Oborové asociace a komory

PMeduca vzdělávání

PMeduca vzdělávání

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT. Zaměřujeme se zejména na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve zdravotnické oblasti. Dále se věnujeme vzdělávání pracovníků přímé péče s akreditací MPSV v oblasti zdravotně-sociální a zdravotních sester ...

Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT a MPSV – REKVALIFIKAČNÍ KURZY, ŠKOLENÍ

Vzdělávací instituce se zaměřuje na odborné vzdělávání a rekvalifikační kurzy, školení a lektorskou činnost. K této činnosti ji opravňuje akreditace MPSV a MŠMT ČR. Více než 20 let probíhá spolupráce s Úřadem práce ČR a organizacemi sociálních služeb v ...

ŠKOLA ZDRAVÍ – online kurzy přírodní medicíny a osobnostního rozvoje

ŠKOLA ZDRAVÍ – online kurzy přírodní medicíny a osobnostního rozvoje

Zajímá Vás, jak léčí artrózu, cukrovku, rakovinu a další civilizační choroby zahraniční vyškolení léčitelé a diplomovaní lékaři přírodní medicíny? Jakou domácí léčbu svým pacientům doporučují? Nebo byste rádi věděli, jak zůstat co nejdéle zdraví a vitální? ...

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

BN a kolektiv s.r.o.

BN a kolektiv s.r.o.

Jsme vzdělávací, tréninkovou a poradenskou společností zaměřující se na oblast, organizace osobního poradenství a produktivity, koučink, akreditované vzdělávání.

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Nabízíme kurzy v oblasti pedagogické, manažerské, jazykové, IT a také odborné, a to především zemědělské a ekonomické. Aktuálně nabízíme tyto kurzy: kurz Regionální rozvoj, kurz Mezinárodní teritoriální studia, jazykové kurzy – angličtina, němčina, …

Eurion, s.r.o.

Eurion se zabývá expertní, konzultační a vzdělávací činností v souvislosti s evropskou integrací a členstvím České republiky v Evropské unii.

Svaz sléváren České republiky

Zaměřujeme se na sdružování sléváren, modeláren, obchodních, výzkumných i projektových organizací a škol se slévárenským zaměřením.

Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s.

Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s.

ADMD je seskupením firem, které jsou přesvědčeny, že touha po kvalitním bydlení v dřevostavbě nemusí být pouhým snem. Zákazníkům pomáháme při výstavbě domu od prvních úvah o vlastním bydlení až po realizaci domu. Jsme tak poradním orgánem i pomocnou rukou při …

Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče, o.s.

Sdružování profesionálních pracovníků památkové péče a hájení kulturně historického dědictví Čech, Moravy a Slezska.

Mgr. Petr Šedivý - notář

Mgr. Petr Šedivý - notář

Poskytuji notářské služby a právní pomoc, zakládání obchodních společností, valné hromady, vykonatelné notářské zápisy jako exekuční titul, závěti, převody nemovitostí, manželské a předmanželské smlouvy, zástavní smlouvy, úschovy pro zajištění dluhu, převody …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

WELKO - školící centrum

Rekvalifikační kurzy pro poradce zdravého životního stylu akreditované MŠMT. Veřejné i firemní semináře o zdravém životním stylu. U nás se dozvíte jak zdravě žít a jak k tomu vést svoje budoucí klienty.

Cyklisté vítáni

Cyklisté vítáni

Všeobecným cílem projektu je zlepšování kvality služeb cestovního ruchu pro skupinu cyklistů a cykloturistů zavedením národní certifikace. Certifikační systém navrhuje standardy srovnatelné s obdobnými systémy ve státech EU.

Komora daňových poradců ČR

Komora daňových poradců ČR

Komora daňových poradců ČR je samosprávnou profesní organizací daňových poradců vzniklou na základě zákona č. 523/1992 Sb. Komora zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců.

Asociace znalců a odhadců České republiky, o.s.

Vzdělávání členů, pořádání školení, sympozií, konferencí a společenských akcí.

