Sdružení pro rozvoj regionu

Spolek přátel Vítkova hrádku

Spolek přátel Vítkova hrádku

Nejvýše položený hrad v Čechách (1053 m n. m.) s největší dochovanou obytnou věží tzv. Donjonem o rozměrech 17,5 × 14 m nabízí nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno, Novohradské hory a za příznivého počasí také na Alpy v Rakousku. V roce 2005, u příležitosti …

SURVIVAL KIT – informace pro investory v ČR

SURVIVAL KIT – informace pro investory v ČR

Informační portál určený pro zahraniční investory v ČR. Zřizovatelem tohoto projektu je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM). Návštěvníci zde naleznou všechny důležité informace týkající se regionu jižní Moravy.

Brno

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Cílem agentury je napomáhat regionálnímu rozvoji na území Jihomoravského kraje. Poskytujeme služby v oblastech jako je podpora podnikání, cestovní ruch, životní prostředí, mezinárodní spolupráce a dalších.

Brnopolis, o.s.

Podpora rozvoje města. Pořádáme konference TEDxBrno a neformální setkání OpenCoffee.

Brno na kole, z.s.

Cílem spolku je zlepšovat kvalitu života obyvatel Brna, zlepšovat kvalitu veřejných prostranství, podněcovat diskusi o urbanismu, nabízet urbanistická a dopravní řešení přátelská k lidem v ulicích, podporovat rozvoj pěší dopravy, cyklodopravy a městské ...

Občanské sdružení Vaňkovka

Oživení a obnova zanedbaných staveb a veřejných prostorů v jihomoravském regionu a jinde.

MORAVIA Convention Bureau

MORAVIA Convention Bureau

Poskytujeme komplexní informace při plánování a realizaci kongresů, konferencí, obchodních setkání a incentivních akcí na jižní Moravě a v Brně. Nabízíme propagační materiály, vyhledání vhodných prostor a programů, informace o dodavatelích služeb.

Castellum

Provoz sdružení pro záchranu a využití historických objektů.

Česká asociace rozvojových agentur

Podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů České republiky.

ARCHAIA Brno, o.p.s.

Provoz organizace zaměřující se na ochranu, záchranu, dokumentaci a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek.

Sdružení hliněného stavitelství, o.s.

Podpora užití nepálené hlíny v nových stavbách a podpora ochrany a záchrany existujících hliněných staveb.

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Podporujeme nadané české i zahraniční studenty SŠ a VŠ a vědce. Nabízíme stipendia, granty, studijní pobyty a informační servis.

občanské sdružení Horní náměstí

Ochrana přírody a krajiny, snaha o zachování kvality bydlení v Bystrci a okolí.

Sdružení obcí a měst jižní Moravy

Organizace usiluje o hospodářský, sociální a kulturní rozvoj regionu.

Bicybo

Provoz sdružení zájemců o rozvoj cyklistické dopravy se zaměřením na území města Brna. Pořádáme propagační akce či besedy o dopravě.

Spolek pro zachování kulturních tradic, o.s.

Naším cílem je zachování kulturních tradic v městské části Brno-Chrlice.

Náš Jundrov

Provoz sdružení, které se snaží o zvýšení kvality života v městské části Brno-Jundrov.

Komínská chasa

Naším cílem je udržování a propagace lidové kultury.

Národopisný soubor Líšňáci

Zaměřujeme se na obnovu a rozvoj domácí lidové kultury. Pořádáme vystoupení, festivaly, hody, plesy, zábavy, slavnosti a další.

Moravia Magna, společnost pro kulturu, historii a umění

Podpora a rozvoj kulturních, uměleckých a společenských aktivit svých členů a veřejnosti, se zaměřením na ochranu a rozvoj kulturního dědictví.

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Provoz sdružení, jehož zájmem je realizovat společenské aktivity v rámci hradu Veveří.

Občanské sdružení Pro Kohoutovice

Cílem sdružení je udržení i zlepšení kvality života, ochrana životního prostředí a krajiny.

Po stopách Lichtenštejnů, o.p.s.

Nabízíme zaměření a dokumentaci současného stavu majetku, stratigrafické průzkumy povrchových úprav a stavebně historický průzkum objektu.

Moravský národní kongres, o.s.

Sdružování občanů hlásících se k moravské národnosti a usilujících o obnovu národní identity Moravy.