Sdružení národních kultur

Spolek přátel Raduit de Souches

Spolek byl založen na propagaci osobnosti Jean Louis Raduit de Souches. Jejím zviditelněním chceme přitáhnout pozornost na jižní Moravu a tedy i Českou republiku obecně. Naopak chceme podnítit zájem českého publika o oblast La Rochelle a jejího kraje a pomoci …

Lyceum Řekyň v České republice

Provoz sdružení s cílem uchovávání řeckých zvyků a tradic, studium a pěstování folklórního umění.

Německé kulturní sdružení - Region Brno

Sdružování příslušníků a přátel národnostní menšiny.

Německý jazykový a kulturní spolek Brno

Sdružování příslušníků a přátel národnostní menšiny.

Řecká obec Brno

Sdružení je samostatnou organizační jednotkou Asociace řeckých obcí v České republice.

Společnost přátel jižních Slovanů

Propagace kultur jihoslovanských národů a vzájemných česko-jihoslovanských styků. Provoz organizace národnostní menšiny.

IQ Roma servis o.s.

Organizace založená na principu nestrannosti, nezávislosti, otevřenosti a nediskriminace. Poskytování sociálně právního poradenství.

Společenství Romů na Moravě, o.p.s.

Podpora integrace Romů do společnosti a snaha o snižování jejich sociálního vyloučení. Poskytujeme poradenství pro oblasti zaměstnanosti, bydlení.

Společnost přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany a organizacemi. Nabízíme kurzy italštiny.