Sdružení pro rodinu a péče o děti

Diecézní charita Brno

Nabídka sociálního bydlení pro matky s dětmi v tísni.

Centrum pro rodinu a sociální péči

Nabízíme volnočasové, vzdělávací a poradenské programy, také podporu v obtížných životních situacích se zaměřením pro děti, dospívající, snoubence, rodiče, ženy, úplné i neúplné rodiny, seniory a odbornou veřejnost.

Národní centrum pro rodinu

Péče o rodinný život a podpora implementace zahraničních zkušeností v oblasti rodinné politiky.

Genea - sdružení pro rodinu

Budování vztahů v rodině. Cílem je pomoc a péče při budování mezilidských vztahů.

Středisko rané péče SPRP Brno

Provoz poradenského centra pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku. Nabídka terénních služeb.

Domov pro matky s dětmi - Zvonek

Nabídka podpory a pomoci matkám s dětmi do 5 let, které se ocitly v nepříznivé situaci či ve ztrátě bydlení.

Open Family, o.p.s.

Nabídka odborných služeb a psychologického poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.

Asociace center pro rodinu

Sdružujeme fyzické a právnické osoby v oblasti rodinné, manželské a dětské sociální problematiky, rodinné politiky i života.

Občanské sdružení Sluníčko dětem z.s.

Občanské sdružení nabízí volnočasové aktivity a vzdělávání. Provozujeme mikrojesle, kde přijímáme děti od 6 měsíců do 4 let. Jedná se o pravidelnou péči v kolektivu maximálně 4 dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu, 9 hodin denně.

Spolek PRIDE-CZ

Spolek PRIDE-CZ sdružuje osoby, kterým je blízká myšlenka a filozofie PRIDE - komplexního modelu pro rozvoj a podporu náhradních rodin.