Asociace výrobců a prodejců

Svaz sléváren České republiky

Zaměřujeme se na sdružování sléváren, modeláren, obchodních, výzkumných i projektových organizací a škol se slévárenským zaměřením.

Českomoravské sdružení pro zemní plyn

Podpora společných zájmů členů sdružení při racionálním, bezpečném a ekologickém využívání zemního plynu s důrazem na poskytování služeb.