Překladatelé, tlumočení

Dalibor Skalník

Nabízím překlady z angličtiny do češtiny a naopak.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

PhDr. Eva Vencálková

Nabídka překladů i tlumočení z a do franzouzského či španělského jazyka.

Mgr. Věra Březová

Nabízím překladatelské a tlumočnické služby v angličtině a němčině.

Vladislava Vaněčková

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb do anglického jazyka.

Ilija Dorovský

Poskytování služeb v oblasti tlumočení a překladů se specializací na obor financí a práva.

PhDr. Petr Mainuš

Překlady a tlumočení ze slovinštiny a naopak i se soudním ověřením. Výuka slovinského jazyka pro firmy a jednotlivce.

PhDr. Ivan Raev

Nabízíme soudní překlady, ověřování a tlumočení v bulharském i ruském jazyce.

Svaz Maďarů žijících v českých zemích - Brno

Nabídka překladů a tlumočení z češtiny i angličtiny do maďarštiny. Výuka maďarského jazyka. Poskytování turistických informací o Maďarsku.

Mgr. Zdenka Obrová

Nabízím překladatelské i tlumočnické služby z češtiny do němčiny a naopak.

Mgr. Jana Hubáčková

Nabídka překladů z a do anglického jazyka, výuka angličtiny.

Mgr. Daniela Štefková

Nabídka překladatelských služeb z německého jazyka včetně soudního ověření.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Alice Wallingerová

Nabídka soudních překladů a tlumočení italštiny i němčiny. Poskytování jazykového servisu pro firmy.

Martin Mareček

Nabídka překladatelských služeb z a do anglického jazyka. Pořádání individuálních i skupinových kurzů angličtiny.

Mgr. Jaromír Tauchen, LL.M.

Nabídka překladatelských služeb z a do německého jazyka se zaměřením na právní a ekonomické překlady.

Jana Peňová

Nabídka překladatelství a tlumočnictví ze španělského a anglického jazyka do českého a opačně.

Arabing, s.r.o.

Nabízíme soudní překlady a tlumočnické služby ve francouzském a arabském jazyce.

Mgr. Michal Vican

Nabízím odborné překlady z a do němčiny a soukromou výuku němčiny pro všechny typy pokročilosti pro firmy i osoby.

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Nabízím překladatelské a tlumočnické služby pro angličtinu, slovenštinu a znakový jazyk. Poskytuji soudně ověřené překlady dokumentů.

Markéta Klimešová

Nabídka tlumočení španělského jazyka, překladatelského servisu a průvodcovských služeb.

Viktor Grigorov

Nabízíme překlady z anglického, bulharského i českého jazyka a naopak, tlumočení, školení a korektury.

Bc. Nataliya Sydorkina

Nabídka soudních překladů z i do jazyků ruského, ukrajinského a českého. Nabízíme nostrifikaci diplomů a maturitních vysvědčení z Ruska a Ukrajiny.

Ing. Barbora Kršková

Provádím překlady i tlumočení z italského jazyka a naopak.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Karolina Křížová, PhD.

Provádím běžné, obchodní, technické a právní překlady italského i českého jazyka a konsekutivní i soudní tlumočení.

Magda Jochmanová

Provádím překlady a tlumočení z italského a anglického jazyka i naopak se specializací na technické obory.

Ing. Jaroslav Dudr

Nabízím překlady a tlumočení odborných textů i obchodních jednání z a do anglického jazyka se zaměřením na strojírenství, stavebnictví a ekologii.

OTEVŘENO (nonstop)

Barbara Dostálová

Nabízím překlady a tlumočení z i do angličtiny včetně odborných textů. Nabízím také výuku anglického jazyka.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

PhDr. Ivana Zahradníková

Nabízíme tlumočnické a překladatelské služby ve francouzském a německém jazyce.

Eva Bejvlová

Nabízíme překlady i tlumočení anglického a německého jazyka.

Pavla Petržilková

Nabízím překlady i tlumočení z německého do českého jazyka a naopak.

AM-ITAL, spol. s r.o.

Provádíme překlady z češtiny do italštiny i naopak. Nabízíme doprovodné a simultánní tlumočení.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN s.r.o.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN s.r.o. nabízí firemní a veřejné jazykové kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, francouštiny, italštiny, ruštiny, kurzy češtiny pro cizince a kurzy dalších jazyků. Sídlem jazykové školy je Brno.

ZAVŘENO (Otevírá Po 00:00)

Mgr. Nora Hodečková

Provádíme překlady a tlumočení z anglického a německého jazyka i naopak.

Ing. Jiří Zondlak

Nabízím výuku cizích jazyků a překladatelské i tlumočnické služby.

Jana Sittová

Nabízím překladatelské a tlumočnické služby i výuku španělského jazyka.

OTEVŘENO (nonstop)

Pretass, s.r.o.

Nabízíme sekretářské a překladatelské služby.

Ing. Marian Breš CSc.

Nabídka překladů a tlumočení polštiny a francouzštiny včetně soudního ověření.

ZAVŘENO (Otevírá So 09:00)

PhDr. Ivana Žáčková

Nabídka překladů a tlumočení anglického jazyka. Překlady italština-čeština.

Ing. Eva Němcová

Tlumočení a překlady chorvatského, srbského a bosenského jazyka i se soudním ověřením.

Mgr. Blanka Návratová

Nabídka překladů a tlumočení z a do češtiny, italštiny a němčiny.

PhDr. Zdeněk Lednický

Nabídka překladatelských služeb italského a německého jazyka.

Jana Uherková

Nabídka překladatelské i tlumočnické činnosti.

Felix Ruschke

Tvorba překladů z a do německého jazyka.

Mgr. Olga Pelánová, Ph.D.

Nabídka překladatelských služeb z a do ruského a anglického jazyka.

PhDr. Hana Kriaková

Nabídka překladů z a do anglického jazyka, výuka angličtiny i českého jazyka pro cizince.

Brzy zavírá (20:00)

Ing. Petr Pytlík

Provádíme překlady a nabízíme jazykové kurzy a korektury v anglickém, francouzském, italském, německém a ruském jazyce či otitulkování.