Překlady angličtiny

VSM Brno

VSM Brno

Profesionální překlady německých a anglických odborných textů, jako jsou návody, dílenské příručky, prospekty a podobně. Překlad a úprava popisu v obrázcích. Shodná grafická úprava originálu a překladu. Expresní příplatek neúčtujeme.

Právní překlady, s.r.o.

Právní překlady, s.r.o.

Nabízíme překlady obecných i odborných textů se specializací na oblasti práva, obchodu a stavebnictví. Zajistíme překlad právníkem, rodilým mluvčím, soudní ověření dokumentů, tlumočení. Rychlé termíny vyhotovení.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Dalibor Skalník

Nabízím překlady z angličtiny do češtiny a naopak.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Martin Mareček

Nabídka překladatelských služeb z a do anglického jazyka. Pořádání individuálních i skupinových kurzů angličtiny.

Jana Peňová

Nabídka překladatelství a tlumočnictví ze španělského a anglického jazyka do českého a opačně.

Ing. Jaroslav Dudr

Nabízím překlady a tlumočení odborných textů i obchodních jednání z a do anglického jazyka se zaměřením na strojírenství, stavebnictví a ekologii.

Barbara Dostálová

Nabízím překlady a tlumočení z i do angličtiny včetně odborných textů. Nabízím také výuku anglického jazyka.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Mgr. Sylva Ficová

Nabízím překlady a korektury anglických i českých textů a tlumočení při obchodních jednání.

PhDr. Ivana Žáčková

Nabídka překladů a tlumočení anglického jazyka. Překlady italština-čeština.

PhDr. Hana Kriaková

Nabídka překladů z a do anglického jazyka, výuka angličtiny i českého jazyka pro cizince.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 09:00)

Vladimír Pleva

Poskytujeme překlady z a do angličtiny z různých oborů, lokalizace softwaru a webových stránek, tlumočení, jazykové korektury i aplikace systémů CAT.

Tomáš Richtr

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb anglického jazyka.

Ing. Jindřich Jonák

Nabídka překladů a korektur textů z anglického jazyka do českého a naopak.

Mgr. et Mgr. Eva Florianová, advokátka a soudní tlumočnice pro jazyk anglický

Nabízím advokátní služby v oblasti občanského, obchodního, trestního, rodinného, pracovního, dopravního či správního práva. Poskytuji nejenom profesionální odbornost, ale i flexibilní, individuální přístup a soustavné osobní poradenství. Zajišťuji poradenskou …

Ing. Kamila Mewaldová

Nabízíme překlady a tlumočení v anglickém jazyce.

Bc. Markéta Ward Bardová

Nabízím překladatelské a tlumočnické služby v anglickém jazyce.

Ailsa Marion Randall

Nabízím překlady z a do angličtiny a korektury anglických textů.

Mgr. Eva Procházková

Nabízím překlady z a do angličtiny včetně soudně ověřených překladů a tlumočení a expresních překladů se specializací na energetiku, procesní a konstrukční inženýrství i právní texty.

Petr Poruban

Provádíme výuku a překlady anglického jazyka.

Ing. Lucie Šnytová

Nabídka překladů z anglického jazyka i naopak.

Tealearning

Zabýváme se on-line výukou anglického jazyka. Nabízíme jazykové kurzy. Obchodní angličtina je vhodná pro samouky, začátečníky i pokročilé. Připravujeme studenty na maturitní zkoušku.

Bakalářskékorektury.cz

Nabízíme korektury (jazykové či stylistické) pro bakalářské, diplomové, disertační, seminární či absolventské práce. Zahrnuje korektury pravopisu v textu, formátování, úpravy citací, jazykové překlady textu či webových stránek, tvorbu textu pro copywriting či …

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Mgr. Martina Červienková - Mealingua

Překladatelská oborová specializace. Mám dlouholeté pedagogické a jazykové zkušenosti. Všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny (C1). Nabízím výuku angličtiny pro začátečníky i pokročilé, individuální výuku přes Skype a firemní skupinovou výuku.