Výtvarné spolky

Jižní vítr

Prezentace mladého výtvarného umění na mezinárodní úrovni.

Unie výtvarných umělců České republiky

Zaměřujeme se na sdružování profesionálních výtvarných umělců, organizování soutěží a výstavních přehlídek.

Občanské sdružení Magma

Pořádání kulturních a společenských akcí, sdružování zájemců o oblast výtvarné a audiovizuální tvorby.