Zdravotní asociace

Sdružení soukromých gynekologů České republiky

Sdružování soukromých gynekologů za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů.

Česká společnost ortoptistek

Sdružování ortoptistek zabývajících se rehabilitací zrakových funkcí a zvyšování odborné úrovně členek v oboru strabologie.