Poradenství a informace

ENERGOM Projekty, a.s.

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a veškerých revizí: prevence rizik BOZP a PO, audit BOZP, zastupování při kontrolách státních kontrolních orgánů, pomoc při pracovních úrazech, školení v BOZP a PO, vyhotovení zápisu z …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Dušan Duga, DiS.

Provádění převodu lékařských praxí z OSVČ na s.r.o. Nabídka přeregistrace a správy zdravotnických zařízení či periodického a mimořádného auditu.

Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, s.r.o.

Nabízíme konzultační služby v oblasti farmacie, biomedicínských a chemických věd. Pořádáme odborné kurzy a školení.

Ing. Marta Zabloudilová

Provádím překlady a revize bezpečnostních listů podle platných předpisů, expoziční scénáře, návrhy etiket, klasifikace chemických látek a směsí.

DEFTACS a.s.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti. Bezpečnostní poradenství. Screening firem v ČR a zahraničí. Vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí aj.

MBK - školení a certifikace ISO

MBK consulting, s.r.o nabízí profesionální školení ISO, Metrologie, ISO 9001, ISO 14001, ISO 9129, BOZP a PO, školení na míru a mnoho dalších

Ing. Luboš Vrtěl

Nabízím posuzování výkresové dokumentace z hlediska tepelného zpracování, vypracování postupů, výběr žíhacího zařízení a materiálové konzultace.

Ing. Iva Zezulová

Zajišťujeme legislativní práce v souvislosti s fotovoltaickými elektrárnami.

BIC-R&D, s.r.o.

Specializujeme se na rozvoj a řízení vývojových, výzkumných a inovačních činností v podnicích a institucích.

FS system, s.r.o.

Zabýváme se komplexní správou v oblasti BOZP a PO. Provádíme revize technických zařízení.

Stavební kancelář KMZ, s.r.o.

Zajišťujeme vypracování projektové dokumentace nutné k povolení a realizaci stavby. Zaměřujeme se na realizace staveb na klíč nebo po etapách. Vyřizujeme zelenou úsporám a dotace z fondu životního prostředí na zatepleni veřejných budov. Zhotovujeme také ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Brnoconsult, spol. s r.o.

Poskytujeme konzultace v oblasti finančních a ekonomických problémů firem. Dále nabízíme koučování ve všech fázích přípravy a realizace staveb.

Ing. Milan Kramoliš

Provádíme vypracování průkazu energetické náročnosti.

Roman Caha

Nabízíme poradenství v oblasti velkoobchodu a maloobchodu.

Mgr. Zbyněk Češka

Nabízím poradenství a pomoc v oboru IT se zaměřením na počítače, software a síťové práce.

TREVON TRADE, s.r.o.

Realizujeme ekologické projekty obnovitelných zdrojů včetně zajištění financování.

Pavel Fischer

Poskytujeme služby pro malé a střední podniky, domácí kanceláře a obchodní profesionály. Nabízíme telemarketing, přímý a korporátní prodej.

Liga vozíčkářů, z. ú.

Nezisková organizace se sídlem v Brně, aktivní po celé ČR. Jejím hlavním posláním je snaha o zařazování osob s postižením do většinové společnosti. Osobní asistence, poradenství a informace, práce, vzdělávání a integrace.

Miloš Škrdlík

Prodej potravin, pronájem nebytových prostor a poradenství v oblasti obchodu.

Ing. Josef Veselý, CSc. - Novalis Consulting

Nabídka poradenství, konzultací a potřebných školení při přípravě na certifikaci systému managementu jakosti.

Ekopos Brno, s.r.o.

Nabízíme komplexní řešení a poradenství v oblasti ekologie a životního prostředí. Prodej čisticích a hygienických prostředků.

GTK Group, spol. s r.o.

Nabídka poradenství v oboru slévárenské technologie, výroby modelů a navazujícího opracování.

Ústav využití plynu Brno, s.r.o.

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd. Výroba a prodej kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů.

Envi - Aqua, s.r.o.

Nabídka geologického a hydrogeologického průzkumu, monitorovacích systémů podzemních vod, čištění podzemních vod a zemin. Vodní hospodářství.

QUALIFORM, a.s.

Nabídka certifikace systémů a služeb zkušební laboratoře. Provoz znaleckého ústavu, zkušebny stavebních hmot, poradenství a stavební expertízy.

ENVISYS, s.r.o.

Nabízíme poradenství v oblasti bezpečnosti o ochraně zdraví či požární ochraně včetně nakládání s chemickými látkami a přípravky. Dále zajišťujeme požární ochranu, školící a vzdělávací činnost, prevence (závažných) ekologických havárií. Poskytujeme odborné ...

