Archivy

Přidat / editovat záznam

Info-Brno.cz Instituce a organizace Archivy

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno


Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"Vysoké učení technické v Brně - www.vutbr.cz/fakulty-a-soucasti/rektorat/archiv ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Výběr archiválií vzniklých z činnosti zřizovatele ve skartačním řízení a mimo skartační řízení, evidence archiválií v rámci celostátní evidence Národního archivního dědictví, péče o archiválie, jejich uchovávání a zpřístupňování a vlastní badatelská činnost v …

Brno - Ponava, Klatovská 506/18a + pobočky (34) - +420 541 144 510, +420 541 145 601

Moravský zemský archiv v Brně - www.mza.cz

Archiv provádí činnosti spojené s kontrolou výkonu spisové služby.

Brno - Starý Lískovec, Palachovo náměstí 723/1 + pobočky (16) - +420 533 317 534, +420 533 317 574

Archiv města Brna - www.archiv.brno.cz

Uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Brna. Provoz digitálního archivu.

Brno - Černovice, Přední 996/2 + pobočky (2) - +420 542 173 612, +420 542 173 613

Správní archiv Ministerstva vnitra - www.mvcr.cz

Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Úkolem je zpracovávat, evidovat a zpřístupňovat uložené archiválie.

Brno - Líšeň, Vlkova 2481/4 + pobočky (160) - +420 545 227 302