Instituce a organizace

Region Židlochovicko

Tvorba podmínek pro systematický komplexní rozvoj regionu s využitím místních hmotných a lidských zdrojů.

Community dancers Brno, o.s.

Provoz taneční skupiny zaměřené na taneční styly odvozené z coutnry tanců a to především Square Dance a Line Dance.

Klub mažoretek Valtice

Provozujeme klub mažoretek. Nacvičujeme vystoupení ve všech mažoretkových disciplínách.

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zabýváme se zásobováním obcí pitnou vodou a odváděním i čištěním odpadních vod.

Moravský rybářský svaz, místní organizace

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Škola jako centrum komunity

Naším cílem je zvýšení zájmu občanů, dětí a mládeže o vztahy kolem nás a o věci veřejné.

Sdružení Veleta, o.s.

Zajišťování zdravotní a sociální péče sociálně slabým skupinám obyvatel a pomoc zdravotně postiženým občanům k prožívání plnohodnotného života.

Svaz podnikatelek České republiky, o.s.

Sdružování a podpora podnikatelů. Zaměřujeme se na odborné konzultace ve všech oblastech, týkajících se podnikání, pomoc při zpracování business plánu.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Luleč

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

FIGURAMA o.s.

Vytváříme podmínky umožňující spolupráci institucí, spolků a jednotlivých autorů v oblasti výtvarného umění včetně pořádání výstav.

MĚSÍČNÍ HOUPAČKA , o.s.

Zastupujeme zájmy rodičů a dětí a podporujeme individuální rozvoj jejich osobnosti. Pořádáme zájmové kroužky či vzdělávací akce.

MŠ a ZŠ při dětské léčebně, Křetín 12

Základní škola pro 56 žáků poskytuje péči dětem od přípravného až do 9. ročníku.

MŠ Brno, Štolcova 51

Mateřská škola pro 28 dětí. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka a chodíme na procházky.

Soliton.cz, občanské sdružení

Zabýváme se nakladatelstvím, filmovou a televizní tvorbou. Věnujeme se popularizaci přírodních věd a techniky.

Rallye Rejvíz, o.s.

Pořádáme soutěže pro standardní posádky záchranné služby. Nabízíme nácvik koordinace činnosti posádek při simulovaných zásazích.

Mikulečtí vinaři

Zabýváme se podporou vinohradnictví a vinařství. Pořádáme přehlídky, výstavy vín, semináře či odborná školení.

Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity

Zabýváme se upevňováním sounáležitostí absolventů Masarykovy univerzity, zprostředkováváním kontaktů absolventů a šířením dobrého jména univerzity.

MŠ Kuchařovice

Mateřská škola pro 40 dětí s jídelnou. Pro děti jsou akce jako je karneval, divadlo, besídky, výlety a školky v přírodě.

404. TOM Pifíkovci Brno

Vedení turistického oddílu mládeže. Celoroční práce s dětmi a mládeží, pořádání pobytů v přírodě.

Klub rodičů při MŠ Mazourova 2

Dobrovolné sdružení rodičů organizuje sportovní a zábavní akce pro žáky školy.

MŠ Brno, Tučkova

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu pro 60 žáků s jídelnou.

MŠ Valtice

Pětitřídní mateřská škola pro 119 dětí s vlastní jídelnou. Všechny třídy mají celodenní provoz. Ve třech třídách mají děti k dispozici také počítače.

Spolek pro zachování kulturních tradic, o.s.

Naším cílem je zachování kulturních tradic v městské části Brno-Chrlice.

Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe Prosiměřice, o.s.

Provozujeme turistický klub. Pořádáme konference o cestování či setkání příznivců cestování a promítáme cestopisné filmy.

Horní mlýn

Organizování kurzů a akcí v oblasti ekologie pro šetrný rozvoj venkova.

U Humpolky

Mateřská škola pro 147 dětí s jídelnou.

Pěvecký sbor Mladost

Provozujeme smíšený pěvěcký sbor. Pořádáme koncerty, festivaly či letní soustředění.

Komorní smíšený sbor Kantila

Provozujeme komorní smíšený sbor. Vystupujeme na koncertech a festivalech.

Expertia, o.p.s.

Podpora vojenského školství a vědy nad rámec Zákona o vysokých školách.

Společnost pro studium neziskového sektoru, o.s.

Zkoumáme stav a rozvoj neziskového sektoru a občanské společnosti. Zpracované výsledky vědeckého výzkumu zprostředkováváme publikační činností.

Skaut - český skauting ABS, středisko Lesní moudrost

Provoz skautského sdružení. Podpora rozvoje osobností dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

MŠ Luleč

Mateřská škola pro 44 dětí s jídelnou.

MŠ Zbýšov

Mateřská škola pro 42 dětí s jídelnou. Pořádáme vystoupení pro rodiče, prarodiče a sourozence dětí.

MŠ Plaveč

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

Folklorní sdružení Púčik

Sdružení se aktivně zapojuje do kulturního dění a organizuje Mezinárodní festival slovenského folkloru v ČR.

Sdružení pro záchranu velkých koček

Podporování záchranných programů pro ochranu vzácných a ohrožených druhů zvířat, zvláště kočkovitých šelem.

Jana Huťová

Provoz anglicko-české mateřské školy pro děti od 3 let.

MAS Strážnicko, o.s.

Snaha o trvale udržitelný rozvoj mikroregionu Strážnicka. Pořádáme vzdělávací akce. Vydáváme Strážnický zpravodaj.

Občanské sdružení Tlapka

Pořádání výukových programů s aktivním kontaktem se psem, kroužků pro děti, canisterapie, výcviku psů a pohybové terapie pro děti od 3 let.

Vlastivědný spolek Rosicko - Oslavanska

Získávání materiálu pro zachování dokladů o vývoji regionu a života předchozích generací, vyvíjení osvětové činnosti v dané oblasti.