Archivy

Přidat / editovat záznam

Info-Brno.cz Instituce a organizace Archivy

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR


Zobrazit pouze výsledky lokality "Jihomoravský kraj"



Regionální muzeum v Mikulově - www.rmm.cz - www.facebook.com/pg/muzeummikulov/

Regionální muzeum Mikulov spravuje a provozuje zámek a synagogu v Mikulově, památník bratří Mrštíků v Divákách, muzeum v Dolních Věstonicích a také Archeopark v Pavlově. Každý z těchto objektů je unikátní, každý může návštěvníkům nabídnout bohatý program, ...

Mikulov, Zámek 1/4 + pobočky (3) - +420 519 309 019 , +420 519 309 014

Daniel Rubeš

Nabízím poskytování informací a shromažďování dat o osobnostech a dílech českých a slovenských umělců. Vydáváme knižní ročenku Uzavřené osudy.

Znojmo, Dukelských bojovníků 2819/123 + pobočky (3) - +420 602 805 557, +420 603 220 919

Vysoké učení technické v Brně - www.vutbr.cz/fakulty-a-soucasti/rektorat/archiv OTEVŘENO (Zavírá 12:00)

Výběr archiválií vzniklých z činnosti zřizovatele ve skartačním řízení a mimo skartační řízení, evidence archiválií v rámci celostátní evidence Národního archivního dědictví, péče o archiválie, jejich uchovávání a zpřístupňování a vlastní badatelská činnost v …

Brno - Ponava, Klatovská 506/18a + pobočky (34) - +420 541 144 510, +420 541 145 601

Moravský zemský archiv v Brně - www.mza.cz

Archiv provádí činnosti spojené s kontrolou výkonu spisové služby.

Brno - Starý Lískovec, Palachovo náměstí 723/1 + pobočky (16) - +420 533 317 534, +420 533 317 574

Archiv města Brna - www.archiv.brno.cz

Uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Brna. Provoz digitálního archivu.

Brno - Černovice, Přední 996/2 + pobočky (2) - +420 542 173 612, +420 542 173 613

Správní archiv Ministerstva vnitra - www.mvcr.cz

Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Úkolem je zpracovávat, evidovat a zpřístupňovat uložené archiválie.

Brno - Líšeň, Vlkova 2481/4 + pobočky (160) - +420 545 227 302