasti bezpečnosti a požární ochrany

Radek Holbík - holbík consulting spol. s r.o

Zajištění funkce bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných nákladů silniční nákladní dopravou dle mezinárodní dohody ADR. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - ...

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Ing. Jaromír Pokoj

Nabízíme ekologické poradenství a analýzy v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA - oznámení, dokumentace, posudky). Činnosti v oblasti nakládání s chemickými látkami (aplikace REACH, CLP, bezpečnostní listy, školení). Bezpečnost práce.

Zuzana Fialová

Poskytujeme komplexní zajištění BOZP a požární ochrany. Nabízíme školení řidičů referentů, dokumentace či zastupování při kontrolách.

DRAKAS, s.r.o.

Nabídka poradenství v oblasti ochrany utajovaných informací a zpracování bezpečnostní dokumentace podnikatele pro NBÚ.

Radovan Hlinecký

Nabízíme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany.

Michaela Svobodová

Nabídka poradenství i školení v oblasti bezpečnosti a požární ochrany.

Bc. Edita Uherková

Nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Pavel Šírek

Nabídka služeb v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, školení pracovníků a tvorby dokumentace BOZ a PO. Revize hasících přístrojů a hydrantů.

DEFTACS a.s.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti. Bezpečnostní poradenství. Screening firem v ČR a zahraničí. Vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí aj.

SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI, o. s.

Nabízíme poradenství v oblasti bezpečnost práce na staveništi.

SLOP. LP s.r.o.

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a odpadového hospodářství.

SAFETY PRO s.r.o.

Nabídka služeb oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

BAT service, s.r.o.

Společnost BAT service se dlohodobě zabývá zejména poradenskými službami v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Na základě požadavků zákazníka připravíme jakoukoliv společnost na zavedení stále více ...

Pavel Srnec

Nabízím školení vazačů, jeřábníků, řidičů vysokozdvižných vozíků dle vyhlášky 50/78 Sb., poradenství v oblasti BOZP, požární ochrany i projektů plynu.

OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Ing. Ivan Pejta

Nabídka technicko organizační činnosti v oblasti požární ochrany.

Jiří Miko

Prodej, opravy a revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Genao Brno, s.r.o.

Poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a prodej náhradních dílů pro stroje JCB. Prodej strojů pro zemní práce.

BOZP Moravia

Nabízíme komplexní služby v oblasti BOZP A Požární ochrany včetně školení a poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Petr Malinka

Poskytování poradenství v oblasti požární ochrany. Nabídka služeb autorizovaného inženýra pro požární bezpečnost staveb.

Safety Plus

Systém Safety Plus Vám nabízí zákonem požadovaná školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně školení požární ochrany. Kompletní, profesionální a ekonomicky výhodné řešení Vašich povinností a závazků včetně vypracování dokumentů a předpisů.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Autoškola euromotor s.r.o.

Autoškola nabízí výuku a výcvik za účelem získání řidičského oprávnění skupin AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE a T. Zahrnuje kondiční jízdy (A, B, C, E, T), přezkoušení řidičů po zákazu řízení, dopravně psychologické vyšetření, školení řidičů referentů a ...

ZAVŘENO (Otevírá Čt 13:00)

ENERGOM Projekty, a.s.

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a veškerých revizí: prevence rizik BOZP a PO, audit BOZP, zastupování při kontrolách státních kontrolních orgánů, pomoc při pracovních úrazech, školení v BOZP a PO, vyhotovení zápisu z …

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

CERTLINE - certifikační orgán

Provádíme akreditované certifikace. Školíme management jakosti QMS ISO 9001, environmentální management EMS ISO 14001, bezpečnost informací ISMS ISO/IEC 27001, dále management BOZP OHSAS 18001 a IT služeb ITSM 20000-1, ISO 13485 a 3834-2, HACCP.

ŠUBA revize a školení

Provádíme revize plynu a plynových zařízení, tlakových nádob, kotlů 4. třídy a školení obsluh.

OPTEMA

Zabýváme se managementem rizik, průmyslovou bezpečností a prevencí závažných havárií.

Karel Chudáček

Nabídka komplexních služeb v oblasti PO a BOZP ve smyslu platných zákonných ustanovení, předpisů a norem.

cz-komplex

Nabízím komplexní služby v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a revizí elektra i hasicích přístrojů, dokumentace, školení a konzultace.

AVESYS, s.r.o.

Nabídka služeb a školení v oblasti BOZP a PO, školení řidičů referentských vozidel a VZV. Revize hasicích přístrojů a hydrantů.

Radim Havránek

Nabízím poradenství v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Provádím revize hasičských přístrojů a hydrantů.

FS system, s.r.o.

Zabýváme se komplexní správou v oblasti BOZP a PO. Provádíme revize technických zařízení.

Ing. Radek Mach

Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Navy MAX, s.r.o.

Nabídka komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a krizového managementu. Pořádání seminářů a školení.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Ing. Jaroslava Gáplovská

Poskytování poradenství v oblasti požární bezpečnosti staveb.

Petra Čadová

Pořádání školení a poskytování poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

BP System, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a revizí vyhrazených technických zařízení.

BSP consulting, s.r.o.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti BOZP a PO pomocí systému e-školení, evidence pracovních úrazů a zastupování před úřady státní správy.