Sdružení pro rozvoj regionu

Spolek přátel Vítkova hrádku

Spolek přátel Vítkova hrádku

Nejvýše položený hrad v Čechách (1053 m n. m.) s největší dochovanou obytnou věží tzv. Donjonem o rozměrech 17,5 × 14 m nabízí nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno, Novohradské hory a za příznivého počasí také na Alpy v Rakousku. V roce 2005, u příležitosti …

SURVIVAL KIT – informace pro investory v ČR

SURVIVAL KIT – informace pro investory v ČR

Informační portál určený pro zahraniční investory v ČR. Zřizovatelem tohoto projektu je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM). Návštěvníci zde naleznou všechny důležité informace týkající se regionu jižní Moravy.

Brno - Žabovřesky

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Cílem agentury je napomáhat regionálnímu rozvoji na území Jihomoravského kraje. Poskytujeme služby v oblastech jako je podpora podnikání, cestovní ruch, životní prostředí, mezinárodní spolupráce a dalších.

Brnopolis, o.s.

Podpora rozvoje města. Pořádáme konference TEDxBrno a neformální setkání OpenCoffee.

Brno na kole, z.s.

Cílem spolku je zlepšovat kvalitu života obyvatel Brna, zlepšovat kvalitu veřejných prostranství, podněcovat diskusi o urbanismu, nabízet urbanistická a dopravní řešení přátelská k lidem v ulicích, podporovat rozvoj pěší dopravy, cyklodopravy a městské ...

Občanské sdružení Vaňkovka

Oživení a obnova zanedbaných staveb a veřejných prostorů v jihomoravském regionu a jinde.

MORAVIA Convention Bureau

MORAVIA Convention Bureau

Poskytujeme komplexní informace při plánování a realizaci kongresů, konferencí, obchodních setkání a incentivních akcí na jižní Moravě a v Brně. Nabízíme propagační materiály, vyhledání vhodných prostor a programů, informace o dodavatelích služeb.

Castellum

Provoz sdružení pro záchranu a využití historických objektů.

Česká asociace rozvojových agentur

Podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů České republiky.

ARCHAIA Brno, o.p.s.

Provoz organizace zaměřující se na ochranu, záchranu, dokumentaci a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek.

Sdružení hliněného stavitelství, o.s.

Podpora užití nepálené hlíny v nových stavbách a podpora ochrany a záchrany existujících hliněných staveb.

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Podporujeme nadané české i zahraniční studenty SŠ a VŠ a vědce. Nabízíme stipendia, granty, studijní pobyty a informační servis.

Sdružení obcí a měst jižní Moravy

Organizace usiluje o hospodářský, sociální a kulturní rozvoj regionu.

Bicybo

Provoz sdružení zájemců o rozvoj cyklistické dopravy se zaměřením na území města Brna. Pořádáme propagační akce či besedy o dopravě.

Spolek pro zachování kulturních tradic, o.s.

Naším cílem je zachování kulturních tradic v městské části Brno-Chrlice.

Náš Jundrov

Provoz sdružení, které se snaží o zvýšení kvality života v městské části Brno-Jundrov.

Komínská chasa

Naším cílem je udržování a propagace lidové kultury.

Národopisný soubor Líšňáci

Zaměřujeme se na obnovu a rozvoj domácí lidové kultury. Pořádáme vystoupení, festivaly, hody, plesy, zábavy, slavnosti a další.

Moravia Magna, společnost pro kulturu, historii a umění

Podpora a rozvoj kulturních, uměleckých a společenských aktivit svých členů a veřejnosti, se zaměřením na ochranu a rozvoj kulturního dědictví.

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Provoz sdružení, jehož zájmem je realizovat společenské aktivity v rámci hradu Veveří.

Občanské sdružení Pro Kohoutovice

Cílem sdružení je udržení i zlepšení kvality života, ochrana životního prostředí a krajiny.

Po stopách Lichtenštejnů, o.p.s.

Nabízíme zaměření a dokumentaci současného stavu majetku, stratigrafické průzkumy povrchových úprav a stavebně historický průzkum objektu.

Moravský národní kongres, o.s.

Sdružování občanů hlásících se k moravské národnosti a usilujících o obnovu národní identity Moravy.