Poradenství a informace

Mikulica Engineering, s.r.o.

Zabýváme se zpracováním žádostí o dotace.

SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI, o. s.

Nabízíme poradenství v oblasti bezpečnost práce na staveništi.

Mgr. Dušan Duga, DiS.

Provádění převodu lékařských praxí z OSVČ na s.r.o. Nabídka přeregistrace a správy zdravotnických zařízení či periodického a mimořádného auditu.

Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, s.r.o.

Nabízíme konzultační služby v oblasti farmacie, biomedicínských a chemických věd. Pořádáme odborné kurzy a školení.

Ing. Marta Zabloudilová

Provádím překlady a revize bezpečnostních listů podle platných předpisů, expoziční scénáře, návrhy etiket, klasifikace chemických látek a směsí.

DEFTACS a.s.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti. Bezpečnostní poradenství. Screening firem v ČR a zahraničí. Vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí aj.

Ing. Luboš Vrtěl

Nabízím posuzování výkresové dokumentace z hlediska tepelného zpracování, vypracování postupů, výběr žíhacího zařízení a materiálové konzultace.

Ing. Iva Zezulová

Zajišťujeme legislativní práce v souvislosti s fotovoltaickými elektrárnami.

BIC-R&D, s.r.o.

Specializujeme se na rozvoj a řízení vývojových, výzkumných a inovačních činností v podnicích a institucích.

Advice4all

Nabízíme zavádění, školení, interní audity systému řízení kvality QMS ISO 9001, environmentálnho managementu EMS 14001, BOZP OHSAS 18001, HACCP.

ENERGOM Projekty, a.s.

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a veškerých revizí: prevence rizik BOZP a PO, audit BOZP, zastupování při kontrolách státních kontrolních orgánů, pomoc při pracovních úrazech, školení v BOZP a PO, vyhotovení zápisu z …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

P.W.T. Global, spol s.r.o.

Zpracováváme stavební rozpočty a kalkulace či výkazy výměr. Poskytujeme poradenskou, konzultační a inženýrskou činnost. Sestavujeme položkové, slepé a kontrolní rozpočty stavby. Služby poskytujeme pro fyzické a právnické osoby, stavební firmy, OSVČ a ...

NESS Czech s.r.o.

Globální dodavatel služeb a kompletních řešení v oblasti IT, která zákazníkům pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost a efektivitu. Nabízí široké portfolio řešení a služeb, včetně outsourcingu a offshore, systémové integrace, vývoje software na zakázku, ...