Svaz účetních, základní organizace

Dohlížíme na dodržování norem ze strany certifikovaných účetních a zajišťujeme jejich pokračující odborné vzdělávání.

Česká slévárenská společnost

Pořádáme přednášky, odborné kurzy a výstavy na téma slévárenství. Usilujeme o dobrou informovanost, rozšiřování vzdělanosti a zvyšování kvalifikace.

Sdružení účetních a daňových poradců

Pořádání vzdělávacích akcí pro účetní, ekonomické, organizační a daňové poradce.

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR

Podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz. Vedení plemenných knih ovcí a koz. Zprostředkování odbytu produktů, zejména jatečných jehňat a kůzlat.

Notářská komora v Brně

Organizace dohlížející na řádné vedení notářských úřadů, na činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich pracovníků.

Komora patentových zástupců

Komora patentových zástupců

Nabídka adresáře patentových zástupců. Výčet poskytovaných odborných služeb.

Asociace pro vodu ČR

Asociace pro vodu ČR

Hlavním úkolem instituce je poskytování expertních, poradenských a konzultačních služeb na úseku vodního hospodářství.

Komora veterinárních lékařů České republiky

Udělování osvědčení pro výkon veterinární léčebné i preventivní činnosti. Samoregulace profese a vzdělávání. Nabídka kurzů medicíny a oftalmologie.

Sdružení soukromých gynekologů České republiky

Sdružování soukromých gynekologů za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů.

Svaz zakládání a údržby zeleně

Nabízíme služby v oblastech projektování, zakládání a údržby zeleně v sídlech a krajině.

Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.

Vytváření podmínek pro zvyšování odborné úrovně a propagace výsledků svých členů.

Asociace výstavářských firem

Asociace výstavářských firem

Profesní sdružení výstavářských firem v ČR, které se zabývají návrhy a realizací výstavních expozic a veletržních stánků v tuzemsku i v zahraničí. Členové poskytují výstavbu stánků ze skladebných systémů i výrobu atypických expozic.

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky

Provoz profesního sdružení akreditované k výchově a odbornému vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a nástavbových odborných studií.

Asociace zemědělské a lesnické techniky

Asociace zemědělské a lesnické techniky

Poskytování informací z oblasti zemědělské a lesnické techniky, vývoj a výroba technických zařízení, pořádání vzdělávacích akcí.

Česká komora klasické homeopatie

Česká komora klasické homeopatie

Organizace, jejímž cílem je stanovit a udržovat normy pro praktikování klasické homeopatie a vést rejstřík registrovaných homeopatů.

Komora správců majetku a likvidátorů

Zvyšování odborné úrovně a podpora správců konkurzní a vyrovnávací podstaty.

NaZemi

NaZemi

Naše organizace prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o zodpovědnost firem v jejich dodavatelském řetězci a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí.

Česká společnost ortoptistek

Sdružování ortoptistek zabývajících se rehabilitací zrakových funkcí a zvyšování odborné úrovně členek v oboru strabologie.

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Jsme dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nabízející vzdělání v sociální práci na území České republiky.

Společnost nutričních specialistů

Organizace zaměřená na prosazování zájmů odborníků v oborech výživa člověka a nutriční terapie.

Společnost pro podporu dobrého vína

Podpora vinařů a vyzvednutí nadprůměrných vín od zavedených podniků i menších a středních soukromých vinařských firem.

Česká advokátní komora

Vykonáváme samosprávu advokacie a chráníme kvalitu právních služeb.

Vinařský fond

Podporujeme marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informujeme veřejnost o vinohradnictví a vinařství.

Educato, občanské sdružení

Poskytování vzdělávání zdravotně postiženým dětem, zejména nevidomým a slabozrakým, podpora jejich integrace do společnosti.

Českomoravské sdružení pro zemní plyn

Podpora společných zájmů členů sdružení při racionálním, bezpečném a ekologickém využívání zemního plynu s důrazem na poskytování služeb.