Umělecká sdružení

KTŠ Victoria Brno (Klub Taneční školy Victoria Brno)

Taneční kurzy pro děti, mládež i dospělé. Dětská škola od 3 let, moderní tanec pro juniory i dospělé (street, hip hop, disco), jazzový a muzikálový tanec, kurzy společenského tance pro dospělé, letní škola tance. Pomoc či poradenství při pořádání ...

ZAVŘENO (Otevírá 18:00)

DANCE STUDIO LIKE s.r.o.

Taneční a jiné pohybové aktivity pro veřejnost. Latinskoamerické a standardní tance pro dvojice, jednotlivce, tanec s profesionálem. BABY kids kurz 3 až 6 let, rodiče s dětmi. Nabízíme i prázdninové pobytové soustředění, jednodenní nepobytová soustředění v …

Taneční studio NO FEET

Provozujeme taneční studio nabízející taneční kurzy pro děti i dospělé – všechny úrovně pokročilosti. Zabýváme se tanečními styly jako step, street dance (hip hop, house dance, lockin), break dance, jazz dance, balet. Nabízíme také lekce pilates, power jógy, …

Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s.

Pořádáme divadelní představení a pašijové hry. HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ: Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista obsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud …

T.E.T.R.I.S. Fireshow

Skupina T.E.T.R.I.S. již devět let působí na české scéně. Naše show provádíme v ohnivé nebo světelné variantě. Vystoupení je tak možné skládat z jednotlivých bloků, ve kterých můžeme tyto prvky také kombinovat. Dalším faktorem, ovlivňujícím show je počet ...

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

Členy sboru jsou studenti všech fakult MU. Repertoár zahrnuje klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost.

Taneční studio Šámalka

Provozujeme taneční studio s nabídkou tanečních kurzů pro děti i dospělé. Pořádáme nedělení tančení pro začátečníky jakéhokoli věku, Salsa kurzy pro páry, náročnější kurzy Latino FIT a také kurz pro pokročilé – Tanči jako hvězda.

PSMU - Pěvecké sdružení moravských učitelů

Provozujeme umělecké pěvecké sdružení. Vedeme mužský pěvecký sbor, který má nastudováno přes 700 skladeb českých i zahraničních autorů.

ARS / KONCERT, spol. s r.o.

Provoz koncertní agentury a organizování festivalů v oblasti klasické hudby.

Klub přátel umění v České republice, o.s.

Práce s dětmi, mládeží a umělci v oblasti kultury a společenských aktivit. Pořádání výstav výtvarného umění, hudebních a divadelních produkcí.

Jižní vítr

Prezentace mladého výtvarného umění na mezinárodní úrovni.

Unie výtvarných umělců České republiky

Zaměřujeme se na sdružování profesionálních výtvarných umělců, organizování soutěží a výstavních přehlídek.

TakyRyba

Provoz sdružení zabývajícího se divadlem, hudbou a kulturou obecně. Pořádání festivalů, kulturních akcí a divadelních představení.

Výzkumný ústav komunikace v umění, o.p.s.

Výzkum možností komunikace v umění a aplikace výsledků výzkumu formou realizace projektů zaměřených na překlenování komunikačních bariér.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara

Práce s dětmi a sběratelsko-badatelská činnost v rámci Jestřábova odkazu. Sdružování mladistvých i dospělých příznivců Jaroslava Foglara.

Bezmocná hrstka

Sdružení zaměřující se na prezentaci soudobé hudby.

Česká společnost kontrabasistů

Zabýváme se sdružováním hudebníků a zájemců o hru na kontrabas. Organizujeme koncerty, semináře a interpretační kurzy.

Občanské sdružení Magma

Pořádání kulturních a společenských akcí, sdružování zájemců o oblast výtvarné a audiovizuální tvorby.

Pěvecký sbor Mladost

Provozujeme smíšený pěvěcký sbor. Pořádáme koncerty, festivaly či letní soustředění.

Taneční studio B-Fresh

Podpora a rozvoj moderního tanečního umění. Provoz tanečního studia.

Opera Diversa, o.s.

Sdružování profesionálních hudebníků a zpěváků, kteří uvádějí do života komorní hudbu a zpěvohru.

Community dancers Brno, o.s.

Provoz taneční skupiny zaměřené na taneční styly odvozené z coutnry tanců a to především Square Dance a Line Dance.

Ars Brunensis Chorus, o.s.

Provozujeme smíšený pěvecký sbor. Zaměřujeme se na interpretaci hudebních děl období baroka, jazz, folklór, muzikál, alternativu a další.

Sdružení Q

Provozování multioborového uměleckého výběrového sdružení s výtvarnou, literární, divadelní a hudební sekcí.

Napříč, kulturní občanské sdružení

Provozování sdružení filmových, výtvarných, divadelních, literárních, hudebních a multimediálních umělců.

Čarodějky s.r.o. Sestry Rejdí Ovzduším

Dívčí historicko-divadelní spolek ztvárňuje různé historické události a pohádky. Vystoupení jsou obdobná scénickému šermu či akčnímu divadlu.

Divadelní soubor J.K.Tyla ve Slatině

Provozování divadelního souboru. Nabídka představení a pořádání společenských a kulturních akcí.

Virginia Brno

Jsem občanské sdružení věnující se tanci. Zaměřujeme se na country, western show dance, clogging, line dance, irské tance a společenské tance.

Kantiléna o.s.

Provoz výběrového pěveckého sboru dětí a mládeže. Pořádání koncertů a mezinárodních sborových soutěží.

ABANICO, o.s.

Provoz taneční skupiny. Nabídka tanečních vystoupení na plesy, bály, firemní večírky a oslavy.

Klub přátel sborového zpěvu na Masarykově univerzitě v Brně

Pěvecký sbor s repertoárem zahrnující klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost, ale i vokální skladby inspirované moderními žánry.