Umělecká sdružení

KTŠ Victoria Brno (Klub Taneční školy Victoria Brno)

KTŠ Victoria Brno (Klub Taneční školy Victoria Brno)

Taneční kurzy pro děti, mládež i dospělé. Dětská škola od 3 let, moderní tanec pro juniory i dospělé (street, hip hop, disco), jazzový a muzikálový tanec, kurzy společenského tance pro dospělé, letní škola tance. Pomoc či poradenství při pořádání ...

ZAVŘENO (Otevírá v 18:00)

Taneční studio NO FEET

Taneční studio NO FEET

Provozujeme taneční studio nabízející taneční kurzy pro děti i dospělé – všechny úrovně pokročilosti. Zabýváme se tanečními styly jako step, street dance (hip hop, house dance, lockin), break dance, jazz dance, balet. Nabízíme také lekce pilates, power jógy, …

Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s.

Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s.

Pořádáme divadelní představení a pašijové hry. HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ: Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista obsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud …

T.E.T.R.I.S. Fireshow

Skupina T.E.T.R.I.S. již devět let působí na české scéně. Naše show provádíme v ohnivé nebo světelné variantě. Vystoupení je tak možné skládat z jednotlivých bloků, ve kterých můžeme tyto prvky také kombinovat. Dalším faktorem, ovlivňujícím show je počet ...

Taneční studio Šámalka

Provozujeme taneční studio s nabídkou tanečních kurzů pro děti i dospělé. Pořádáme nedělení tančení pro začátečníky jakéhokoli věku, Salsa kurzy pro páry, náročnější kurzy Latino FIT a také kurz pro pokročilé – Tanči jako hvězda.

Klub přátel sborového zpěvu na Masarykově univerzitě v Brně

Pěvecký sbor s repertoárem zahrnující klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost, ale i vokální skladby inspirované moderními žánry.

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

Členy sboru jsou studenti všech fakult MU. Repertoár zahrnuje klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost.

PSMU - Pěvecké sdružení moravských učitelů

Provozujeme umělecké pěvecké sdružení. Vedeme mužský pěvecký sbor, který má nastudováno přes 700 skladeb českých i zahraničních autorů.

ARS / KONCERT, spol. s r.o.

Provoz koncertní agentury a organizování festivalů v oblasti klasické hudby.

Klub přátel umění v České republice, o.s.

Práce s dětmi, mládeží a umělci v oblasti kultury a společenských aktivit. Pořádání výstav výtvarného umění, hudebních a divadelních produkcí.

Jižní vítr

Prezentace mladého výtvarného umění na mezinárodní úrovni.

Unie výtvarných umělců České republiky

Zaměřujeme se na sdružování profesionálních výtvarných umělců, organizování soutěží a výstavních přehlídek.

TakyRyba

Provoz sdružení zabývajícího se divadlem, hudbou a kulturou obecně. Pořádání festivalů, kulturních akcí a divadelních představení.

Výzkumný ústav komunikace v umění, o.p.s.

Výzkum možností komunikace v umění a aplikace výsledků výzkumu formou realizace projektů zaměřených na překlenování komunikačních bariér.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara

Práce s dětmi a sběratelsko-badatelská činnost v rámci Jestřábova odkazu. Sdružování mladistvých i dospělých příznivců Jaroslava Foglara.

Bezmocná hrstka

Sdružení zaměřující se na prezentaci soudobé hudby.

Česká společnost kontrabasistů

Zabýváme se sdružováním hudebníků a zájemců o hru na kontrabas. Organizujeme koncerty, semináře a interpretační kurzy.

Občanské sdružení Magma

Pořádání kulturních a společenských akcí, sdružování zájemců o oblast výtvarné a audiovizuální tvorby.

Pěvecký sbor Mladost

Provozujeme smíšený pěvěcký sbor. Pořádáme koncerty, festivaly či letní soustředění.

Taneční studio B-Fresh

Podpora a rozvoj moderního tanečního umění. Provoz tanečního studia.

Opera Diversa, o.s.

Sdružování profesionálních hudebníků a zpěváků, kteří uvádějí do života komorní hudbu a zpěvohru.

Community dancers Brno, o.s.

Provoz taneční skupiny zaměřené na taneční styly odvozené z coutnry tanců a to především Square Dance a Line Dance.

Ars Brunensis Chorus, o.s.

Provozujeme smíšený pěvecký sbor. Zaměřujeme se na interpretaci hudebních děl období baroka, jazz, folklór, muzikál, alternativu a další.

Sdružení Q

Provozování multioborového uměleckého výběrového sdružení s výtvarnou, literární, divadelní a hudební sekcí.

Napříč, kulturní občanské sdružení

Provozování sdružení filmových, výtvarných, divadelních, literárních, hudebních a multimediálních umělců.

Čarodějky s.r.o. Sestry Rejdí Ovzduším

Dívčí historicko-divadelní spolek ztvárňuje různé historické události a pohádky. Vystoupení jsou obdobná scénickému šermu či akčnímu divadlu.

Divadelní soubor J.K.Tyla ve Slatině

Provozování divadelního souboru. Nabídka představení a pořádání společenských a kulturních akcí.

Virginia Brno

Jsem občanské sdružení věnující se tanci. Zaměřujeme se na country, western show dance, clogging, line dance, irské tance a společenské tance.

Kantiléna o.s.

Provoz výběrového pěveckého sboru dětí a mládeže. Pořádání koncertů a mezinárodních sborových soutěží.

ABANICO, o.s.

Provoz taneční skupiny. Nabídka tanečních vystoupení na plesy, bály, firemní večírky a oslavy.