Hudební spolky

Klub přátel sborového zpěvu na Masarykově univerzitě v Brně

Pěvecký sbor s repertoárem zahrnující klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost, ale i vokální skladby inspirované moderními žánry.

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

Členy sboru jsou studenti všech fakult MU. Repertoár zahrnuje klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost.

PSMU - Pěvecké sdružení moravských učitelů

Provozujeme umělecké pěvecké sdružení. Vedeme mužský pěvecký sbor, který má nastudováno přes 700 skladeb českých i zahraničních autorů.

ARS / KONCERT, spol. s r.o.

Provoz koncertní agentury a organizování festivalů v oblasti klasické hudby.

Bezmocná hrstka

Sdružení zaměřující se na prezentaci soudobé hudby.

Česká společnost kontrabasistů

Zabýváme se sdružováním hudebníků a zájemců o hru na kontrabas. Organizujeme koncerty, semináře a interpretační kurzy.

Pěvecký sbor Mladost

Provozujeme smíšený pěvěcký sbor. Pořádáme koncerty, festivaly či letní soustředění.

Ars Brunensis Chorus, o.s.

Provozujeme smíšený pěvecký sbor. Zaměřujeme se na interpretaci hudebních děl období baroka, jazz, folklór, muzikál, alternativu a další.

Kantiléna o.s.

Provoz výběrového pěveckého sboru dětí a mládeže. Pořádání koncertů a mezinárodních sborových soutěží.