GE Power s.r.o.

Dodáváme, montujeme a opravujeme či modernizujeme průmyslové kotle, energetická zařízení a celky. Návrhujeme ekologická řešení pro energetiku. Projektování energetických zařízení.

Quo - SB, spol. s r.o.

Služby v oblasti marketingu a reklamy: marketingová strategie firmy, její zavedení, marketingový systém, outsourcing oddělení marketingu malých až středních firem včetně jeho realizace, konkrétní analýzy trhu, zákazníků, spuštění nového produktu, ...

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

SZÚ je autorizovanou osobou 202 a notifikovanou osobou 1015 Evropského společenství pro posuzování shody dle příslušné evropské legislativy. Kromě posuzování shody poskytuje odborné služby akreditované zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

PromTo CZ, s.r.o.

Zabýváme se programováním aplikací, archivací a zálohováním počítačových dat a dodávkami hardware, software a kabeláží LAN.

3S.cz, s.r.o.

Specializace společnosti 3S.cz zahrnuje širokou oblast storage řešení – počínaje primárním úložištěm, virtualizací, zálohováním a archivací dat po management software.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

EUROSTOCK Czech Republic s.r.o.

Velkoobchod a internetový prodej značkového oblečení, textilu, obuvi, kabelek a doplňků. Nabízíme levný, sportovní, skate a luxusní pánský, dámský a dětský outlet a aktuální kolekce. Můžete navštívit velkoobchodní showroom, kde si můžete osobně prohlédnout ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

PFM - Development s.r.o.

Veškeré služby týkající se nemovitostí, od úvodního nápadu, přes projekční práce a realizaci stavby až po správu nemovitosti a zeleně. Možnost pronájmu jejich nemovitostí.

THERMOPLUS, s.r.o.

Na základě odborných znalostí a zkušeností nabízíme: inženýrskou a projekční činnost, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, vedení, dohled a dozory ve výstavbě – odborný dozor, autorský dozor, technický dozor, služby správcům, provozovatelům a …

MESPOX s.r.o.

Společnost MESPOX s.r.o. se zabývá především těmito aktivitami: nákup a distribuce materiálů a speciální techniky pro chemii, ekologii a zdravotnictví (také aktivní uhlí a filtry), zprostředkování autodopravy a souvisejících služeb, nakládání s ...

Ing. Hana Pospíšilová

Nabídka poradenství v oblasti stavebnictví, pomoc při vedení obchodních jednání.

STAVEXIS - ZNALECKÝ ÚSTAV

Soudní znalectví – znalecké posudky z oborů: ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné a průmyslové – vady a poruchy, tepelná technika. Též tržní oceňování movitého a nemovitého majetku, stavebně …

Ing. Dagmar Rychlíková

Poskytování poradenství v oblasti průmyslové ekologie a procesní bezpečnosti. Hodnocení vlivů na životní prostředí, vypracování dokumentace a plánů.

Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.

Nabídka služeb v oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu.

RNDr. Ladislav Švajner

Zajišťování likvidace odpadů. Zkouška těsnosti nádrží a jímek. Bezpečnostní poradce pro přepravy nebezpečných věcí.

EURONEST, s.r.o.

Poradenství a konzultace v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání, projektů a dotací EU, příprava na certifikace ISO, nabídka realitní činnosti.

Frank Bold

Poskytujeme vysoce etické právní služby, chráníme klienty před nezákonnými zásahy státu a zapojujeme se do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo ochrana životního prostředí. Jsme první ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 12:30)

Archie Samuel, s.r.o.

Poskytování konzultačních, organizačních a propagačních služeb v oblasti průmyslu.

HOFÍREK CONSULTING

Firma se zabývá poskytováním služeb v oblasti personálního poradenství. Portfolio našich služeb zahrnuje přímé vyhledání kandidátů, výběr kandidátů z databáze a inzerce, assessment a development centre, personální poradenství.

Infosys BPO, s.r.o.

Společnost se zaměřuje celosvětově na kompletní podpůrné podnikatelské procesy pro zákazníky v mnoha sektorech.

CD Rating, s.r.o.

Firma působící v oblasti oceňování a poradenství se zaměřením na koordinace v procesech fúzí a změn právní formy společností.

Zemské společenstvo mistrů kominických

Sdružování fyzických a právnických osob podnikajících v oboru kominík.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Experta Partner, s.r.o.

Nabídka poradenských služeb v oblasti potravinářského průmyslu a obchodu.

Brno, Útěchov 23 +