Poradenství a informace

AO TECHNOLOGIES, s.r.o.

Poskytování poradenství v oblasti energetiky, filtračních zařízení a úspory pohonných hmot.

Mikulica Engineering, s.r.o.

Zabýváme se zpracováním žádostí o dotace.

SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI, o. s.

Nabízíme poradenství v oblasti bezpečnost práce na staveništi.

Mgr. Dušan Duga, DiS.

Provádění převodu lékařských praxí z OSVČ na s.r.o. Nabídka přeregistrace a správy zdravotnických zařízení či periodického a mimořádného auditu.

Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, s.r.o.

Nabízíme konzultační služby v oblasti farmacie, biomedicínských a chemických věd. Pořádáme odborné kurzy a školení.

Ing. Marta Zabloudilová

Provádím překlady a revize bezpečnostních listů podle platných předpisů, expoziční scénáře, návrhy etiket, klasifikace chemických látek a směsí.

DEFTACS a.s.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti. Bezpečnostní poradenství. Screening firem v ČR a zahraničí. Vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí aj.

Ing. Luboš Vrtěl

Nabízím posuzování výkresové dokumentace z hlediska tepelného zpracování, vypracování postupů, výběr žíhacího zařízení a materiálové konzultace.

Ing. Iva Zezulová

Zajišťujeme legislativní práce v souvislosti s fotovoltaickými elektrárnami.

BIC-R&D, s.r.o.

Specializujeme se na rozvoj a řízení vývojových, výzkumných a inovačních činností v podnicích a institucích.

FS system, s.r.o.

Zabýváme se komplexní správou v oblasti BOZP a PO. Provádíme revize technických zařízení.

Brnoconsult, spol. s r.o.

Poskytujeme konzultace v oblasti finančních a ekonomických problémů firem. Dále nabízíme koučování ve všech fázích přípravy a realizace staveb.

Ing. Milan Kramoliš

Provádíme vypracování průkazu energetické náročnosti.

Marek Hejda

Pomáháme klientům snižovat časy přestaveb a seřizování strojů pomocí metody SMED a školíme jejich pracovníky metodu samostatně používat.

EXPECT-IT, s.r.o.

Poskytování poradenství v oblasti hardwaru a softwaru.

Grant Help, s.r.o.

Jsme specialisté na grantové poradenství. Dokážeme identifikovat vhodné dotační tituly pro váš záměr, žádost úspěšně zpracovat a pomoci při procesu realizace projektu s nutnou administrativou.

Safety Plus

Systém Safety Plus Vám nabízí zákonem požadovaná školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně školení požární ochrany. Kompletní, profesionální a ekonomicky výhodné řešení Vašich povinností a závazků včetně vypracování dokumentů a předpisů.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Office Place CZ

Poskytování sídel pro obchodní společnosti. Spolupracujeme s několika významnými společnostmi na trhu s ready made společnostmi a dalšími firmami. V našem portfoliu naleznete virtuální sídla vhodná jak pro začínající společnosti, které zajímá především úspora …