Agrární a potravinářské svazy

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR

Podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz. Vedení plemenných knih ovcí a koz. Zprostředkování odbytu produktů, zejména jatečných jehňat a kůzlat.

Asociace zemědělské a lesnické techniky

Asociace zemědělské a lesnické techniky

Poskytování informací z oblasti zemědělské a lesnické techniky, vývoj a výroba technických zařízení, pořádání vzdělávacích akcí.

Společnost pro podporu dobrého vína

Podpora vinařů a vyzvednutí nadprůměrných vín od zavedených podniků i menších a středních soukromých vinařských firem.

Vinařský fond

Podporujeme marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informujeme veřejnost o vinohradnictví a vinařství.

Okresní agrární komora pro okresy Brno-město a Brno-venkov

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Spolek PRO BIO poradenství

Sdružení poradců, inspektorů a ostatních odborníků v ekologickém zemědělství. Poskytování odborného poradenství v různých oborech.

Pelero CZ o.s.

Sdružování pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Pořádání vzdělávacích akcí.

Ovocnářská unie Moravy a Slezska

Sdružování firem zabývajících se pěstováním ovoce, školkařských výpěstků, obchodní činností, výstavbou skladovacích zařízení a vzděláváním ovocnářů.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)