Studentské a absolventské spolky

Integrity Life

Pořádání akcí, přednášek, diskuzí, setkání s osobnostmi, kreativních workshopů, outdoorových aktivit či jazykových a sportovních kempů pro studenty.

GFPS-CZ

Provozujeme studentskou organizaci nabízející pořádání jazykových kurzů němčiny s možností stipendia a kontaktu se studenty z Německa a Polska.

Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity

Zabýváme se upevňováním sounáležitostí absolventů Masarykovy univerzity, zprostředkováváním kontaktů absolventů a šířením dobrého jména univerzity.

Spolek mediků lékařské fakulty Masarykovy university v Brně

Hájení zájmů studentů lékařské fakulty Masarykovy univerzity, podpora vztahů mezi mediky z ostatních vysokých škol.

Unie studentů farmacie

Specializujeme se na sdružování studentů farmacie Veterinární a Farmaceutické Univerzity v Brně.

Biomania

Pořádáme kulturní, společenské i sportovní akce, přednášky a konference.

Česká asociace studentů psychologie, o.s.

Podporujeme komunikaci a spolupráci mezi studenty psychologie v České republice a profesní rozvoj studentů psychologie.

Brno +

Erasmus Student Network Česká republika o.s.

Studentská organizace usnadňující vzájemné kontakty, spolupráci a výměnu zkušeností mezi studenty, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.