Poradenství a informace

Asistenční centrum, a.s.

Poskytování strategického a ekonomického poradenství při získávání dotací, grantů a finanční pomoci pro rozvoj firem, krajů, škol a neziskové sféry.

Ing. Zdeněk Bednář

Poradenství v oblasti zavádění systémů řízení jakosti podle ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001.

Oldřich Gabriel

Nabízíme technickou pomoc i služby v oblasti energetiky. Organizujeme a provádíme zkoušky energetických zařízení a celků.

Ing. Zdeněk Bajer

Poskytování poradenství a soudních znaleckých služeb v oblasti svařování.

CZ PEOPLE, s.r.o.

Zprostředkování brigád pro studenty. Nabídka pracovního poradenství firmám.

ZAVŘENO (Otevírá Po 12:00)

Apollo servis, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti auditů a správy informační technologie. Dodáváme hardware. Poskytujeme outsourcing tiskových prostředí a počítačových sítí.

Jaroslava Ševelová

Nabízíme ekologické poradenství, EIA, plány odpadového hospodářství, nakládání s nebezpečnými odpady, rozbory vody a měření emisí.

ZEDEK s.r.o.

Zabýváme se poradenstvím a prodejem v oblasti hardwaru a softwaru. Provádíme servis PC.

IBM Česká republika, spol. s r.o.

Nabídka IT služeb a technologií od serverů a systémů pro ukládání dat až po software. Poskytování konzultací a služeb systémového integrátora.

Pavel Trávník

Poskytujeme projekce vnitřního zařízení prodejních, stravovacích, kuchyňských, skladových a výrobních provozů.

Info21, spol. s r.o.

Implementace SAP Business One, manažerského systému Lighthouse. Programování na zakázku. Nabídka podnikových informačních systémů. Dodáváme informační a manažerský systém. Vyvíjíme software na zakázku.

DEMA Consult, s.r.o.

Tvorba webových stránek a aplikací. Nabídka marketingového poradenství v oblasti informačních technologií.

Pavel Šírek

Nabídka služeb v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, školení pracovníků a tvorby dokumentace BOZ a PO. Revize hasících přístrojů a hydrantů.

INFRATREND BRNO, spol. s r.o.

Poskytování poradenství v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky a plynárenství. Testování, měření, analýzy a kontroly strojních zařízení.

LIBERAL CONSULTING, s.r.o.

Nabízíme poradenství v oblasti telekomunikací a řízení podniku. Provádíme průzkum trhu a veřejného mínění.

BSP consulting, s.r.o.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti BOZP a PO pomocí systému e-školení, evidence pracovních úrazů a zastupování před úřady státní správy.

Mgr. Ivana Paukertová

Autorizovaná osoba pro biologické hodnocení a Naturové posouzení § 45i a botanické a přírodovědné průzkumy.

BP System, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a revizí vyhrazených technických zařízení.

Ing. Martin Cibula

Nabídka konzultačních a servisních služeb pro malé a střední firmy v oblasti výpočetní techniky.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

GREEN ENERGY INVESTMENTS, s.r.o.

Nabídka strategického poradenství a řešení energetických koncepcí a auditů v sektoru komunální a průmyslové energetiky.

Ing. Miroslav Růžička

Poskytování poradenství a dodávky zařízení pro využití obnovitelných zdrojů.

Petra Čadová

Pořádání školení a poskytování poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Ing. Jaroslava Gáplovská

Poskytování poradenství v oblasti požární bezpečnosti staveb.

Ing. Karel Veselý

Nabídka energetického poradenství v oblasti silnoproud.

Navy MAX, s.r.o.

Nabídka komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a krizového managementu. Pořádání seminářů a školení.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Daniel Sára

Opravy, prodej a servis výpočetní techniky. Poskytování poradenství v oblasti hardwaru a softwaru.

Turva Toveri, spol. s r.o.

Nabídka služeb v oblasti marketingu, lidských zdrojů, projektových a výběrových řízení a bezpečnosti IT. Provádění analýz, návrhů a konzultací.

Accredited Europe Consultation, s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti zavádění systémů managementu dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Monika Havlíčková

Poskytuji poradenství a komplexní služby v oblasti BOZP a PO. Nabízím zpracování dokumentace, školení a zastupování při kontrolách státního dozoru.

QUARTA, spol. s r.o.

Nabídka organizačního a ekonomického poradenství.

HR Impuls, s.r.o.

Nabídka zprostředkování zaměstnání.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Vladimír Rak

Komplexní zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany včetně dohledu na pracovištích.

I3 Consultants, s.r.o.

Konzultační činnost v oblasti bezpečnosti informací, ochrana osobních údajů, bezpečnost ICT, ochrana utajovaných informací, zavedení ISMS a ITSM.

Jiří Platovský

Poskytování poradenství pro firmy a občany v oblasti tarifů a technických řešení telekomunikací. Nabídka jazykových korektur a tlumočení.

Milan Minařík

Zajištění komplexních služeb a poradenství v oblasti BOZP a PO v souladu s platnou legislativou.

SIGNIA, s.r.o.

Nabídka poradenství a konzultací v oblasti IT se specializací na systémy DMS, tvorby webových prezentací a vývoje softwaru.

T - RISK, s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti BOZP. Nabídka prevence chemických havárií, analýzy rizik, havarijních plánů, bezpečnostních zpráv.

Michal Grepl

Nabízíme servis, služby a poradenství v oblasti IT pro domácnosti a menší i střední podniky.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Zabura, s.r.o.

Poskytujeme komplexní IT služby. Jsme partnerem operátorů pevných i mobilních sítí. Nabídka vývoje softwaru, správy sítí a vlastního call centra.

Richard Zahradníček

Poskytujeme technická řešení pro strojní výrobu a montáže technologických celků.

LA - PO fire, s.r.o.

LA - PO fire, s.r.o.

Nabízíme komplexní zajištění v oblasti BOZP a PO (zpracování dokumentace, školení, vedení lhůt kontrol a revizí) včetně kontrol, revizí, oprav hasicích přístrojů, hydrantů a požárních klapek. Prodej bezpeč. značení, PHP. Zastoupení u HZS, OIBP, KHS.

Georemac, s.r.o.

Zabýváme se posuzováním vlivů na životní prostředí, expertízami pro hodnocení krajinného rázu či 3D modelací. Poskytujeme geomarketing.

Red Hat Czech, s.r.o.

Nabízíme zpracování dat a služby databank. Poskytujeme poradenství v oblasti SW a HW.

Karla Schweigerová

Komplexní zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce. Zpracování a vedení dokumentace, školení, poradenství, projekční a grafické činnosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)