Asociace a komory služeb

Komora daňových poradců ČR

Komora daňových poradců ČR

Komora daňových poradců ČR je samosprávnou profesní organizací daňových poradců vzniklou na základě zákona č. 523/1992 Sb. Komora zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců.

Asociace znalců a odhadců České republiky, o.s.

Vzdělávání členů, pořádání školení, sympozií, konferencí a společenských akcí.

Komora patentových zástupců

Komora patentových zástupců

Nabídka adresáře patentových zástupců. Výčet poskytovaných odborných služeb.

Asociace pro vodu ČR

Asociace pro vodu ČR

Hlavním úkolem instituce je poskytování expertních, poradenských a konzultačních služeb na úseku vodního hospodářství.

Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s.

Udržování a zvyšování profesních kompetencí manželských a rodinných poradců, příprava a realizace kurzů, výcviků a dalších vzdělávacích aktivit.

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Ochrana a podpora oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí.

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

Zajišťujeme koordinaci vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj integrované dopravy v ČR s cílem zlepšit kvalitu námi provozovaných podniků.

RESERVA asociace přátel vína

Jsme sdružení fyzických osob se zájmem o víno. Naší hlavní náplní je objevovat zajímavá vína a vzdělávat se v oblasti enologie i gastronomie.

Asociace reprodukční embryologie

Provozujeme sdružení zabývající se podporou rozvoje reprodukční embryologie a šířením nových poznatků do praxe. Organizujeme celoživotní vzdělávání a podílíme se na získávání odborné a specializované způsobilosti klinických embryologů a zdravotních laborantů. …

Asociace organizací cestovního ruchu

Naším cílem je navrhovat a podílet se na tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Jsme nestátní dobrovolná nepolitická organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy.

VIENNA INVEST, s.r.o.

Správa a zhodnocování nemovitostí, pronájmy a prodej bytových a nebytových prostor, investiční a poradenská činnost, engineering - building.